Đẩy nhanh tiến độ Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong Thi hành án dân sự

(PLVN) -Trước nhu cầu hiện đại hoá công tác quản lý theo chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, thực hiện cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, việc tập trung đẩy mạnh công tác ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý, công tác đơn giản hoá thủ tục hành chính trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển.

Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ kết quả sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

Thực hiện khoản 3 Điều 312 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính (THAHC) và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (sau đây gọi là Nghị định số 71/2016/NĐ-CP). Nhằm đánh giá kết quả 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch sơ kết, đồng thời phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định. Trên cơ sở tổng hợp kết quả sơ kết của TANDTC, VKSNDTC, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) và Cục Thi hành án dân sự (THADS) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 97/BC-BTP ngày 10/5/2022 báo cáo Chính phủ kết quả sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

Thi hành án hành chính: Tập trung hoàn thiện hơn nữa thể chế

(PLVN) -  Công tác thi hành án hành chính ngày càng có sự chuyển biến tích cực và đi vào thực chất. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại nhất định. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án hành chính nói chung, theo dõi thi hành án hành chính nói riêng, một trong những giải pháp được ưu tiên đó là tập trung hoàn thiện thể chế.

Tập trung nguồn lực, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thi hành án dân sự

(PLVN) -Mặc dù còn nhiều khó khăn song 6 tháng đầu năm các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) trong cả nước đã chủ động nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi hành án, kết quả công tác này vẫn giữ nhịp, trong đó đáng chú ý kết quả thi hành án về tiền tăng (tăng 5,55%).

Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính làm việc tại thành phố Hà Nội

Ngày 18/4/2022, Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại thành phố Hà Nội về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành bản án, quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND, Chủ tịch UBND. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Lực là thành viên của Đoàn giám sát.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2022

Để đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Hệ thống thi hành án dân sự; những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022, ngày 07/4/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 06 tháng đầu năm 2022 (Quyết định số 575/QĐ-BTP ngày 07/4/2022), Hội nghị dự kiến được tổ chức vào ngày 19/4/2022.

Công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2022

Sáu tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, nhiều công chức, người lao động dương tính với SARS-COV-2 nên các cơ quan THADS gặp nhiều khó khăn về nhân sự trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong khi lượng tiền phải thi hành vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, toàn Hệ thống THADS đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để cơ bản duy trì kết quả tổ chức thi hành án so với cùng kỳ, trong đó kết quả thi hành án về tiền tăng (tăng 5,55%); các mặt công tác của Hệ thống THADS vẫn cơ bản được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch. Một số nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành đạt chất lượng cao. Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS không ngừng được củng cố, kiện toàn, kỷ luật, kỷ cương trong toàn Hệ thống ngày càng được tăng cường.

Bộ Tư pháp ban hành văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp, chỉ đạo đối với công tác thi hành án hành chính

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về công tác thi hành án hành chính tại Văn bản số 8665/VPCP-V.I ngày 26/11/2021 của Văn phòng Chính phủ, ngày 22/3/2022, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 824/BTP-TCTHADS gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị quan tâm, phối hợp, chỉ đạo đối với công tác thi hành án hành chính với các nội dung chính cụ thể như sau:
 

Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội ban hành Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Ngày 22/2/2022, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 388/NQ-UBTP15 về việc thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch số 389/KH-UBTP15 giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân”.

Quy định về chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự

Các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự (THADS) bao gồm: ngạch Chấp hành viên cao cấp, Chấp hành viên trung cấp, Chấp hành viên sơ cấp; Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên; Thư ký thi hành án, Thư ký trung cấp thi hành án.