Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng, ngân hàng

Thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cơ quan thi hành án dân sự, không chỉ đảm bảo việc hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm của các cơ quan thi hành án dân sự mà còn góp phần tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng cải thiện được thanh khoản, mở rộng tín dụng hợp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao sự an toàn, lành mạnh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ.

Nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo, Chấp hành viên, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự trong thực thi nhiệm vụ

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Tư pháp đã tích cực chỉ đạo toàn Hệ thống Thi hành án dân sự triển khai quyết liệt toàn diện, đồng bộ, kịp thời các mặt công tác. Các cơ quan thi hành án dân sự thi hành xong số việc đạt tỉ lệ 52,61% (tăng 0,95% so với cùng kỳ năm 2017). Kết quả đạt được góp phần tích cực bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

Giải pháp về việc người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Việc xác định người phải THA có điều kiện THA hay chưa có điều kiện THA là một trong những tác nghiệp đặc biệt quan trọng của Chấp hành viên trong hoạt động tổ chức THADS. Trường hợp người phải THA có điều kiện thi hành thì việc tổ chức THA được thực hiện thông qua các hình thức tự nguyện THA, thỏa thuận THA hoặc cưỡng chế thi hành  các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Nhiều “Điểm nghẽn” cần tháo gỡ trong thi hành án dân sự

Sáu tháng đầu năm 2018, tổng số thụ lý về tiền là gần 163 nghìn tỷ đồng, tăng gần 23 nghìn tỷ đồng (16,30%) so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số phải thi hành là gần 159 nghìn tỷ đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là gần 92 nghìn tỷ đồng (58,37%); số chưa có điều kiện thi hành là gần 66 nghìn tỷ đồng (41,63%). Kết quả thi hành xong trên 12 nghìn tỷ đồng, giảm gần 5 nghìn tỷ đồng (giảm 5,20%) so với cùng kỳ năm 2017. Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2018 vừa qua đánh giá kết quả về tiền đạt thấp và giảm sâu so với cùng kỳ năm 2017 là vấn đề đáng quan ngại và việc hoàn thành các chỉ tiêu về tiền trong 06 tháng cuối năm 2018 là hết sức thách thức. Vì vậy, việc nhận diện và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong công tác thi hành án là vấn đề hết sức cấp bách.

Giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án

Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự thì khiếu nại trong thi hành án dân sự là việc các bên đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đề nghị với người có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên trong quá trình thụ lý và tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án, khi có căn cứ cho rằng những quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Chín lưu ý trong xác minh điều kiện thi hành án

Xác minh điều kiện thi hành án là hoạt động không thể thiếu trong công tác thi hành án dân sự. Mục đích chính của xác minh điều kiện thi hành án để trả lời câu hỏi hồ sơ thi hành án này có điều kiện hay chưa có điều kiện thi hành án, có tổ chức việc thi hành án được hay chưa, để từ đó có biện pháp giải quyết việc thi hành án phù hợp.