Điểm tin báo chí về THADS tháng 9 năm 2021

04/10/2021


Ngày 01/09/2021
Báo Cần Thơ
Đăng bài: Tiếp tục xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án
Link: https://baocantho.com.vn/tiep-tuc-xac-minh-dieu-kien-thi-hanh-an-cua-nguoi-phai-thi-hanh-an-a137418.html
Ngày 01/09/2021
Báo Phasply.net.vn
Đăng bài: Thu hồi tài sản tham nhũng: Thực trạng và những vấn đề đặt ra
https://phaply.net.vn/thu-hoi-tai-san-tham-nhung-thuc-trang-va-nhung-van-de-dat-ra-a253192.html
Ngày 31/08/2021
Báo Vienkiemsattinhphutho.gov.vn
đăng bài: Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Lạp trực tiếp kiểm sát tại cơ quan Thi hành án dân sự
http://vienkiemsattinhphutho.gov.vn/tin-tuc/VKSND-Huyen-Tan-Son/30477/vien-ksnd-huyen-tan-son-truc-tiep-kiem-sat-tai-co-quan-thi-hanh-an-dan-su
Ngày 01/09/2021
Báo Hậu Giang
Đăng bài; Tiếp tục phát huy vai trò của ban chỉ đạo thi hành án dân sự hai cấp
http://www.baohaugiang.com.vn/thoi-su/tiep-tuc-phat-huy-vai-tro-cua-ban-chi-dao-thi-hanh-an-dan-su-hai-cap-100667.html
Ngày 05/09/2021
Báo Bảo vệ Pháp luật
Kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Chấp hành viên
https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-khang-nghi-kien-nghi/kien-nghi-kiem-diem-lam-ro-trach-nhiem-cua-chap-hanh-vien-111709.html
Ngày 06/09/2021
Báo Haiphong.gov.vn
Đăng bài: Quận Hồng Bàng vận động thành công tự nguyện thi hành án dân sự tại số nhà 39 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai
https://haiphong.gov.vn/Doanh-nghiep/Quan-Hong-Bang-van-dong-thanh-cong-tu-nguyen-thi-hanh-an-dan-su-tai-so-nha-39-Dien-Bien-Phu-phuong-Minh-Khai-65635.html
Ngày 06/09/2021
Báo an ninh Hải Phòng
Đăng bài: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng: Không phải tiến hành cưỡng chế do Công ty Cổ phần quốc tế An Khánh tự nguyện bàn giao nhà số 39 Điện Biên Phủ
http://anhp.vn/ban-giao-nha-so-39-dien-bien-phu-cho-cty-tnhh-mtv-quan-ly-va-kinh-doanh-nha-hai-phong-d43347.html
Ngày 06/09/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Viện kiểm sát kháng nghị 2 Quyết định thi hành án có vi phạm nghiêm trọng
https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-khang-nghi-kien-nghi/vien-kiem-sat-khang-nghi-2-quyet-dinh-thi-hanh-an-co-vi-pham-nghiem-trong-111760.html
Ngày 07/09/2021
Báo vksbinhdinh.gov.vn
Đăng bài: Viện KSND thành phố Quy Nhơn kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021
http://vksbinhdinh.gov.vn/newsdetail.asp?newsID=93240&cat1id=10&Cat2id=30
Ngày 07/09/2021
Báo Phaply.net
Đăng bài; Bộ Tư pháp: Chú trọng thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
https://phaply.net.vn/bo-tu-phap-chu-trong-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-a253250.html
Ngày 09/09/2021
Báo Pháp luật TPHCM
Đăng bài: Thi hành án dân sự gặp khó vì đại dịch COVID-19
https://plo.vn/phap-luat/thi-hanh-an-dan-su-gap-kho-vi-dai-dich-covid19-1014093.html
Ngày 10/09/2021
Báo Thanh tra
Đăng bài: Nhiều vướng mắc khi thu hồi tài sản trong vụ án tham nhũng, kinh tế
https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/tin-tuc/nhieu-vuong-mac-khi-thu-hoi-tai-san-trong-vu-an-tham-nhung-kinh-te-187513.html
Ngày 09/09/2021
Báo MenTV
Đăng bài: Đọc báo mỗi ngày: Theo dõi tiếp vụ tranh chấp dự án nghìn tỷ ở Long An
https://mtv.vn/11268/tiep-vu-tranh-chap-du-an-nghin-ty-o-long-an-cuc-truong-cuc-thads-tinh-long-an-van-co-tinh-lam-trai/
Ngày 10/09/2021
Báo Hà Tĩnh
Đđăng bài: ánh giá toàn diện việc chấp hành pháp luật  trong thi hành án dân sự ở Hà Tĩnh
https://baohatinh.vn/chinh-tri/danh-gia-toan-dien-viec-chap-hanh-phap-luat-trong-thi-hanh-an-dan-su-o-ha-tinh/219024.htm
Ngày 09/09/2021
Báo Ngày mới online
Đăng bài: Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?
gaymoionline.com.vn/khang-dinh-phan-quyet-trong-tai-khong-thuc-hien-duoc-cuc-truong-cuc-thads-tinh-long-an-van-co-tinh-lam-trai-tiep-theo-26990.html
Ngày 08/09/2021
Báo Hậu Giang
Đăng bài; Nỗ Lực hoàn thành chỉ tiêu THA
http://www.baohaugiang.com.vn/phap-luat/no-luc-hoan-thanh-chi-tieu-thi-hanh-an-100795.html
Ngày 08/09/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Sơn La: Coi trọng vận động, thuyết phục trong thi hành án
https://baophapluat.vn/son-la-coi-trong-van-dong-thuyet-phuc-trong-thi-hanh-an-post411527.html
Ngày 10/09/2021
Báo Thanh tra
Đăng bài: Nhiều vướng mắc khi thu hồi tài sản trong vụ án tham nhũng, kinh tế
https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/tin-tuc/nhieu-vuong-mac-khi-thu-hoi-tai-san-trong-vu-an-tham-nhung-kinh-te-187513.html
Ngày 11/09/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: TP. Hồ Chí Minh: Nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho công tác thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tp-ho-chi-minh-no-luc-tim-kiem-giai-phap-cho-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-post411880.html
Ngày 11/09/2021
Báo Tuổi trẻ
Đăng bài: Phan Sào Nam tiếp tục nộp hơn 2,65 triệu USD khắc phục hậu quả
https://tuoitre.vn/phan-sao-nam-tiep-tuc-nop-hon-2-65-trieu-usd-khac-phuc-hau-qua-20210911160904359.htm
Ngày 11/09/2021
Báo Vnexpress
Đăng bài: Thu 62 tỷ đồng của Phan Sào Nam từ ngân hàng nước ngoài
https://vnexpress.net/thu-62-ty-dong-cua-phan-sao-nam-tu-ngan-hang-nuoc-ngoai-4354935.html
Ngày 11/09/2021
Báo Thanh niên
Đăng bài: Phan Sào Nam tiếp tục nộp 'khắc phục' số tiền hơn 2,65 triệu USD
https://thanhnien.vn/thoi-su/phan-sao-nam-tiep-tuc-nop-khac-phuc-so-tien-hon-265-trieu-usd-1448146.html
Ngày 11/09/2021
Báo Lao Động
Đăng bài: Phan Sào Nam tiếp tục nộp khắc phục hậu quả 2,65 triệu USD
https://laodong.vn/phap-luat/phan-sao-nam-tiep-tuc-nop-khac-phuc-hau-qua-265-trieu-usd-952420.ldo
Ngày 11/09/2021
Báo Zing.vn
Đăng bài: Phan Sào Nam tiếp tục nộp khắc phục hơn 2,6 triệu USD
https://zingnews.vn/phan-sao-nam-tiep-tuc-nop-khac-phuc-hon-2-6-trieu-usd-post1261773.html
Ngày 11/09/2021
Báo Tiền phong
Đăng bài: Phan Sào Nam tiếp tục nộp hơn 2,6 triệu USD sau khi được tha tù
https://tienphong.vn/phan-sao-nam-tiep-tuc-nop-hon-2-6-trieu-usd-sau-khi-duoc-tha-tu-post1375080.tpo
Ngày 12/09/2021
Báo Bắc Giang
Đăng bài: Thu 62 tỷ đồng của Phan Sào Nam từ ngân hàng nước ngoài
http://m.baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/phap-dinh/367795/thu-62-ty-dong-cua-phan-sao-nam-tu-ngan-hang-nuoc-ngoai.html
Ngày 12/09/2021
Báo Lao Động
Đăng bài: Số phận pháp lý của Phan Sào Nam sau khi khắc phục hơn 2,65 triệu USD
https://laodong.vn/phap-luat/so-phan-phap-ly-cua-phan-sao-nam-sau-khi-khac-phuc-hon-265-trieu-usd-952632.ldo
Ngày 12/09/2021
Báo 24hmoney
Đăng bài: Phan Sào Nam đã nộp hơn 1.400 tỷ đồng tiền thi hành án
https://24hmoney.vn/news/phan-sao-nam-da-nop-hon-1-400-ty-dong-tien-thi-hanh-an-c26a1137252.html
Ngày 12/09/2021
Báo Thanh niên
Đăng bài: Phan Sào Nam có phải ngồi tù lại ?
https://thanhnien.vn/thoi-su/phan-sao-nam-co-phai-ngoi-tu-lai-1448381.html
Ngày 12/09/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Khó khăn trong thi hành án liên quan đến đất đai
https://thanhnien.vn/thoi-su/phan-sao-nam-co-phai-ngoi-tu-lai-1448381.html
Ngày 12/09/2021
Báo Đầu tư chứng khoán
Đăng bài: Phan Sào Nam đã nộp hơn 1.400 tỷ đồng tiền thi hành án
https://tinnhanhchungkhoan.vn/phan-sao-nam-da-nop-hon-1-400-ty-dong-tien-thi-hanh-an-post279493.html
Ngày 12/09/2021
Báo Người đưa tin
Đăng bài: TAND tỉnh Quảng Ninh giảm án tù sai, Phan Sào Nam lại đi tù?
https://www.nguoiduatin.vn/tand-tinh-quang-ninh-giam-an-tu-sai-phan-sao-nam-lai-di-tu-a527347.html
Ngày 13/09/2021
Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh
Đăng bài: Hậu trường kháng nghị vụ giảm án tù cho Phan Sào Nam
https://plo.vn/phap-luat/hau-truong-khang-nghi-vu-giam-an-tu-cho-phan-sao-nam-1014980.html
Ngày 13/09/2021
Báo Tiền phong
Đăng bài: Vụ Phan Sào Nam được giảm án trái luật: Cần xem xét khởi tố vụ án
https://tienphong.vn/vu-phan-sao-nam-duoc-giam-an-trai-luat-can-xem-xet-khoi-to-vu-an-post1375480.tpo
Ngày 13/09/2021
Báo Lao Động
Đăng bài: Mua tài sản kê biên bán đấu giá, 7 tháng chưa được bàn giao
https://laodong.vn/ban-doc/mua-tai-san-ke-bien-ban-dau-gia-7-thang-chua-duoc-ban-giao-952905.ldo
Ngày 13/09/2021
Báo Tin mới 247
Đăng bài: Nghìn tỷ của "trùm cờ bạc" Phan Sào Nam được thu hồi như thế nào?
https://tinmoi247.net/phap-luat/nghin-ty-cua-trum-co-bac-phan-sao-nam-duoc-thu-hoi-nhu-the-nao-899312
Ngày 13/09/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Nam Định: Tập trung cao độ giải quyết án có điều kiện thi hành
https://baophapluat.vn/nam-dinh-tap-trung-cao-do-giai-quyet-an-co-dieu-kien-thi-hanh-post412369.html
Ngày 13/09/2021
Báo Dân trí
Đăng bài: Nghìn tỷ của "trùm cờ bạc" Phan Sào Nam được thu hồi như thế nào
https://dantri.com.vn/xa-hoi/nghin-ty-cua-trum-co-bac-phan-sao-nam-duoc-thu-hoi-nhu-the-nao-20210913094819971.htm?gidzl=idxaHaFGCmAqPkH7HCyt3Bzbw4TIo6W2fJIt5rAPPm3rChL3Kibh0VTakn1LocfIhsAv43B3cEPpGDKx3G
Ngày 13/09/2021
Truyền hình Thành Hóa
Đăng bài: Nghìn tỷ của "trùm cờ bạc" Phan Sào Nam được thu hồi như thế nào?
http://truyenhinhthanhhoa.vn/phap-luat-doi-song/202109/nghin-ty-cua-trum-co-bac-phan-sao-nam-duoc-thu-hoi-nhu-the-nao-8363558/
Ngày 13/09/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-vinh-phuc-tang-hoc-bong-cho-hoc-sinh-ngheo-vuot-kho-post412542.html
Ngày 13/09/2021
Báo Thanh Niên
Đăng bài: Bí ẩn 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam ở Singapore
https://thanhnien.vn/thoi-su/bi-an-35-trieu-usd-cua-phan-sao-nam-o-singapore-1449127.html
Ngày 13/09/2021
Báo Tuổi trẻ
Đăng bài: Vụ án Phan Sào Nam: Mất dấu 3,5 triệu USD trong ngân hàng ở Singapore
https://tuoitre.vn/vu-an-phan-sao-nam-mat-dau-3-5-trieu-usd-trong-ngan-hang-o-singapore-20210913174953823.htm
Ngày 13/09/2021
Báo Tiền Phong
Đăng bài: Cơ quan chức năng gặp khó trong việc tiếp tục thu hồi 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam
https://tienphong.vn/co-quan-chuc-nang-gap-kho-trong-viec-tiep-tuc-thu-hoi-3-5-trieu-usd-cua-phan-sao-nam-post1375754.tpo
Ngày 13/09/2021
Báo Dân trí
Đăng bài: Tình tiết bất ngờ về "3,5 triệu USD của Phan Sào Nam gửi tại Singapore"
https://dantri.com.vn/xa-hoi/tinh-tiet-bat-ngo-ve-35-trieu-usd-cua-phan-sao-nam-gui-tai-singapore-20210913163036769.htm
Ngày 13/09/2021
Báo Lao Động
Đăng bài: Khó xác minh 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam gửi ngân hàng ở Singapore
https://laodong.vn/phap-luat/kho-xac-minh-35-trieu-usd-cua-phan-sao-nam-gui-ngan-hang-o-singapore-953136.ldo
Ngày 14/09/2021
Báo Hòa Bình
Đăng bài: Huyện Đà Bắc: Vượt khó trong công tác thi hành án dân sự
http://www.baohoabinh.com.vn/217/157043/Huyen-Da-Bac-Vuot-kho-tr111ng-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-.htm
Ngày 14/09/2021
Báo Thanh niên
Đăng bài: Đề nghị giám đốc thẩm khoản tiền 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam ở Singapore
https://thanhnien.vn/thoi-su/de-nghi-giam-doc-tham-khoan-tien-35-trieu-usd-cua-phan-sao-nam-o-singapore-1449293.html
Ngày 14/09/2021
Báo Vietnamnet
Đăng bài: 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam ở Singapore 'bốc hơi' vì sao?
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/3-5-trieu-usd-cua-phan-sao-nam-o-singapore-ra-sao-774680.html
Ngày 14/09/2021
Báo kienthuc.net
Đăng bài: 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam ở Singapore “bốc hơi” vì sao?
https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/35-trieu-usd-cua-phan-sao-nam-o-singapore-boc-hoi-vi-sao-1592354.html
Ngày 14/09/2021
Viện kiểm sát tỉnh An Giang
Đăng bài: Trực tiếp kiểm sát Chi cục thi hành án dân sự huyện Tịnh Biên
http://vks.angiang.gov.vn/vksnd-huyen-tx-tp/truc-tiep-kiem-sat-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-tinh-bien-1083.html
Ngày 14/09/2021
Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Lâm Đồng
Đăng bài: Cục thi hành án dân sự tỉnh thăm, tặng quà tại Lạc Dương
http://lamdongtv.vn/tin-tuc-n12756/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-tham-tang-qua-tai-lac-duong.html
Ngày 14/09/2021
Viện kiểm sát tỉnh Bình Định
Đăng bài: Viện KSND huyện Hoài Ân trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ
http://vksbinhdinh.gov.vn/newsdetail.asp?newsID=93058&cat1id=10&Cat2id=30
Ngày 14/09/2021
Báo Công luận
Đăng bài: 3,5 triệu USD của trùm cờ bạc Phan Sào Nam "bôc hơi" khỏi ngân hàng Singapo
https://congluan.vn/35-trieu-usd-cua-trum-co-bac-phan-sao-nam-da-boc-hoi-khoi-ngan-hang-cua-singapore-post155909.htmlhttps://congluan.vn/35-trieu-usd-cua-trum-co-bac-phan-sao-nam-da-boc-hoi-khoi-ngan-hang-cua-singapore-post155909.html
Ngày 15/09/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Hà Giang: Tăng cường phối hợp trong Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/ha-giang-tang-cuong-phoi-hop-trong-thi-hanh-an-dan-su-post412724.html
Ngày 16/09/2021
Báo Vietnamnet
Đăng bài: Soi tài sản của Phan Sào Nam và 'núi tiền khủng' nộp thi hành án
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/soi-tai-san-cua-phan-sao-nam-775312.html
Ngày 16/09/2021
Báo Công luận
Đăng bài: Đề nghị Tổng cục Thi hành án Dân sự kỷ luật Cục trưởng Cục thi hành án Dân sự tỉnh Hòa Bình
phản ánh việc vi phạm và đề nghị kỉ luật cục trưởng Hòa Bình
https://congluan.vn/de-nghi-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-ky-luat-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-hoa-binh-post156251.html
Ngày 16/09/2021
Báo Thanh niên
Đăng bài: Khiển trách Cục trưởng Cục thi hành án dân sự Hòa Bình
https://thanhnien.vn/thoi-su/khien-trach-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-hoa-binh-1450585.html
Ngày 16/09/2021
Báo Pháp luật và môi trường
Đăng bài: Hòa Bình: Đề nghị xử lý kỷ luật đối với Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh
https://phapluatvamoitruong.vn/phap-luat/hoa-binh-de-nghi-xu-ly-ky-luat-doi-voi-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh/
Ngày 16/09/2021
Báo Tầm nhìn
Đăng bài: Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình bị khiển trách
https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-hoa-binh-bi-khien-trach-109767.html
Ngày 16/09/2021
Báo Thanh tra
Đăng bài: Khiển trách Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hòa Bình
https://thanhtra.com.vn/theo-dong-thoi-cuoc/khien-trach-cuc-truong-cuc-thads-tinh-hoa-binh-187955.html
Ngày 16/09/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Phần mềm Quản lý công chức Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/ban-hanh-quy-che-quan-ly-su-dung-phan-mem-quan-ly-cong-chuc-thi-hanh-an-dan-su-post413031.html
Ngày 16/09/2021
Báo Bảo vệ Pháp luật
Đăng bài: VKSND TP Bắc Ninh kháng nghị những vi phạm nghiêm trọng của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố
https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-khang-nghi-kien-nghi/vksnd-tp-bac-ninh-khang-nghi-nhung-vi-pham-nghiem-trong-cua-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-112292.html
Ngày 17/09/2021
Báo Yên Bái
Đăng bài: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái giải quyết dứt điểm án tồn đọng
http://www.baoyenbai.com.vn/14/217894/Chi_cuc_Thi_hanh_an_dan_su_thanh_pho_Yen_Bai_giai_quyet_dut_diem_an_ton_dong.aspx
Ngày 19/09/2021
Báo Điện Biên Phủ online
Đăng bài: Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả trong thi hành án dân sự
http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phap-luat/190428/tang-cuong-trach-nhiem-hieu-qua-trong-thi-hanh-an-dan-su
Ngày 19/09/2021
Báo Đầu Tư
Đăng bài: Thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng vẫn thấp so với yêu cầu
https://baodautu.vn/thu-hoi-no-cho-cac-to-chuc-tin-dung-van-thap-so-voi-yeu-cau-d151804.html
Ngày 20/09/2021
Báo VOV
Đăng bài: Làm trong sạch Đảng: Không chỉ chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng
https://vov.vn/chinh-tri/lam-trong-sach-dang-khong-chi-chong-tham-nhung-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-891773.vov
Ngày 20/09/2021
Báo Pháp Luật Việt Nam
Đăng bài: Thái Nguyên tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ cho các cơ quan Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/thai-nguyen-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-bao-ve-cho-cac-co-quan-thi-hanh-an-dan-su-post413501.html
Ngày 20/09/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Hoàn thiện quy định về kiểm sát việc thi hành án hành chính
https://baophapluat.vn/hoan-thien-quy-dinh-ve-kiem-sat-viec-thi-hanh-an-hanh-chinh-post413425.html
Ngày 20/09/2021
Báo Chính Phủ
Đăng bài: Nhiều vụ việc thi hành án có giá trị lớn phải dừng lại do dịch COVID-19
http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Nhieu-vu-viec-thi-hanh-an-co-gia-tri-lon-phai-dung-lai-do-dich-COVID19/447108.vgp
Ngày 20/09/2021
Thuaphatlaionline.com
Đăng bài: Xã hội hoá Thi hành án dân sự bằng Thừa phát lại
http://thuaphatlaionline.com/bai-viet-blog-luat/xa-hoi-hoa-thi-hanh-an-dan-su-bang-thua-phat-lai
Ngày 20/09/2021
Báo Tuổi trẻ
Đăng bài: Phan Sào Nam xin trích lương, bán đất nộp 13,2 tỉ đồng khắc phục hậu quả
https://tuoitre.vn/phan-sao-nam-xin-trich-luong-ban-dat-nop-13-2-ti-dong-khac-phuc-hau-qua-2021092019062916.htm
Ngày 20/09/2021
Báo Lao Động
Đăng bài: Ông Phan Sào Nam xin trích lương, khắc phục nốt hậu quả trước Tết âm lịch
https://laodong.vn/phap-luat/ong-phan-sao-nam-xin-trich-luong-khac-phuc-not-hau-qua-truoc-tet-am-lich-955714.ldo
Ngày 20/09/2021
Bao Thanh Niên
Đăng bài: Phan Sào Nam xin trích lương, cam kết lộ trình khắc phục hậu quả
https://thanhnien.vn/thoi-su/phan-sao-nam-xin-trich-luong-cam-ket-lo-trinh-khac-phuc-hau-qua-1452462.html
Ngày 21/09/2021
Baáo Đời sống và Pháp luật
Đăng bài: Phan Sào Nam gửi đơn xin tự nguyện thi hành án, bán đất nộp 13,2 tỷ khắc phục hậu quả
https://www.doisongphapluat.com/phan-sao-nam-gui-don-xin-tu-nguyen-thi-hanh-an-ban-dat-nop-13-2-ty-khac-phuc-hau-qua-a513820.html
Ngày 22/09/2021
Đăng bài: Đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Cục THADS TP HCM thay đổi phương thức làm việc
https://baophapluat.vn/dam-bao-cong-tac-phong-chong-dich-cuc-thads-tp-hcm-thay-doi-phuong-thuc-lam-viec-post413830.html
Ngày 22/09/2021
Đài phát thanh và truyền hình Tuyên Quang
Đăng bài: Nhiều vụ việc thi hành án có giá trị lớn phải dừng lại do dịch COVID-19
https://tuyenquangtv.vn/phap-luat/202109/nhieu-vu-viec-thi-hanh-an-co-gia-tri-lon-phai-dung-lai-do-dich-covid-19-3c475da/
Ngày 22/09/2021
Báo Điện tử tỉnh Hải Dương
[Video] Cưỡng chế tài sản của Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thương mại Phúc Liên
http://m.baohaiduong.vn/tin-tuc/cuong-che-tai-san-cua-doanh-nghiep-tu-nhan-kinh-doanh-thuong-mai-phuc-lien-180747
Ngày 23/09/2021
Uongbi.gov.vn
Đăng bài: Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố:
Họp giải quyết một số vụ việc thi hành án còn tồn đọng
http://www.uongbi.gov.vn/hop-giai-quyet-mot-so-vu-viec-thi-hanh-an-con-ton-dong-p13n54363.html
Ngày 23/09/2021
tinhuyhoabinh.vn
đăng bài: 9 tháng đầu năm 2021: Thi hành án dân sự đạt tỷ lệ 77,77%
http://tinhuyhoabinh.vn/chuyenmuc/chitietchuyenmuc/tabid/236/title/26755/ctitle/234/Default.aspx?TopMenuId=6&cMenu1=234
Ngày 23/09/2021
Vienkiemsatyenbai.gov.vn
Đăng bài: Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái
https://vienkiemsatyenbai.gov.vn/kiem-sat-viec-tieu-huy-vat-chung-tai-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-yen-bai/
24/09/2021
Baotoquoc.vn
Cơ quan Thi hành án nói gì về xử lý vụ án tranh chấp bất động sản lớn nhất miền Trung?
https://toquoc.vn/co-quan-thi-hanh-an-noi-gi-ve-xu-ly-vu-an-tranh-chap-bat-dong-san-lon-nhat-mien-trung-20210924082727246.htm
24/09/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với ngân hàng
https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-vinh-phuc-doi-thoai-voi-ngan-hang-post414230.html
25/09/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thi hành trong việc giải quyết vật chứng, tiền tạm ứng án phí
https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/giai-phap-nang-cao-chat-luong-cong-tac-kiem-sat-va-thi-hanh-trong-viec-giai-quyet-vat-chung-tien-tam-ung-an-phi-112695.html
25/09/2021
Báo Đầu tư
Các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư: Thi hành án kéo dài đến bao giờ?
https://baodautu.vn/cac-du-an-do-cong-ty-bach-dat-an-lam-chu-dau-tu-thi-hanh-an-keo-dai-den-bao-gio-d152072.html
25/05/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
VKSND TP Huế ký Quy chế phối hợp với các cơ quan tố tụng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-tp-hue-ky-quy-che-phoi-hop-voi-cac-co-quan-to-tung-trong-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-112700.html
26/09/2021
vksbinhdinh.gov.vn
Viện KSND huyện Hoài Ân trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ
http://vksbinhdinh.gov.vn/newsdetail.asp?newsID=93058&cat1id=10&Cat2id=30
27/09/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Thi hành án dân sự Hà Nội: Công tác cán bộ là giải pháp đột phá
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-ha-noi-cong-tac-can-bo-la-giai-phap-dot-pha-post414526.html
28/07/2021
Báo Dân trí
Thu hồi tài sản án tham nhũng, kinh tế bị ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19
https://dantri.com.vn/xa-hoi/thu-hoi-tai-san-an-tham-nhung-kinh-te-bi-anh-huong-vi-dai-dich-covid19-20210928111509693.htm
28/09/2021
Baodongthap.vn
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng giúp công tác thi hành án dân sự đạt kết quả tích cực
https://www.baodongthap.vn/phap-luat/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-giup-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-dat-ket-qua-tich-cuc-100981.aspx
29/09/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Thống nhất về chỉ tiêu và phương pháp thống kê thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/thong-nhat-ve-chi-tieu-va-phuong-phap-thong-ke-thi-hanh-an-dan-su-post414750.html
29/09/2021
Báo Đảng Cộng sản
Đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bạo lực giới trong thi hành án
https://dangcongsan.vn/phap-luat/dam-bao-quyen-cua-phu-nu-va-tre-em-la-nan-nhan-bao-luc-gioi-trong-thi-hanh-an-592264.html
29/09/2021
Báo Tuyên Quang
Giải quyết dứt điểm nhiều việc trong thi hành án tín dụng
https://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/giai-quyet-dut-diem-nhieu-viec-trong-thi-hanh-an-tin-dung-149740.html
29/09/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
VKSND TX Hồng Lĩnh kiến nghị Chi cục THADS khắc phục một số vi phạm
https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-khang-nghi-kien-nghi/vksnd-tx-hong-linh-kien-nghi-chi-cuc-thads-khac-phuc-mot-so-vi-pham-112824.html
30/09/1021
Báo Phú Yên
Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về thi hành án dân sự ở Phú Hòa
http://www.baophuyen.com.vn/164/264643/giam-sat-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-phap-luat-ve-thi-hanh-an-dan-su-o-phu-hoa.html