Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020

16/12/2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, được sự đồng ý của UBND tỉnh Lào Cai, chiều ngày 11/12/2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện  chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS; Lãnh đạo HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Nội chính tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Trại tạm giam Công an tỉnh; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự, Thanh tra tỉnh; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, thành phố; một số Chi nhánh ngân hàng, tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai; thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sư tỉnh; Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo các Chi cục cùng toàn bộ Chấp hành viên trong toàn tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019, đồng thời xác định phương hướng để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020.

 
Đồng chí Lê Ngọc Hưng,Trưởng BCĐ THADS, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
phát biểu tại Hội Nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS THADS biểu dương những thành tích xuất sắc cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã đạt được. Kết quả năm 2019 cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã hoàn thành khối lượng công việc tăng cao so với năm trước, cơ bản đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội. Giải quyết xong 4.314 việc/4.645 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 92,87% (vượt 18,87% so với chỉ tiêu được giao), tương ứng với số tiền 120.744.326.000đ/165.805.634.000đ có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 72,82% (vượt 38,32% so với chỉ tiêu được giao); đảm bảo ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; Công tác tiếp dân được chú trọng, đã giải quyết nhiều yêu cầu liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân trong hoạt động thi hành án; các đơn thư khiếu nại được giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng sai sót, bức xúc kéo dài. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được kiện toàn; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh được đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu công việc; công tác ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong họat động thi hành án dân sự ngày càng được củng cố, tăng cường và hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS THADS cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án và chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai trong thời gian tới cần phải cố gắng, quyết liệt hơn nữa thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây để có thể hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020 và các năm tiếp theo:

Một là, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo các Nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến công tác thi hành án dân sự, hành chính quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, bảo đảm kết quả thi hành án dân sự, hành chính thực chất, bền vững.

Hai là, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự trong chỉ đạo giải quyết những vụ việc khó khăn, phức tạp, vụ việc có giá trị tài sản lớn hoặc vụ việc liên quan đến nhiều tài sản. Thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tổ chức hữu quan, đặc biệt là cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc, Ngân hàng, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường trong tổ chức thi hành án, tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy chế liên ngành đã ký kết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Ba là, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Chấp hành viên và Lãnh đạo các Chi cục trong việc tổ chức thi hành án, quan tâm chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành của kỳ trước chuyển sang, hạn chế các vụ việc tồn đọng, kéo dài, nhất là các vụ việc thi hành án hành chính.

Bốn là, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; chú trọng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm túc những trường hợp công chức vi phạm pháp luật.

Năm là, giải quyết dứt điểm, triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không để phát sinh đơn thư phức tạp, kéo dài; Hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót trong quá trình tổ chức thi hành án, không để phát sinh yêu cầu bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự.

Sáu là, các cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan thi hành nghiêm túc và dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Nâng cao chất lượng, bảo đảm việc ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện như đất đai, xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng.

 
Đồng Chí Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục THADS tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị của đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS. Đồng chí cũng gửi lời cám ơn chân thành đến Lãnh đạo các cấp, ngành và chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đạt hiệu quả cao trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành trong hoạt động thi hành án dân sự và khẳng định ngành Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020 và những năm tiếp theo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
 
Đồng Chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tich UBND tỉnh trao danh hiệu thi đua
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS, THAHC năm 2019
  

Hội nghị đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân được có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự, hành chính trong năm qua
 
Toàn cảnh Lễ ký kết quy chế 
 
Tại Hội nghị cũng đã tổ chức Lễ Ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai nhằm tăng cường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự./.
                                                             Vân Anh - Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: