Sign In

Thông báo nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng tháng 4, QuýII năm 2016

08/04/2016

 
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
ĐẢNG ỦY CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH
*
Số: 17 TB / ĐU
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TP Vinh, ngày 05 tháng 4 năm 2016
THÔNG BÁO
Nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng tháng 4, QuýII năm 2016
         
          Ngày  05 tháng 4 năm 2016, Đảng ủy Cục Thành án dân sự tỉnh Nghệ An đã họp thường kỳ; sau khi nghe báo cáo, đánh giá về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng Quý 1, Đảng ủy thống nhất chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý 2 như sau:
          1. Về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
           - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thi hành án dân sự; tích cực tham mưu thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm, đảm bảo đến 30/6/2016 thi hành xong đạt 60% về việc và 20% về tiền trên số việc, số tiền có điều kiện thi hành; tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự ( 19/7/1946- 19/7/2016).
          - Đề nghị Lãnh đạo Cục chỉ đạo các Phòng chuyên môn phụ trách đôn đốc các đơn vị thực hiện các chỉ tiêu được giao, đặc biệt là các đơn vị có kết quả 6 tháng về tiền quá thấp; tăng cường kiểm tra án có điều kiện nhưng Chấp hành viên không tích cực tổ chức tổ chức thi hành.
          2. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
          - Tuyên truyền sâu rộng và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021”do Đảng ủy khối phát động; Tuyên truyền kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 - 30/4/2016), kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2016);
          - Tăng cường các hoạt động cung cấp thông tin tư liệu ảnh, bài viết xây dựng phóng sự, tạp chí chuyên đề về thi hành án dân sự hướng đến 70 năm thành truyền thống THADS.
           - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Các Chi bộ tổ chức rà soát các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, để tiếp tục đăng ký học tập làm theo tấm gương của Bác.
           - Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch số 17 KH/ĐU ngày 05/4/2016 của Đảng ủy Cục về  tổng kết 5năm thực hiện chỉ thị số 03CT/TW của Bộ Chính trị.
          3.Về công tác xây dựng đảng.
          - Chấn chỉnh chế độ thông tin báo cáo trong công tác Đảng.
- Các Chi bộ  tiến hành rà soát, bổ sung hồ sơ đảng viên, hoàn thành kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên theo yêu cầu của Đảng ủy khối.
- Hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận trình độ sơ cấp chính trị cho các đảng viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định.
          4. Đối với các đoàn thể.
- Chuẩn bị Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2016- 2018.
- Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao; viết tin bài tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.
- Chuẩn bị các nội dung đại hội công đoàn khi có hướng dẫn của cấp trên; làm việc Ban chấp hành Chi hội Luật gia để định hướng các hoạt động trong Quý.
           5. Về công tác kiểm tra giám sát. Triển khai nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo kế hoạch, tập trung giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.
Trên đây là thông báo kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2016 và Quý II của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An. Yêu cầu các Chi bộ, Đảng viên, các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy Khối CCQ tỉnh;
- Đ/c Cục trưởng;
- Các Phó Cục trưởng;
- Các UVBCH Đảng bộ;
- Các Chi bộ;
- Các tổ chức đoàn thể;
-Lưu: ĐU.
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
     Hoàng Thị Thu Trang
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: