Kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đối với các thiệt hại đã được Nhà nước bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (Phần cuối)

Kinh phí bồi thường, thủ tục chi trả cũng như trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đối với các loại thiệt hại đã được Nhà nước bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự được quy định tương ứng tại Chương VI, Chương VII Luật TNBTCNN, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP và đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP, bao gồm những nội dung cụ thể sau đây:

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp làm việc với Thi hành án dân sự Ninh Thuận

Ngày 30-3, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính làm Trưởng đoàn, tiếp tục làm việc với ngành THADS tỉnh Ninh Thuận. Cùng đi với Thứ trưởng có đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Bổ trợ tư pháp, Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TP. Hồ Chí Minh.

PGS. TS Nguyễn Văn Luyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp: “Cần mở rộng đối tượng, đơn giản hoá thủ tục miễn, giảm"

“Một người dân tộc cõng ma túy thuê lấy vài chục ngàn về mua gạo, bị bắt, bị đi tù còn bị phạt mấy chục triệu…lấy tiền đâu ra mà trả. Những loại án như vậy nếu không có cơ chế xử lý thì một năm chứ vài chục năm, thậm chí vĩnh viễn cũng không thể thi hành”. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, PGS.TS Nguyễn Văn Luyện chia sẻ về một trong rất nhiều loại án dân sự tồn đọng hiện đang “nằm” tại các cơ quan Thi hành án dân sự. Đây cũng là “nguồn cơn” khởi thảo cho ý tưởng về xây dựng Đề án giải quyết án dân sự tồn đọng vừa được Bộ Tư pháp đưa ra lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương.

Xác định thiệt hại được Nhà nước bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự ( phần 3)

Thiệt hại được Nhà nước bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự theo quy định tại Chương V của Luật TNBTCNN đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP, bao gồm những loại thiệt hại sau đây:

Tọa đàm Việt Nam - Lào về công tác thi hành án dân sự

Chiều 8/3/2012, theo chương trình làm việc của đoàn công tác Bộ Tư pháp Việt Nam tại Bộ Tư pháp Lào, hai Bộ Tư pháp đã tổ chức tọa đàm về Thi hành án dân sự dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Cha-Lơn Nhia-Pao-Hơ với sự tham dự của đoàn công tác Bộ Tư pháp Việt Nam, cán bộ Vụ quản lý Thi hành án (Bộ Tư pháp Lào), đại diện các Sở Tư pháp tỉnh Bu-Li-Khăm-Xay, Thủ đô Viêng-Chăn và tỉnh Viêng-Chăn.

Giao lưu chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2012 giữa Ban nữ công Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng yên

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2012 của Ban Chấp hành Công Đoàn Bộ Tư pháp, Ban Chấp hành công Đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác nữ công.

Đề xuất “xóa” hơn 50 ngàn Việc thi hành án dân sự tồn đọng

Hôm qua 2/3/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, các Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính, Phạm Quý Tỵ đã nghe báo cáo về Đề án giải quyết việc thi hành án dân sự tồn đọng.

Thủ tục thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động Thi hành án dân sự (Phần 2)

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 16/2010/NĐ-CP) và Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP đã hướng dẫn cụ thể thủ tục thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự như sau:

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự (Phần 1)

Trên cơ sở quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, ngày 15/12/2011, Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2012 (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP). Thông tư liên tịch này đã xác định cụ thể về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự, bao gồm:

Thông Báo: Kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Luyện tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2012

Thực hiện Kế hoạch số 3960/TCTHADS-VP về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2011 và triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2012 đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, ngày 21/12/2011, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2012 (kết hợp với tổng kết công tác năm 2011 và triển khai một số nội dung của Luật Tố tụng hành chính về thi hành bản án hành chính).