Sign In

Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công chức và người lao động năm 2022

30/12/2022

Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công chức và người lao động năm 2022
Ngày 28/12/2022, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn và Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022 với sự tham dự của toàn thể công chức và người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn.
Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Cường – Phó Cục trưởng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn; Đại diện Ban thanh tra và các đồng chí được phân công đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022; báo cáo công khai thu - chi tài chính của cơ quan năm 2022; báo cáo công khai thu - chi tài chính công đoàn và các khoản đóng góp, ủng hộ năm 2022. Hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến của các đồng chí công chức, người lao động và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Tài – Phó bí thư Chi bộ, Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn.
Trong năm 2022 cán bộ, công chức và người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của cơ quan và công đoàn phát động. Kết quả thực hiện năm 2022, toàn đơn vị đã đạt và vượt các chỉ tiêu do ngành cấp trên giao. Cuối năm, Cục THADS tỉnh đạt 04 tập thể lao động tiên tiến; 02 phòng của Cục được tập thể lao động xuất sắc, 02 Chiến sỹ thi đua cơ sở;  24 cá nhân lao động tiên tiến, Cục THADS tỉnh đạt tập thể lao động tiên tiến và giấy khen của Tổng cục. Kết quả đánh giá công chức năm 2022: 06 công chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 công chức, người lao động được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02 đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trên cơ sở các nội dung báo cáo, các công chức và người lao động đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức và người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023
Ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn và thủ trưởng đơn vị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tài - Quyền Cục trưởng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức và người lao động trong năm qua. Thời gian tới, đồng chí Quyền Cục trưởng yêu cầu toàn thể công chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra, đồng thời phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa, xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn vững mạnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Qua buổi làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, và sự thống nhất cao của tập thể công chức, người lao động, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chi bộ, Lãnh đạo đơn vị, ban chấp hành công đoàn cơ quan cùng với sự đồng lòng, đoàn kết nhất trí của tập thể công chức, người lao động sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: