Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quán triệt Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị trong Hệ thống Thi hành án dân sự

Tại Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024, đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã quán triệt Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án cho Hệ thống Thi hành án dân sự.

Tổng cục THADS yêu cầu thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị

Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định số 132-QĐ/TW).