Sign In

Thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại Tổng cục THADS năm 2023.: Theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

22/03/2023

Các tin đã đưa ngày: