Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn làm việc với Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi

04/07/2024Ngày 04/7/2024, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, nắm bắt tình hình kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, thi hành án hành chính 09 tháng năm 2024; kết quả công tác thi hành án tín dụng ngân hàng và việc triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự tại tỉnh Quảng Ngãi. Cùng tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phan Huy Hiếu-Chánh Văn phòng và 01 Thẩm tra viên chính của Vụ Nghiệp vụ 1. Về phía cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Võ Văn Xông-Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng; các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn và tương đương; Chi cục trưởng các Chi cục THADS thành phố, huyện trực thuộc.
Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi, trong 09 tháng năm 2024, đơn vị đã thi hành xong 4.334 việc, thu được số tiền 2.523 tỷ 357 triệu 100 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 72,44% về việc và 71,06% về tiền (tăng 2,76% về việc và tăng 31,98% về tiền so với cùng kỳ năm 2023); so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao năm 2024 thì còn thiếu 11,11% về việc, nhưng đã đạt và vượt 24,31% chỉ tiêu về tiền (chỉ tiêu giao 83,55% việc/46,75% tiền). Về kết quả thi hành các vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng, đã thi hành xong 96 việc, thu được số tiền 2.040 tỷ 590 triệu 307 nghìn đồng (đạt tỷ lệ 21,05% về việc/67,50% về tiền).
Để có được kết quả như trên, Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kịp thời, đồng bộ, quyết liệt bằng bằng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo cụ thể; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị và bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của ngành; tập trung giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng, án tín dụng ngân hàng, án có giá trị thi hành lớn có ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, án có điều kiện thi hành nhưng còn tồn đọng, kéo dài; bám sát từng đơn vị, địa bàn, vụ việc phụ trách để kịp thời chỉ đạo Chấp hành viên quyết liệt tổ chức thi hành án. Các mặt công tác khác cũng đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, tương đối hiệu quả, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi không phát sinh vụ việc liên quan đến công tác bồi thường nhà nước và bảo đảm tài chính; không có công chức bị xử lý kỷ luật, đơn thư khiếu nại, tố cáo; đội ngũ công chức lãnh đạo ổn định, được kiện toàn cơ bản đầy đủ; Cục đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2024 gồm: Tự kiểm tra; Kiểm tra nội bộ tại Cục; Kiểm tra các Chi cục; thực hiện tiếp công dân, hướng dẫn nghiệp vụ theo quy định, các mặt công tác khác như văn phòng, tài chính - kế toán đáp ứng yêu cầu và ngày càng đi vào nề nếp… đặc biệt đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự.
Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn đã yêu cầu Cục, các Chi cục THADS, đặc biệt là các đơn vị có kết quả thấp báo cáo, làm rõ về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, kết quả thi hành các vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng trong 09 tháng năm 2024, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đặc biệt phân tích, làm rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến kết quả chưa đạt yêu cầu; đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao của năm 2024.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng cục trưởng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Tập thể Lãnh đạo Cục cùng toàn thể công chức, người lao động cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là việc thực hiện chỉ tiêu về tiền (vượt 24,31% chỉ tiêu giao năm 2024); đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi (khối lượng việc, tiền nhiều và tiếp tục tăng, địa bàn có đặc thù nhiều vụ việc tranh chấp đất đai trong gia đình, dòng tộc có tính chất phức tạp, gay gắt; số vụ việc thi hành án tín dụng ngân hàng chiếm tỷ lệ 78,2% số tiền phải tổ chức thi hành trong khi việc xử lý tài sản bảo đảm gặp rất nhiều khó khăn; …). Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Tổng cục trưởng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về việc của Quảng Ngãi vẫn còn thiếu 11,11% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao; kết quả thi hành các vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng tuy tăng so với cùng kỳ nhưng tỷ lệ thi hành xong về việc và tiền đều thấp hơn tỷ lệ chung của toàn tỉnh (đạt tỷ lệ 21,05% về việc, 67,5% về tiền, trong khi toàn tỉnh đạt 72,44% về việc, 71,06 về tiền); quá trình tổ chức thi hành các vụ việc phức tạp, Lãnh đạo Cục, Chi cục chưa thực sự sâu sát, quyết liệt trong việc chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án; nhiều vụ việc có nội dung chấp hành viên chưa thực hiện hết trách nhiệm, kịp thời, dẫn tới quá trình tổ chức thi hành án kéo dài;…

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác Thi hành án dân sự, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp giao, Phó Tổng cục trưởng đề nghị cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:
- Thường xuyên rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác năm 2024, trên cơ sở đó bám sát và chỉ đạo tổ chức thực hiện triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác để phấn đấu, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, thi hành án hành chính năm 2024 được giao, nhất là chỉ tiêu thi hành về việc.
- Tại cuộc họp giao ban sắp tới, đề nghị Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Chi cục THADS phải thảo luận kỹ, đưa ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả, trong đó có giải pháp về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác “phân án” giữa các Chấp hành viên để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát và nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết án của Chấp hành viên, của Chi cục, nhất là các vụ việc thi hành án tín dụng ngân hàng để kịp thời có chỉ đạo, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ Chấp hành viên, Chi cục hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
- Đối với việc thi hành các vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng: Yêu cầu Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi và các Chi cục trực thuộc phải tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Công văn số 1840/TCTHADS- NV1 ngày 14/5/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, trong đó cần nâng cao nhận thức hơn nữa về tầm quan trọng của công tác thi hành án tín dụng ngân hàng, coi đây là một trong những giải pháp trọng yếu để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò của Thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, kịp thời và hiệu quả, phấn đấu nâng cao kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng trong năm 2024. Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc toàn bộ những vụ việc có điều kiện thi hành, trong đó, tập trung đối với một số địa bàn trọng điểm, tỷ lệ còn thấp. Xác định rõ trách nhiệm, phân cấp quản lý: Cục THADS theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các vụ việc do Chi cục THADS thực hiện; tổng hợp chung các vụ việc trên toàn tỉnh để báo cáo Tổng cục. Chi cục trưởng theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra đối với các vụ việc tín dụng ngân hàng tại đơn vị mình, báo cáo tiến độ đối với Cục trưởng. Lãnh đạo đơn vị được phân công phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm về tiến độ và hiệu quả tổ chức thi hành án tín dụng ngân hàng của địa bàn mình phụ trách; đôn đốc, chỉ đạo Chấp hành viên phải tập trung rà soát kỹ những vụ việc còn tồn đọng liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm, xây dựng kế hoạch chi tiết, đề ra các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; đối với những vụ việc chậm thi hành án do nguyên nhân chủ quan cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm, bảo đảm thực hiện kịp thời nhiệm vụ được giao và đúng quy định của pháp luật.
- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm việc tự kiểm tra theo đúng chỉ đạo và đề cương hướng dẫn tại Công văn số 693-CV/BCSĐ với tinh thần “tự soi, tự sửa, tự bảo vệ chính minh”; yêu cầu từng Chấp hành viên, từng công chức, người lao động của ngành THADS tỉnh Quảng Ngãi phải tiếp tục tự rà soát, kiểm tra, sắp xếp hồ sơ công việc của mình đảm bảo khoa học, thống nhất và đúng quy định pháp luật. Đối với công tác đảng, cần phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định của đảng về tổ chức, sinh hoạt đảng để triển khai thực hiện theo đúng quy định.
Vụ Nghiệp vụ 1


Các tin khác