Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

17/02/2020

Ngày 14/02/2020, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, đại diện Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã Sa Pa, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sa Pa và các phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Đồng chí Lê Anh Tuấn - Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Phó trưởng BCĐ Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu tại Hội Nghị

  Năm 2019, Ban chỉ đạo đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra những chỉ đạo sâu sát, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để thi hành dứt điểm các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, những vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp đã chỉ đạo tổ chức thành công 51/53 việc cưỡng chế thi hành án dân sự, trong đó có 17 việc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành; Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với các cơ quan thi hành án dân sự giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, đặc biệt giải quyết 5/7 vụ việc tồn đọng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp đã góp phần nâng cao kết quả thi hành án dân sự năm 2019, toàn tỉnh tổ chức thi hành xong 4.314 việc đạt 92,87% tăng 145 việc so với cùng kỳ năm trước, giải quyết xong hơn 120,744 tỷ đồng đạt 72,82% tăng hơn 42,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
 
Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao kết quả công tác năm 2019 của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai, toàn ngành đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể về việc vượt 18,87% về tiền vượt 38,32% so với chỉ tiêu được giao. Công tác phối hợp đã được các ngành, các cấp quan tâm, các thành viên Ban Chỉ đạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã chỉ đạo ngành, đơn vị mình phụ trách phối hợp tốt trong công tác thi hành án dân sự. Trong thời gian tới, dự báo số thụ lý mới ngày càng tăng cả về việc và tiền, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự còn rất nặng nề, kết quả thi hành về tiền Quí I/2020 còn thấp đạt 4,87%, các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn cần nỗ lực, quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trước những khó khăn, thách thức, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, đồng chí Trưởng ban yêu cầu:

Thứ nhất, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp tăng cường, chú trọng hơn nữa hoạt động nâng cao vai trò, trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự. Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ làm việc, thông tin, báo cáo của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự theo đúng quy định. Các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm kết quả thi hành án dân sự thực chất, bền vững.

Thứ hai, các cơ quan Thi hành án dân sự chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 quy định hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự; rà soát, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự những vụ việc có số tiền phải thi hành án lớn, vụ việc có khó khăn, vướng mắc, vụ việc phức tạp, những vụ án trọng điểm, án tín dụng ngân hàng,… để được tháo gỡ khó khăn và chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện bảo đảm tốt hơn điều kiện làm việc của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự và kinh phí hỗ trợ cho việc bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự.

Thứ ba, các sở, ban, ngành tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng, cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, tránh để xảy ra tình trạng đương sự tẩu tán tài sản hoặc vụ việc chậm được tổ chức thi hành.
       
Thứ tư, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp cần chủ động, linh hoạt chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự giải quyết dứt điểm những vụ việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính có khó khăn, vướng mắc, những vụ việc lớn, phức tạp, tồn đọng kéo dài.

 
Chu Thị Thúy Hằng - Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: