Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thi hành án dân sự cấp tỉnh báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Bộ luật tố tụng hình sự

Theo nội dung Kế hoạch xây dựng dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) số 21/KH-VKSTC-V8 ngày 17/4/2008 của Ban soạn thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) thì Bộ Tư pháp được phân công nhiệm vụ tiến hành tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 trong toàn ngành; tổng hợp, nêu rõ những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; kiến nghị, đề xuất phương hướng hoàn thiện.

Cục Thi hành án dân sự thực hiện chỉ đạo về tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân dân sự

 Thực hiện Quyết định số 1141/QĐ-BTP ngày 07 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân dân sự, ngày 21 tháng 10 năm 2008, Cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 1309/QĐ-THA ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1141/QĐ-BTP.

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định 127/2008/QĐ-TTg

Ngày 22/10/2008, Bộ Tư pháp có Công văn số 729/BTP-KHTC gửi Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định 127/2008/QĐ-TTg

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường về thăm và làm việc với THADS Thái Bình

Chiều ngày 14/10/2008, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Hà Hùng Cường làm trưởng đoàn đã về thăm và làm việc với THADS Thái Bình. Thay mặt cán bộ THADS tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thái, Quyền Trưởng THADS tỉnh báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác những nét khái quát về công tác THA trong năm 2008.

Bộ Tư pháp: Kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại huyện Đồng Văn - Hà Giang

Thực hiện Quyết định số: 1769/QĐ-BTP ngày 10/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về  kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, qui hoạch, kế hoạch công tác năm 2008. Vừa qua, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Thi hành án dân sự huyện Đồng Văn-Hà Giang.Tham gia đoàn công tác của Bộ Tư pháp có đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Công văn yêu cầu báo cáo tình hình quyết toán các dự án hoàn thành và xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Thực hiện Công văn số 921/TTg-KTTH ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm; Công văn số 7730/BTC-ĐT ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành, Bộ Tư pháp yêu cầu:

Yêu cầu báo cáo việc giám sát, kiểm sát về thi hành án dân sự

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả thực hiện việc giám sát, kiểm sát về thi hành án dân sự năm 2008 của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các cơ quan thi hành án dân sự để phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2008 tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá 12, ngày 07 tháng 10 năm 2008 Cục Thi hành án dân sự có Công văn số 1310 /THA-HCTHTV gửi Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công văn gửi Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tiếp nhận, sử dụng hộp thư điện tử

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, từng bước sử dụng văn bản điện tử để thay thế văn bản giấy trong trao đổi thông tin, Lãnh đạo Bộ đã giao cho Trung tâm Tin học và Cục Thi hành án dân sự từng bước triển khai cung cấp hộp thư điện tử cho các cán bộ và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Trao đổi kinh nghiệm về THADS

Để có thêm những kinh nghiệm của nước ngoài vào dự thảo Luật THADS, trong 2 ngày (24-24/9), Nhà Pháp luật Việt – Pháp phối hợp với Cục THADS (Bộ Tư pháp) tổ chức hội thảo “Dự thảo Luật THADS”. Tại hội thảo, ông Nicolas Monachon Duchene – Phó Chánh án Toà án Phúc thẩm Rennes (Pháp), từng là Thẩm phán phụ trách THADS – đã tham gia trao đổi kinh nghiệm từ thực tế THADS của Pháp và đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật THADS của Việt Nam.

Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án triển khai thực hiện các quy định về thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ công chức thi hành án dân sự, ngày 18/7/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1327/QĐ-BTP phê duyệt Đề án triển khai thực hiện các quy định về thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự, với các nội dung cụ thể sau: