Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: THADS TP.Hà Nội cần phấn đấu thành lá cờ đầu

Sáng 2/8, Lễ công bố quyết định thành lập THADS TP.Hà Nội đã diễn ra trang trọng tại trụ sở làm việc của THADS TP.Hà Nội mới (số 142 Trần Phú (TP.Hà Đông). Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng cùng lãnh đạo Cục THADS; đại diện các đơn vị thuộc Bộ; các Sở Tư pháp TP.Hà Nội, Vĩnh Phúc; các Trưởng THADS TP.Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc và 29 quận, huyện thuộc TP.Hà Nội (mới) đã tham dự.

THADS tỉnh Quảng Bình: Chọn nghiệp vụ làm khâu đột phá

“Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình sẽ lấy khâu nghiệp vụ làm công tác đột phá trong năm nay” – ông Phạm Văn Lãnh, Trưởng Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Bình báo cáo với Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cùng đoàn công tác của Bộ Tư pháp. Tham dự buổi làm việc còn có ông Trần Công Thuật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và đại diện Viện KSND, Sở Tư pháp và các Trưởng, Phó THADS cấp huyện.

Mức phí mới cho người có đơn yêu cầu thi hành án

Người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án sẽ phải nộp 2,5% trên số tiền hoặc giá trị tài sản thực nhận nhưng tối đa không vượt quá 100 triệu đồng. Đó là một trong những nội dung sửa đổi căn bản của Thông tư số 68/2008/TTLT-BTC-BTP vừa được Liên bộ Tài chính và Tư pháp ban hành ngày 21/7 vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Công tác thi hành án dân sự giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định của Toà án và các cơ quan có thẩm quyền khác, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Yêu cầu Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc đánh giá thực tiễn thi hành án phá sản

Ngày 27/3/2008, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1977/VPCPP-XDPL thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung: “Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Toà án nhân dân tối cao thực hiện việc đánh giá thực tiễn thi hành Luật Phá sản và có báo cáo đầy đủ trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2008”.

Cục Thi hành án dân sự kiểm tra hoạt động thi hành án dân sự năm 2008 tại T.H.A D.S tỉnh Hoà Bình và Sơn La

Từ ngày 20/4/2008 Đoàn kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự do bà Trần Minh Phượng, Phó trưởng Phòng TCCB, làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động thi hành án dân sự tại Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình và Thi hành án dân sự Sơn La .

Công văn gửi các đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII "Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"

Ngày 14/4/2008, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 3704CV/BTCTW đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII "Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Ngày 29/4/2008, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 33CV/BCS về thực hiện việc tổng kết này.

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác tài chính năm 2007 tại T.H.A DS tỉnh Bình Định

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp về tăng cường công tác kiểm tra quản lý tài chính của các đơn vị dự toán thuộc Bộ, ngày 20/4/2008 Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do bà Hoàng Kim Thủy, Phó Vụ trưởng vụ Kế hoạch-Tài chính, làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài chính tại Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.

Yêu cầu báo cáo những đối tượng thuộc diện cần được hỗ trợ tài chính để thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực trước ngày 01/7/2004

Sau khi Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14/01/2004, Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 của Chính phủ, Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự và Thông tư số 86/2005/TT-BTC ngày 03/10/2005 của Bộ Tài chính có hiệu lực pháp luật, việc thực hiện hỗ trợ tài chính để thi hành án đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần làm giảm việc thi hành án tồn đọng, bảo đảm quyền lợi của người được thi hành án.

Công văn yêu cầu các cơ quan Thi hành án cử cán bộ tiếp nhận, quản lý và sử dụng hộp thư điện tử do Bộ cấp cho đơn vị để gửi, nhận thông tin

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,  tăng cường sử dụng văn bản điện tử để từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin là chủ trương của Chính phủ và là một nhiệm vụ của Chương trình trọng tâm năm 2008 của ngành Tư pháp. Trung tâm Tin học được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ này.