Kịp thời áp dụng các biện pháp để tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng

(PLVN) - Nhấn mạnh công tác thu hồi tài sản tham nhũng kinh tế là vấn đề mà Đảng, nhà nước đặc biệt quan tâm, Đại biểu Bùi Mạnh Khoa (đoàn Thanh Hóa) đề nghị các cấp, các ngành kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.

Những nội dung được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ đối với một số vị trí việc làm trong hệ thống thi hành án dân sự

Ngày 14/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1542/QĐ-BTP về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Khung năng lực vị trí việc làm của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành kèm theo Quyết định số 1162/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Bản mô tả công việc, Khung năng lực vị trí việc làm của Tổng cục THADS được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 1787/QĐ-BTP ngày 21/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1542/QĐ-BTP, Quyết định số 1162/QĐ-BTP và Quyết định số 1787/QĐ-BTP). Quyết định số 1542/QĐ-BTP đã sửa đổi hai nội dung và bãi bỏ hai nội dung về tiêu chuẩn một số vị trí việc làm trong Hệ thống THADS, cụ thể như sau:

Hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ năm 2021

Ngày 30/10/2021, Học viện Tư pháp tổ chức hội thảo khoa học: “Nghiên cứu xây dựng các vụ việc điển hình trong công tác thi hành án dân sự để tham khảo, rút kinh nghiệm”.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp thi hành án dân sự

Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ: Năm nay, Chính phủ tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với công tác này.

Tiếp tục xác định khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

(kiemsat.vn) Sáng ngày 26/10/2021, tại Hà Nội, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính. Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Đại biểu Quốc hội Bùi Mạnh Khoa: “Để thi hành án hiệu quả, hoạt động tiền tố tụng phải vào cuộc từ đầu”

(PLVN) - Đây là một trong những kiến nghị được Đại biểu Quốc hội Bùi Mạnh Khoa, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV đưa ra nhằm nâng cao hơn nữa kết quả công tác thi hành án dân sự (THADS) trong thời gian tới.

Tăng cường bảo vệ cán bộ hơn nữa trước những hành vi chống đối thi hành án

(PLVN) - Công tác thi hành án dân sự vẫn luôn được coi là một lĩnh vực đặc thù, đặc biệt do liên quan đến quyền lợi của các bên. Vì vậy, phát sinh tình trạng một số người phải thi hành án có hành vi chống đối, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có biện pháp quyết liệt hơn để bảo vệ cán bộ trước những hành vi vi phạm pháp luật.

Tổng cục trưởng Thi hành án nói về khó khăn thu hồi tài sản của "đại án"

"Có vụ phải thu hơn 15.000 tỷ đồng, nhưng tổng tài sản dự kiến có thể thu chỉ khoảng 500 tỷ đồng; tài sản không rõ nguồn gốc, liên quan đến nhiều người, phải khởi kiện để phân chia tài sản chung".

Kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2022

Ngày 09/10/2021, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Báo cáo công tác thi hành án năm 2021 (Báo cáo số 387/BC-CP) gửi Quốc hội để phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Thống nhất về chỉ tiêu và phương pháp thống kê thi hành án dân sự

(PLVN) Bên cạnh những kết quả đạt được, sau hơn 4 năm thực hiện, Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc phối hợp lập, gửi báo cáo và kiểm tra liên ngành trong thống kê THADS đã dần bộc lộ những tồn tại, hạn chế, cần sửa đổi kịp thời.