Sign In

Thông báo nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

12/08/2015

Ngày 07/8/2015, cuộc họp giao ban liên tịch cơ quan tháng 8 năm 2015 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Thu, Cục trưởng. Sau khi nghe Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả công tác tháng 7, dự kiến nhiệm vụ tháng 8/2015 và các ý kiến thảo luận, đồng chí Cục trưởng kết luận một số vấn đề và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 2015 như sau:
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ
1. Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy lãnh đạo các Phòng, Chi cục kết hợp thực hiện Phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác.
2. Tham mưu ban hành Quy chế dân chủ cơ quan (sửa đổi, bổ sung).
3. Tham mưu quyết định tuyển dụng công chức sau khi được Tổng cục phê duyệt kết quả tuyển dụng.
4. Lập dự toán kinh phí trợ cấp sau khi Đề án tinh giảm biên chế được phê duyệt.
5. Tham mưu xử lý vi phạm của công chức Chi cục THADS huyện Tân Kỳ.
6. Ban hành Quy định chế độ làm việc của Phòng TCCB.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THADS
1. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh thi hành án theo thẩm quyền và chỉ đạo các đơn vị tập trung cao độ để đẩy mạnh thi hành án, bảo đảm đến 31/8 phải đạt mốc Quốc hội giao là 88% về việc và 77% về tiền, tạo đà để đến hết năm đạt chỉ tiêu Tổng cục giao (92% về việc, 85% về tiền).
2. Tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại, kiến nghị theo Kết luận trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; hoàn chỉnh văn bản trả lời VKSNDTC và báo cáo kết quả thực hiện với Tổng cục THADS.
3. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện đúng các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo nghiệp vụ kịp thời đối với các đơn vị cấp huyện.
4. Tích cực phối hợp thực hiện tốt việc xét miễn, giảm thi hành án.
5. Phối hợp tham gia Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An với Cục THADS tỉnh.
6. Tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động phối hợp thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn theo chỉ đạo của BCĐ Trung ương và Tổng cục THADS.
7. Ban hành Quy định chế độ làm việc của Phòng Nghiệp vụ.
III. CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT KNTC
1. Kiểm tra toàn diện đơn vị Nam Đàn, kiểm tra việc khắc phục vi phạm sau Kết luận kiểm tra toàn diện tại Chi cục THADS Nghĩa Đàn. Ban hành kịp thời Kết luận kiểm tra về việc xác minh sai phạm của CBCC tại Chi cục THADS huyện Tân Kỳ.
2. Thực hiện tốt công tác tiếp thư, tiếp dân.
3. Tập trung giải quyết có chất lượng 01 việc khiếu nại thuộc thẩm quyền; đôn đốc và chỉ đạo cấp huyện giải quyết kịp thời 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng pháp luật, trong đó tập trung chỉ đạo đơn vị TP Vinh, Diễn Châu.
4. Thực hiện rà soát, kiểm tra hồ sơ lưu trữ. Đảm bảo thẩm tra xong 100% đưa vào lưu trữ kịp thời đúng trình tự theo quy định của pháp luật.
5. Ban hành Quy định chế độ làm việc của Phòng Kiểm tra, giải quyết KNTC.
IV. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
1. Hoàn chỉnh thống kê, báo cáo công tác 10 tháng phục vụ xây dựng Báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.
2. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo kết quả thi hành án hàng tuần;  cuối tuần chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp Lãnh đạo Cục và các Trưởng phòng về tiến độ, kết quả thi hành án; sau 1 đến 2 tuần nếu không có chuyển biến, Văn phòng tham mưu để Lãnh đạo Cục trực tiếp làm việc với một số đơn vị kết quả thấp.
3. Ban hành Quy chế làm việc cơ quan; Quy định chế độ làm việc của Văn phòng; thẩm định Quy định chế độ làm việc của các Phòng chuyên môn.
4. Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành Tư pháp; tham gia Hội thao ngành Tư pháp; Giải bóng chuyền Khối Nội chính.
5. Tiếp tục phối hợp tổ chức mua sắm tài sản trang thiết bị theo dự toán; tổ chức thực hiện việc may sắm trang phục, mũ bảo hiểm cho CBCC.
6. Chuẩn bị kiểm tra chéo về công tác TĐKT theo Kế hoạch của Khu vực thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.
7. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cập nhật tin, bài, ảnh lên Trang Thông tin điện tử của Cục; tích hợp danh sách những người chưa có điều kiện thi hành lên Trang thông tin theo quy định.
V. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
1. Hoàn thành chấm thầu và các thủ tục có liên quan để triển khai Dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở cơ quan.
2. Tiếp tục phối hợp thực hiện các thủ tục mua sắm tài sản, may sắm trang phục, mua mũ bảo hiểm cho CBCC.
3. Hoàn chỉnh kiểm tra thực tế việc quản lý và sử dụng nguồn trích các khoản thu án phí, tiền phạt sung công tại các Chi cục từ 01/10/2010 - 31/3/2015.
4. Bố trí, chuẩn bị để Lãnh đạo Cục làm việc với tập thể Phòng Tài chính để sắp xếp lại công việc giữa các mảng kế toán, sau khi luân chuyển nhân sự của phòng.
5. Thực hiện thanh toán thường xuyên các chế độ cho CBCC; bổ sung kịp thời thủ tục quyết toán nguồn địa phương hỗ trợ năm 2014.
6. Tổng hợp và trình Tổng cục nhu cầu cấp bổ sung kinh phí Thừa phát lại của các Chi cục trong 5 tháng cuối năm.
7. Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án, bảo đảm số liệu cân đối, chính xác, đúng thực tế cuối năm;
8. Ban hành Quy định chế độ làm việc của Phòng Tài chính - Kế toán.
VI. CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
1. Công tác Đảng
- Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế sau giám sát của BTV Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị 03, Đề án 07, Chỉ thị 17 và Nghị quyết TW4 tại Đảng bộ Cục.
- Tăng cường giám sát chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ; chỉ đạo các Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề.
2. Công đoàn
- Phối hợp phổ biến, quán triệt, triển khai Quy chế dân chủ trong cơ quan.
- Phối hợp thực hiện chế độ chính sách cho CBCC nhân các ngày lễ, kỷ niệm.
3. Đoàn Thanh niên: Tiếp tục triển khai chiến dịch Tình nguyện hè 2015 theo Kế hoạch của Đoàn cấp trên. Ban hành quy chế hoạt động của BCH Chi đoàn.
4. Chi hội Luật gia: Tổ chức cho hội viên tham gia góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi.

                                                                                          Văn phòng
Các tin đã đưa ngày: