Điểm tin báo chí về THADS tháng 8 năm 2021

06/09/2021


Ngày 01/08/2021
Báo VOV
Đăng bài: Vì sao tài sản tham nhũng, thất thoát thu hồi “nhỏ giọt”?
Link bài: https://vov.vn/chinh-tri/vi-sao-tai-san-tham-nhung-that-thoat-thu-hoi-nho-giot-877449.vov
Ngày 01/08/2021
Báo Yên Bái
Đăng bài: Vì sao tài sản tham nhũng, thất thoát thu hồi “nhỏ giọt”?
Linhk bài: https://vov.vn/chinh-tri/vi-sao-tai-san-tham-nhung-that-thoat-thu-hoi-nho-giot-877449.vov
Ngày 01/08/2021
Báo Đất Việt
Đăng bài: Tài sản tham nhũng: Vụ Trịnh Xuân Thanh thu hồi được 1/4
https://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tai-san-tham-nhung-vu-trinh-xuan-thanh-thu-hoi-duoc-14-3436492/
Ngày 01/08/2021
Báo Tin tức
Đăng bài: Cho thôi việc Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk
https://baotintuc.vn/phap-luat/cho-thoi-viec-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-dak-lak-20210801202107766.htm
Ngày 01/08/2021
Báo Tiền phong
Đăng bài: Sau lùm xùm sai phạm, Cục trưởng thi hành án dân sự Đắk Lắk được nghỉ việc
https://tienphong.vn/sau-lum-xum-sai-pham-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-dak-lak-duoc-nghi-viec-post1361460.tpo?utm_source=baomoi&utm_medium=oga&utm_campaign=share
Ngày 01/08/2021
Báo Vietnamnet
Đăng bài: Cục trưởng Thi hành án dân sự Đắk Lắk nghỉ việc theo nguyện vọng
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-dak-lak-nghi-viec-761809.html?utm_source=baomoi&utm_medium=oga&utm_campaign=share
Ngày 01/08/2021
Báo Vietnamplus.vn
Đăng bài: Cho thôi việc Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk
https://www.vietnamplus.vn/cho-thoi-viec-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-dak-lak/730744.vnp

 
Ngày 01/08/2021
Báo Sóc Trăng
Đăng bài: Điều động, bổ nhiệm đồng chí Thạch Minh Luân giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo - Cục Thi hành án dân sự

https://www.soctrang.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-stg&sid=4&pageid=469&catid=37057&id=332485&catname=Tin-so-nganh&title=Dieu-dong--bo-nhiem-dong-chi-Thach-Minh-Luan-giu-chuc-vu-Pho-truong-phong-Phong-Kiem-tra-giai-quyet-khieu-nai--to-cao---Cuc-Thi-hanh-an-dan-su
Ngày 02/08/2021
Báo Lào Cai
Đăng bài: Chặn tẩu tán tài sản tham nhũng: Trao thêm quyền cho lực lượng chức năng
http://www.baolaocai.vn/bai-viet/345482-chan-tau-tan-tai-san-tham-nhung-trao-them-quyen-cho-luc-luong-chuc-nang
Ngày 02/08/2021
Báo Pháp Luật Việt Nam
Khó thi hành bản án chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay
https://baophapluat.vn/kho-thi-hanh-ban-an-chua-co-hieu-luc-phap-luat-nhung-duoc-thi-hanh-ngay-post405755.html
02/08/2021
Báo Công Luận
Đăng bài: Cho thôi việc Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk
https://congluan.vn/cho-thoi-viec-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-dak-lak-post147891.html
Ngày 02/08/2021
Báo Pháp Luật Việt Nam
Đăng bài: Thi hành án dân sự Bà Rịa – Vũng Tàu vượt khó lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-ba-ria-vung-tau-vuot-kho-lap-thanh-tich-chao-mung-75-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tu-phap-post405852.html
Ngày 02/08/2021
Báo Hagiangtv
Đăng: Phóng sự
http://hagiangtv.vn/phong-su/202108/nganh-thi-hanh-an-dan-su-no-luc-vuot-kho-ngay-0282021-d3f3fb7/
Ngày 02/08/2021
Báo Pháp Luật Việt Nam
Đăng bài: Kết quả rõ nét nhờ vận động tự nguyện thi hành án
https://baophapluat.vn/ket-qua-ro-net-nho-van-dong-tu-nguyen-thi-hanh-an-post405756.html
Ngày 02/08/2021
Báo Sóc Trăng
Đăng bài: Nêu cao tinh thần phòng, chống dịch và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án
https://soctrang.dcs.vn/Default.aspx?sname=tinhuy&sid=4&pageid=469&catid=54359&id=289492&catname=Chinh-tri&title=Neu-cao-tinh-than-phong--chong-dich-va-quyet-tam-hoan-thanh-chi-tieu--nhiem-vu-thi-hanh-an
Ngày 04/08/2021
Báo Pháp Luật Việt Nam
Đăng bài: Yên Dũng, Bắc Giang: Tổ chức cưỡng chế giao tài sản thành công
https://baophapluat.vn/yen-dung-bac-giang-to-chuc-cuong-che-giao-tai-san-thanh-cong-post406035.html
Ngày 05/08/2021
Báo Nhandantv.vn
Đăng bài: Phóng sự triển khai thực hiện Chỉ thị 04 trong thi hành án thu hồi tài sản tham nhũng
https://nhandantv.vn/tam-diem-d176817.htm
Ngày 05/08/2021
Báo Pháp Luật Việt Nam
Đăng bài: Cục trưởng THADS Thanh Hoá giữ chức vụ Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật khóa XV
https://baophapluat.vn/cuc-truong-thads-thanh-hoa-giu-chuc-vu-uy-vien-chuyen-trach-uy-ban-phap-luat-khoa-xv-post406335.html
Ngày 06/08/2021
Báo Pháp Luật Việt Nam
Đăng bài: Cần cơ chế pháp lý hữu hiệu nâng cao địa vị Chấp hành viên
https://baophapluat.vn/can-co-che-phap-ly-huu-hieu-nang-cao-dia-vi-chap-hanh-vien-post406343.html?utm_source=baomoi&utm_medium=oga&utm_campaign=share
Ngày 06/08/2021
Báo mới
Đăng bài: Gian nan thi hành án tồn đọng, kéo dài
https://baomoi.com/gian-nan-thi-hanh-an-ton-dong-keo-dai/c/39780097.epi
Ngày 06/08/2021
Báo pháp luật TPHCM
Đăng bài: Cà mau: đỏ mắt tìm tài sản thi hành án
https://plo.vn/phap-luat/ca-mau-do-mat-tim-tai-san-thi-hanh-an-1006274.html
Ngày 06/08/2021
Báo pháp luật VN
Đăng bài: cần cơ chế pháp lý hữu hiệu nâng cao địa vị Chấp hành viên 
https://baophapluat.vn/can-co-che-phap-ly-huu-hieu-nang-cao-dia-vi-chap-hanh-vien-post406343.html
Ngày 05/08/2021
Báo Vietnam Bí
Đăng bài: NHNN đề nghị nâng cấp Nghị quyết 42 lên thành Luật xử lý nợ xấu
https://vietnambiz.vn/nhnn-de-nghi-nang-cap-nghi-quyet-42-len-thanh-luat-xu-ly-no-xau-cua-cac-tctd-20210805210015954.htm
09/08/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Thi hành án dân sự Bạc Liêu hướng về cơ sở 
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-bac-lieu-huong-ve-co-so-post406763.html
Ngày 09/08/2021
Báo An Giang
Đăng bài: Trả lời phản ánh của bà Nguyễn Kim Loan
https://baoangiang.com.vn/tra-loi-phan-anh-cua-ba-nguyen-kim-loan-a310057.html
Ngày 09/08/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Hà Giang: 100% Chi cục THADS thực hiện triển khai hỗ trợ trực tuyến 
https://baophapluat.vn/ha-giang-100-chi-cuc-thads-thuc-hien-trien-khai-ho-tro-truc-tuyen-post406765.html
Ngày 10/08/2021
Báo Thái Nguyên
Đăng bài: Giải quyết dứt điểm nhiều việc trong thi hành án tín dụng 
https://baothainguyen.vn/tin-tuc/phap-luat/giai-quyet-dut-diem-nhieu-viec-trong-thi-hanh-an-tin-dung-289587-101.html
Ngày 10/08/2021
Báo Dân Việt
Đăng bài: Rà soát việc thi hành án vụ Phan Văn Anh Vũ và Giang Kim Đạt
https://danviet.vn/ra-soat-viec-thi-hanh-an-vu-phan-van-anh-vu-va-giang-kim-dat-20210810063310753.htm
 
Ngày 10/08/2021
Báo Tiền phong
Đăng bài: Vũ ‘nhôm’ và người thân có nhiều đơn khiếu nại việc thi hành án 28 bất động sản ở Đà Nẵng 
https://tienphong.vn/vu-nhom-va-nguoi-than-co-nhieu-don-khieu-nai-viec-thi-hanh-an-28-bat-dong-san-o-da-nang-post1364412.tpo
Ngày 10/08/2021
Báo Vienkiemsat.nghean.gov.vn
Đăng bài: Viện KSND huyện Hưng Nguyên tọa đàm trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại các UBND cấp xã trên địa bàn huyện
http://vienkiemsat.nghean.gov.vn/wps/portal/vienkiemsat/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3j3ED8XX8tgYxM_X19jA0-PMEcDdycP32BvQ_2CbEdFAJyAIm4!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/vien+kiem+sat/vks/ttsk/thd/dbef2b8043b4488f8c75bfcef9b3e0d1&comment=dbef2b8043b4488f8c75bfcef9b3e0d1
Ngày 10/08/2021
Báo soha.vn
Đăng bài: Vũ ‘nhôm’ và người thân có nhiều đơn khiếu nại việc thi hành án 28 bất động sản ở Đà Nẵng
https://soha.vn/vu-nhom-va-nguoi-than-co-nhieu-don-khieu-nai-viec-thi-hanh-an-28-bat-dong-san-o-da-nang-20210810123806422.htm
Ngày 10/08/2021
Báo Vĩnh Long
Đăng bài: Công ty TNHH Ngọc Sen Hương có thể yêu cầu thi hành bản án của tòa
http://www.baovinhlong.com.vn/ban-doc/202108/phan-hoi-thu-ban-doc-cong-ty-tnhh-ngoc-sen-huong-co-the-yeu-cau-thi-hanh-ban-an-cua-toa-3072409/#.YRInIqoSnIU
Ngày 10/08/2021
Báo mới
Đăng bài: Rà soát việc thi hành án liên quan tài sản của Phan Văn Anh Vũ và Giang Kim Đạt
https://baomoi.com/ra-soat-viec-thi-hanh-an-lien-quan-tai-san-cua-phan-van-anh-vu-va-giang-kim-dat/c/39825235.epi
Ngày 10/08/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Rà soát việc thi hành án liên quan tài sản của Phan Văn Anh Vũ và Giang Kim Đạt 
https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/ra-soat-viec-thi-hanh-an-lien-quan-tai-san-cua-phan-van-anh-vu-va-giang-kim-dat-110318.html
Ngày 10/08/2021
Báo Đại đoàn kết
Đăng bài: Tổng cục THADS yêu cầu rà soát vụ Vũ Nhôm và Giang Kim Đạt
http://daidoanket.vn/tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-yeu-cau-ra-soat-vu-vu-nhom-va-giang-kim-dat-5661315.html
Ngày 10/08/2021
Báo Pháp Luật Việt Nam
Đăng bài: Bình Định: Thi hành án tập trung các giải pháp để “về đích sớm” 
https://baophapluat.vn/binh-dinh-thi-hanh-an-tap-trung-cac-giai-phap-de-ve-dich-som-post407057.html
Ngày 10/08/2021
Báo Thanh tra
Đăng bài: Xem xét thi hành kỷ luật Đảng Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hòa Bình 
https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/xem-xet-thi-hanh-ky-luat-dang-cuc-truong-cuc-thads-tinh-hoa-binh-185936.html
Ngày 11/08/2021
Báo Cafeland.vn
đăng bài: Nhiều đơn thư khiếu nại liên quan đến việc thi hành án vụ Phan Văn Anh Vũ
https://cafeland.vn/tin-tuc/nhieu-don-thu-khieu-nai-lien-quan-den-viec-thi-hanh-an-vu-phan-van-anh-vu-101554.html
Ngày 11/08/2021
Báo Pháp Luật Việt Nam
Đăng bài: Kon Tum: Thi hành án đạt gần 71% về việc 
https://baophapluat.vn/kon-tum-thi-hanh-an-dat-gan-71-ve-viec-post407089.html
Ngày 10/08/2021
Báo ngày mới online
Đăng bài: Luật sư cho rằng ông Trần Công Hướng  chỉ bị kỷ luật khiển trách là quá nhẹphản ánh đến quá trình sai phạm và kỉ luật cục trưởng THADS tỉnh Lai Châu
https://ngaymoionline.com.vn/luat-su-cho-rang-ong-tran-cong-huong-chi-bi-ky-luat-khien-trach-laqua-nhe-26226.html
Ngày 11/08/2021
Báo công an thành phố Đà Nẵng
Đăng bài: Thu hồi tài sản trong nhiều đại án vẫn vướng
http://cadn.com.vn/news/75_247931_thu-hoi-tai-san-trong-nhieu-dai-an-van-vuong.aspx
 
Ngày 12/08/2021
Báo Tuổi trẻ
Đăng bài: Thi hành án dân sự các ‘đại án’ liên quan Phan Văn Anh Vũ, Phạm Công Danh... gặp khó
https://tuoitre.vn/thi-hanh-an-dan-su-cac-dai-an-lien-quan-phan-van-anh-vu-pham-cong-danh-gap-kho-20210812075109059.htm
Ngày 12/08/2021
Báo Sóc Trăng
Đăng bài: "Gặp khó" trong thi hành án dân sự trước tình hình dịch bệnh Covid-19
http://baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/gap-kho-trong-thi-hanh-an-dan-su-truoc-tinh-hinh-dich-benh-covid-19-50809.html
Ngày 12/08/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Cục THADS Khánh Hoà tặng quà ủng hộ công tác phòng chống dịch
https://baophapluat.vn/cuc-thads-khanh-hoa-tang-qua-ung-ho-cong-tac-phong-chong-dich-post407406.html
Ngày 12/08/2021
Báo Tin Tây Nguyên
Đăng bài: Thi hành án dân sự các ‘đại án’ liên quan Phan Văn Anh Vũ, Phạm Công Danh… gặp khó
https://tintaynguyen.com/thi-hanh-an-dan-su-cac-dai-an-lien-quan-phan-van-anh-vu-pham-cong-danh-gap-kho/1508889/
Ngày 13/08/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Thi hành án dân sự Bắc Giang phối hợp tốt với các trại giam, trại tạm giam 
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-bac-giang-phoi-hop-tot-voi-cac-trai-giam-trai-tam-giam-post407407.html
Ngày 13/08/2021
Báo Quảng Nam
Đăng bài: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thu hồi tài sản tham nhũng 
https://baoquangnam.vn/chinh-tri/neu-cao-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-trong-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-115915.html?gidzl=haACChUCGZ2eMempiPfBDAjLZJUkd1OoiGUACVcS4JQn0eXdg9mHDxTJrpNwc1unirZJDJGh-Fyrj8bAFm
Ngày 13/08/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Thi hành án dân sự Bình Định hỗ trợ nhu yếu phẩm phòng chống dịch Covid -19 
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-binh-dinh-ho-tro-nhu-yeu-pham-phong-chong-dich-covid-19-post407493.html
Ngày 13/08/2021
Báo Nam Định
Đăng bài: Khắc phục trở ngại trong thi hành án tín dụng, ngân hàng
http://baonamdinh.vn/channel/5086/202108/khac-phuc-tro-ngai-trong-thi-hanh-an-tin-dung-ngan-hang-2545832/index.htm
Ngày 13/08/2021
Báo giáo dục thời đại
Đăng bài: Hoà Bình: Xem xét kỷ luật Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh
https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/hoa-binh-xem-xet-ky-luat-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-cFUoAz7ng.html
Ngày 14/08/2021
Báo Tiền phong
Đăng bài: Rà soát thi hành án vụ Giang Kim Ðạt, Vũ 'nhôm' 
https://tienphong.vn/ra-soat-thi-hanh-an-vu-giang-kim-at-vu-nhom-post1365652.tpo
Ngày 14/08/2021
Báo Nhân dân
Đăng bài: Hạn chế sai phạm trong hoạt động thi hành án dân sự
https://nhandan.vn/bandoc/han-che-sai-pham-trong-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-659751/
Ngày 14/08/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Tổng kết thực hiện Quy chế về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự 
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/dien-dan/tong-ket-thuc-hien-quy-che-ve-phoi-hop-lien-nganh-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-110531.html
Ngày 14/08/2021
Báo cafee.vn
Đăng bài: Hoà Bình: Xem xét kỷ luật Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
https://cafee.vn/hoa-binh-xem-xet-ky-luat-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su.html
Ngày 14/08/2021
Báo An ninh tiền tệ
Đăng bài: Rà soát thi hành án vụ Giang Kim Ðạt, Vũ 'nhôm'
http://antt.vn/ra-soat-thi-hanh-an-vu-giang-kim-at-vu-nhom-320903.htm
Ngày 15/08/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: chi cục THADS quận Tân Bình: Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid -19 
https://m.baophapluat.vn/chi-cuc-thads-quan-tan-binh-chung-tay-phong-chong-dich-benh-covid-19-post407716.amp?gidzl=HEZpGJfn_1H2yFD0F6Rz4KNzy4idCFzCMApp6o1b-40DgQH7Sp6iHmZxfX1yDQ4G1ggjHs5ChpvYENJq6m
Ngày 14/08/2021
Báo Bảo vệ pháp luật 
Đăng bài: Tổng kết thực hiện Quy chế về phối hợpliên ngành trong công tác thi hànhán dân sự
bài báo phản ánh Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/dien-dan/tong-ket-thuc-hien-quy-che-ve-phoi-hop-lien-nganh-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-110531.html
Ngày 14/08/2021
Báo Mới
Đăng bài: Hạn chế sai phạm trong hoạt động thi hành án dân sự
https://nhandan.vn/bandoc/han-che-sai-pham-trong-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-659751/
Ngày 16/08/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Cần có chế độ, chính sách làm thêm giờ đối với Chấp hành viên 
https://baophapluat.vn/can-co-che-do-chinh-sach-lam-them-gio-doi-voi-chap-hanh-vien-post407797.html
14/08/2021
Báo Men TV; Đọc báo mỗi ngày: 
đăng bài: Tiếp vụ tranh chấp dự án nghìn tỷ ở Long An
https://mtv.vn/9564/doc-bao-moi-ngay-tiep-vu-tranh-chap-du-an-nghin-ty-o-long-an/
Ngày 17/08/2021
Báo VOV
Đăng bài: Vì sao bản án 12 năm chưa được thi hành
https://vov2.vov.vn/vov2-ket-noi/vi-sao-ban-an-12-nam-chua-duoc-thi-hanh-28456.vov2
Ngày 16/08/2021
Báo VOV
Đăng bài: Án dân sự tồn động, lỗi từ Chấp hành viên và cơ quan Thi hành án 
https://adminvov1.vov.gov.vn/vov1/attachments/vov1/btnc/2021_8/v1_1608_11h35_phap_luat_va_doi_song_168202111.mp3
Ngày 17/08/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Thi hành án Bình Định ban hành kịch bản phòng chống Covid -19 
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-binh-dinh-ban-hanh-kich-ban-phong-chong-covid-19-post408167.html
Ngày 17/08/2021
Báo mới
Đăng bài: TP.Hồ Chí Minh: Linh hoạt trong phân công nhiệm vụ cho Chấp hành viên
https://baomoi.com/tp-ho-chi-minh-linh-hoat-trong-phan-cong-nhiem-vu-cho-chap-hanh-vien/c/39904000.epi
Ngày 17/08/2021
Báo Doanh nghiệp tiếp thị
Đăng bài: Cần làm rõ trách nhiệm của Cơ quan Thi hành án tỉnh An Giang liên quan Quyết định Giám đốc thẩm số 195/2019/DS-GĐT
phản ánh Cục THADS tỉnh An Giang "bảo vệ" người cho vay nặng lãi
https://doanhnghieptiepthi.vn/can-lam-ro-trach-nhiem-cua-co-quan-thi-hanh-an-tinh-an-giang-lien-quan-quyet-dinh-giam-doc-tham-so-195-2019-ds-gdt-161210817113149705.htm
Ngày 18/08/2021
Báo Thanh tra
Đăng bài: Quảng Nam: Đẩy mạnh thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, tham nhũng 
https://thanhtra.com.vn/phap-luat/hoan-thien-the-che/quang-nam-day-manh-thu-hoi-tai-san-bi-that-thoat-chiem-doat-tham-nhung-186345.html
Ngày 18/08/2021
Báo Công an nhân dân
Đăng bài: Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết sự việc của ông Lê Minh Hải
https://cand.com.vn/thoi-su/Pho-Thu-tuong-yeu-cau-giai-quyet-su-viec-cua-ong-Le-Minh-Hai-i161654/
Ngày 19/08/2021
Báo Hà Nội mới
Đăng bài: Chi phí cưỡng chế thi hành án với pháp nhân thương mại
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tu-van/1009341/chi-phi-cuong-che-thi-hanh-an-voi-phap-nhan-thuong-mai
Ngày 19/08/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Đẩy mạnh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong Thi hành án dân sự 
https://baophapluat.vn/day-manh-phong-ngua-tham-nhung-tieu-cuc-trong-thi-hanh-an-dan-su-post408552.html
Ngày 20/08/2021
Báo Bảo vệ Pháp luật
Đăng bài: Cần sớm hoàn thiện quyền kiến nghị của Viện kiểm sát trong thi hành án dân sự 
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/dien-dan/can-som-hoan-thien-quyen-kien-nghi-cua-vien-kiem-sat-trong-thi-hanh-an-dan-su-110821.html
Ngày 20/08/2021
Báo Mới
Đăng bài: Họp đánh giá kết quả thực hiện thi hành án dân sự 7 tháng đầu năm 2021
https://baomoi.com/hop-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-thi-hanh-an-dan-su-7-thang-dau-nam-2021/c/39945724.epi?gidzl=FZaCQC4BJcyu8Gnfnnn9QZ8g26xHJK9kVdzJRuCUGsyi8mTkqKL5PdaaK6VIHK1ZBt47PsBD17CmmWv6O0
Ngày 20/08/2021
Báo Bạc Liệu
Đăng bài: Lực lượng thi hành án dân sự: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ
http://www.baobaclieu.vn/phap-luat/luc-luong-thi-hanh-an-dan-su-no-luc-vuot-kho-hoan-thanh-nhiem-vu-72599.html
Ngày 20/08/2021
Báo Quảng Ngãi
Đăng bài: Họp đánh giá kết quả thực hiện thi hành án dân sự 7 tháng đầu năm 2021
http://baoquangngai.vn/channel/2022/202108/hop-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-thi-hanh-an-dan-su-7-thang-dau-nam-2021-3074456/index.htm
Ngày 22/08/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: VKSND thành phố Lai Châu tham gia phiên họp xét giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự 
https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-thanh-pho-lai-chau-tham-gia-phien-hop-xet-giam-nghia-vu-thi-hanh-an-dan-su-110939.html
Ngày 23/08/2021
Báo Tinmoi247.net; Báo Dân trí
Đăng bài: Có tình trạng chấp hành viên thi hành án đòi... chia phần trăm!
https://tinmoi247.net/xa-hoi/co-tinh-trang-chap-hanh-vien-thi-hanh-an-doi-chia-phan-tram-874439
Ngày 23/08/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Cần siết chặt cơ chế theo dõi Thi hành án hành chính
https://baophapluat.vn/can-siet-chat-co-che-theo-doi-thi-hanh-an-hanh-chinh-post408977.html
Ngày 23/08/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Quảng Bình: Phát động phong trào thi đua trong Thi hành án dân sự 
https://baophapluat.vn/quang-binh-phat-dong-phong-trao-thi-dua-trong-thi-hanh-an-dan-su-post408980.html
Ngày 23/08/2021
Báo Hải Dương; Báo mới
Đăng bài: Vì sao tồn đọng hàng ngàn án dân sự ?
http://m.baohaiduong.vn/phap-luat/vi-sao-ton-dong-hang-ngan-an-dan-su-177401
Ngày 23/08/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Chi cục Thi hành án dân sự quận 5: Chung tay thực hiện “Túi an sinh xã hội” 
https://baophapluat.vn/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-5-chung-tay-thuc-hien-tui-an-sinh-xa-hoi-post409205.html
Ngày 24/08/2021
Báo Thanh tra
Đăng bài: Liệu quý III/2021 có thi hành?
https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/lieu-quy-iii-2021-co-thi-hanh-186396.html
Ngày 25/08/2021
Trang điện tử Đảng Bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Lãnh đạo Cục Thi hành án Dân sự TPHCM thăm, động viên lực lượng phòng, chống dịch quận Gò Vấp
https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/lanh-dao-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tphcm-tham-dong-vien-luc-luong-phong-chong-dich-quan-go-vap-1491883145
Ngày 27/08/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Nâng cao hiệu quả công tác số hóa hồ sơ nghiệp vụ Thi hành án dân sự 
https://baophapluat.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-so-hoa-ho-so-nghiep-vu-thi-hanh-an-dan-su-post409749.html
Ngày 28/08/2021
Báo Đảng Cộng Sản
Đăng bài: Kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án 
https://dangcongsan.vn/ban-doc/luat-su-cua-ban/ke-bien-tai-san-de-dam-bao-thi-hanh-an-589357.html
Ngày 28/08/2021
Báo Chính Phủ
Đăng bài: Kết quả thi hành án dân sự đạt hơn 38,6 nghìn tỷ đồng
http://baochinhphu.vn/phap-luat/ket-qua-thi-hanh-an-dan-su-dat-hon-386-nghin-ty-dong/444379.vgp
Ngày 29/08/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn kịp thời chi trả tiền cho người lao động
https://baophapluat.vn/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-hoc-mon-kip-thoi-chi-tra-tien-cho-nguoi-lao-dong-post410248.html
Ngày 30/08/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Vượt qua khó khăn dịch bệnh Covid, Thi hành án dân sự nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 
https://baophapluat.vn/vuot-qua-kho-khan-dich-benh-covid-thi-hanh-an-dan-su-no-luc-hoan-thanh-nhiem-vu-post410241.html
Ngày 30/08/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Thanh Hóa: Kiểm tra công tác THADS tại Chi cục huyện Thường Xuân 
https://baophapluat.vn/thanh-hoa-kiem-tra-cong-tac-thads-tai-chi-cuc-huyen-thuong-xuan-post410243.html
ngày 31/08/2021
Báo An Giang
Đăng bài: Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Bích là có cơ sở
https://baoangiang.com.vn/khieu-nai-cua-ba-nguyen-thi-ngoc-bich-la-co-co-so-a311781.html