Tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức của đội ngũ Chấp hành viên trong toàn Hệ thống

Ngày 20/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1577/QĐ-BTP về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên.

Những quy định mới về ngạch công chức chuyên ngành kế toán trong Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày 03/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2022/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (sau đây viết tắt là Thông tư số 29/2022/TT-BTC). So với Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (sau đây viết tắt là Thông tư số 77/2019/TT-BTC), cụ thể:

Những quy định mới về tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư trong Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày 28/6/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (sau đây gọi tắt là Thông tư số 06/2022/TT-BNV). So với Thông tư số 02/2021/TT-BNV, Thông tư số 06/2022/TT-BNV có một số nội dung mới về tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngàn văn thư, cụ thể:

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

(PLVN) -  Chiều 24/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định 06/QĐ-TTg) dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Nhận diện nguyên nhân khó khăn trong theo dõi thi hành án hành chính

(PLVN) -Công tác Thi hành án hành chính (THAHC) nói chung, theo dõi THAHC nói riêng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên công tác này còn nhiều khó khăn do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Đẩy nhanh tiến độ Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong Thi hành án dân sự

(PLVN) -Trước nhu cầu hiện đại hoá công tác quản lý theo chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, thực hiện cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, việc tập trung đẩy mạnh công tác ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý, công tác đơn giản hoá thủ tục hành chính trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển.

Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ kết quả sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

Thực hiện khoản 3 Điều 312 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính (THAHC) và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (sau đây gọi là Nghị định số 71/2016/NĐ-CP). Nhằm đánh giá kết quả 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch sơ kết, đồng thời phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định. Trên cơ sở tổng hợp kết quả sơ kết của TANDTC, VKSNDTC, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) và Cục Thi hành án dân sự (THADS) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 97/BC-BTP ngày 10/5/2022 báo cáo Chính phủ kết quả sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

Thi hành án hành chính: Tập trung hoàn thiện hơn nữa thể chế

(PLVN) -  Công tác thi hành án hành chính ngày càng có sự chuyển biến tích cực và đi vào thực chất. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại nhất định. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án hành chính nói chung, theo dõi thi hành án hành chính nói riêng, một trong những giải pháp được ưu tiên đó là tập trung hoàn thiện thể chế.

Tập trung nguồn lực, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thi hành án dân sự

(PLVN) -Mặc dù còn nhiều khó khăn song 6 tháng đầu năm các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) trong cả nước đã chủ động nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi hành án, kết quả công tác này vẫn giữ nhịp, trong đó đáng chú ý kết quả thi hành án về tiền tăng (tăng 5,55%).