Sign In

Thông báo nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016

10/05/2016

Ngày 05/5/2016 cuộc họp giao ban liên tịch tháng 5/2016 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Thu, Cục trưởng. Sau khi nghe Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5/2016 và các ý kiến thảo luận, đồng chí Cục trưởng kết luận một số vấn đề và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2016 như sau:
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ
1. Tiếp tục thực hiện việc điều động, sắp xếp cán bộ các đơn vị theo Phương án đã ban hành.
2. Xây dựng phương án và đề xuất nhân sự để kiện toàn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng còn thiếu.
3. Rà soát, xem xét quyết định bổ nhiệm chức danh Thư ký, Kế toán trưởng và trình Tổng cục bổ nhiệm Thẩm tra viên.
4. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2016. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với 01 cán bộ, công chức; thực hiện quy trình xử lý kỷ luật công chức vi phạm tại Chi cục THADS huyện Tân Kỳ.
5. Chuẩn bị nội dung tập huấn chuyên môn nghiệp vụ năm 2016.
6. Cập nhật, rà soát bổ sung hồ sơ tổ chức cán bộ, khai thác có hiệu quả phần mềm tổ chức cán bộ.
7. Chú trọng đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị cấp huyện thuộc Phòng phụ trách tập trung đẩy mạnh công tác thi hành án.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THADS
1. Tập trung cao độ để đẩy mạnh thi hành án theo thẩm quyền và tăng cường chỉ đạo sát sao các Chi cục THADS quyết liệt đẩy mạnh thi hành án.
2. Phối hợp với các ban ngành tiếp tục giải quyết số vụ việc phức tạp trong đợt thi đua cao điểm như vụ ông Lâm Đại (Nghi Phú), vụ bà Đinh Thị Thanh (Hà Huy Tập), vụ bà Trần Thị Châu (Quán Bàu), vụ Công ty TNHH An Châu (Cửa Nam)...
3. Phối hợp với Tòa án nhân dân Tp Vinh tổ chức công tác xét miễn, giảm THA.
4. Rà soát, đánh giá thực trạng quy trình ra quyết định thi hành án tại Cục và các Chi cục báo cáo Tổng cục có hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn quốc.
5. Kịp thời có văn bản chỉ đạo nghiệp vụ đối với Chi cục THADS huyện Hưng Nguyên.
6. Xây dựng Quy chế phối hợp với Trại giam; phối hợp xác minh, giải quyết, thu tiền, trả tài sản tại Trại giam số 3, số 6, Trại tạm giam Công an tỉnh đợt I/2016.
          III. CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT KNTC
1. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; thực hiện kiểm tra toàn diện tại Chi cục THADS huyện Kỳ Sơn; kiểm tra chuyên đề từ 1-2 đơn vị. Đôn đốc  các đơn vị được kiểm tra báo cáo khắc phục sau kiểm tra.
2. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại cơ quan và tiếp dân định kỳ tại Hội đồng tiếp dân UBND tỉnh.
3.  Chỉ đạo giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tập trung giải quyết đơn thư KNTC phát sinh ở TP. Vinh, Diễn Châu.
4. Tiếp tục bám sát để hướng dẫn, chỉ đạo Chi cục Diễn Châu thực hiện các nội dung theo kết luận của Tổng cục THADS về việc BTNN vụ ông Luyện Văn Thương.
5. Tham mưu chuẩn bị nội dung làm việc với Ban chỉ đạo THADS huyện Đô Lương về vụ Tuyết Cường.
6. Chú trọng đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị cấp huyện thuộc Phòng phụ trách tập trung đẩy mạnh công tác thi hành án.
IV. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
1. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật THADS, tăng cường công tác THADS trên địa bàn; kiện toàn Ban chỉ đạo THADS tỉnh.
2. Tập trung triển khai các nội dung trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm, bao gồm:
+ Phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh làm phóng sự; Báo Nghệ An đăng một số bài viết về truyền thống của Ngành;
+ Phối hợp với Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung số chuyên đề tập san Pháp luật và Đời sống của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;
+ Định hướng nội dung và giao cụ thể cho từng Chi cục, Phòng chuyên môn viết bài để đăng trên số chuyên đề và Trang tin điện tử của Cục;
+ Chuẩn bị nội dung tham gia Hội thi CHV giỏi vòng 2 tại Khu vực miền Trung;
+ Xin kinh phí hỗ trợ của tỉnh; xin chủ trương đề nghị tỉnh khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thồng (tặng Bức trướng, Bằng khen);
+ Ban hành Điều lệ giải thể thao...
3. Phối hợp nghiên cứu, tham mưu chế độ nhuận bút và vận hành Trang tin điện tử của Cục.
4. Tiếp nhận, đưa vào sử dụng trụ sở làm việc của Cục.
5. Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự.
6. Chú trọng đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị cấp huyện thuộc Văn phòng phụ trách tập trung đẩy mạnh công tác thi hành án.
V. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
1. Tiếp tục duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 các đơn vị còn lại.
2. Thanh toán các chế độ lương, phụ cấp, BHXH, chi thường xuyên của cơ quan; tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục thanh toán hạng mục bảo trì, nâng cấp trụ sở Cục.
3. Lập dự toán kinh phí địa phương hỗ trợ hoạt động THA và hoạt động ban chỉ đạo THA năm 2016 gửi Sở Tài chính.
4. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo đội ngũ kế toán thực hiện nghiệp vụ chuyên môn theo quy định.
5. Thực hiện thu-chi tiền thi hành án; tiếp nhận tài sản, tang vật do cơ quan Cảnh sát điều tra chuyển; phối hợp Phòng nghiệp vụ xử lý tài sản, tang vật và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Cấp phát biên lai thu tiền thi hành án cho các đơn vị cấp huyện.
6. Phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ đề xuất nhân sự bổ nhiệm Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng; phối hợp Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo để kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ năm 2015 tại các đơn vị theo kế hoạch.
7. Chú trọng đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị cấp huyện thuộc Phòng phụ trách tập trung đẩy mạnh công tác thi hành án.
VI. CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
1. Công tác Đảng
- Học tập, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020.
- Tập trung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS.
2. Công đoàn
- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao chào mừng 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
- Vận động quyên góp ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em ½ ngày lương/người.
3. Đoàn Thanh niên
- Tiếp tục Tuyên truyền ĐVTN tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An.
- Chuẩn bị Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2018.
4. Chi hội Luật gia
Phối hợp chuẩn bị nội dung, tài liệu tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ năm 2016. Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021./.
Các tin đã đưa ngày: