TS. Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự: Tập trung cao độ nguồn lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Hôm nay, kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2022). Nhìn lại chặng đường đã qua, những người làm công tác Thi hành án dân sự tự hào về những gì đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhân dịp này, Báo PLVN phỏng vấn TS. Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp).

Đẩy mạnh kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS

(Chinhphu.vn) - Tham nhũng, tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự (THADS) là vấn đề phức tạp, cần tiếp tục được quan tâm tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện hơn để có biện pháp phòng, chống hiệu quả trong thời gian tới.

Một số điểm mới cơ bản trong quy định pháp luật về xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Ngày 30/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BTP quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự (sau đây gọi là Thông tư số 13/2021/TT-BTP), thay thế cho Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự. Thông tư mới có những quy định được sửa đổi, bổ sung và quy định mới với mục đích nhằm hạn chế một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BTP và từ thực tiễn giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS; đồng thời, đảm bảo phù hợp, thống nhất với các quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo có liên quan đến THADS.

Tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức của đội ngũ Chấp hành viên trong toàn Hệ thống

Ngày 20/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1577/QĐ-BTP về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên.

Những quy định mới về ngạch công chức chuyên ngành kế toán trong Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày 03/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2022/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (sau đây viết tắt là Thông tư số 29/2022/TT-BTC). So với Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (sau đây viết tắt là Thông tư số 77/2019/TT-BTC), cụ thể:

Những quy định mới về tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư trong Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày 28/6/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (sau đây gọi tắt là Thông tư số 06/2022/TT-BNV). So với Thông tư số 02/2021/TT-BNV, Thông tư số 06/2022/TT-BNV có một số nội dung mới về tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngàn văn thư, cụ thể:

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

(PLVN) -  Chiều 24/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định 06/QĐ-TTg) dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Nhận diện nguyên nhân khó khăn trong theo dõi thi hành án hành chính

(PLVN) -Công tác Thi hành án hành chính (THAHC) nói chung, theo dõi THAHC nói riêng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên công tác này còn nhiều khó khăn do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Đẩy nhanh tiến độ Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong Thi hành án dân sự

(PLVN) -Trước nhu cầu hiện đại hoá công tác quản lý theo chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, thực hiện cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, việc tập trung đẩy mạnh công tác ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý, công tác đơn giản hoá thủ tục hành chính trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển.