Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án triển khai thực hiện các quy định về thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ công chức thi hành án dân sự, ngày 18/7/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1327/QĐ-BTP phê duyệt Đề án triển khai thực hiện các quy định về thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự, với các nội dung cụ thể sau:

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân dân sự

Thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân dân sự”, ngày 07 tháng 8 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra Quyết định số 1414/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị này. Nội dung Kế hoạch nêu trên xác định những công việc và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện Chỉ thị, với những nội dung cơ bản sau đây:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: THADS TP.Hà Nội cần phấn đấu thành lá cờ đầu

Sáng 2/8, Lễ công bố quyết định thành lập THADS TP.Hà Nội đã diễn ra trang trọng tại trụ sở làm việc của THADS TP.Hà Nội mới (số 142 Trần Phú (TP.Hà Đông). Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng cùng lãnh đạo Cục THADS; đại diện các đơn vị thuộc Bộ; các Sở Tư pháp TP.Hà Nội, Vĩnh Phúc; các Trưởng THADS TP.Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc và 29 quận, huyện thuộc TP.Hà Nội (mới) đã tham dự.

THADS tỉnh Quảng Bình: Chọn nghiệp vụ làm khâu đột phá

“Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình sẽ lấy khâu nghiệp vụ làm công tác đột phá trong năm nay” – ông Phạm Văn Lãnh, Trưởng Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Bình báo cáo với Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cùng đoàn công tác của Bộ Tư pháp. Tham dự buổi làm việc còn có ông Trần Công Thuật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và đại diện Viện KSND, Sở Tư pháp và các Trưởng, Phó THADS cấp huyện.

Mức phí mới cho người có đơn yêu cầu thi hành án

Người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án sẽ phải nộp 2,5% trên số tiền hoặc giá trị tài sản thực nhận nhưng tối đa không vượt quá 100 triệu đồng. Đó là một trong những nội dung sửa đổi căn bản của Thông tư số 68/2008/TTLT-BTC-BTP vừa được Liên bộ Tài chính và Tư pháp ban hành ngày 21/7 vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Công tác thi hành án dân sự giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định của Toà án và các cơ quan có thẩm quyền khác, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Yêu cầu Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc đánh giá thực tiễn thi hành án phá sản

Ngày 27/3/2008, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1977/VPCPP-XDPL thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung: “Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Toà án nhân dân tối cao thực hiện việc đánh giá thực tiễn thi hành Luật Phá sản và có báo cáo đầy đủ trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2008”.

Cục Thi hành án dân sự kiểm tra hoạt động thi hành án dân sự năm 2008 tại T.H.A D.S tỉnh Hoà Bình và Sơn La

Từ ngày 20/4/2008 Đoàn kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự do bà Trần Minh Phượng, Phó trưởng Phòng TCCB, làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động thi hành án dân sự tại Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình và Thi hành án dân sự Sơn La .

Công văn gửi các đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII "Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"

Ngày 14/4/2008, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 3704CV/BTCTW đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII "Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Ngày 29/4/2008, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 33CV/BCS về thực hiện việc tổng kết này.

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác tài chính năm 2007 tại T.H.A DS tỉnh Bình Định

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp về tăng cường công tác kiểm tra quản lý tài chính của các đơn vị dự toán thuộc Bộ, ngày 20/4/2008 Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do bà Hoàng Kim Thủy, Phó Vụ trưởng vụ Kế hoạch-Tài chính, làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài chính tại Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.