Đoàn thanh niên Tổng cục Thi hành án dân sự giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác, giao lưu bóng đá với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Chào mừng kỷ niệm 66 năm thành lập ngành Tư pháp 28/8/1945-28/8/2011, được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, ngày 24/8/2011, Chi đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác, giao lưu bóng đá với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Buổi giao lưu có sự tham dự của đồng chí Hoàng Sỹ Thành – Chủ tịch công đoàn Bộ Tư pháp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Nguyễn Kim Phương – Giám đốc Trung tâm DLTKTHA Tổng cục.

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký thi hành án dân sự năm 2011

Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ban hành công văn số: 2992/THADS-TC, về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký thi hành án dân sự năm 2011

Triển khai phần mềm kế toán nghiệp vụ THADS Misa Panda.NET 2011

Ngày 22 tháng 08 năm 2011, Tổng cục Thi  hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã ban hành công văn số 2978/TCTHADS-KHTC về việc Triển khai phần mềm kế toán nghiệp vụ THADS Misa Panda.NET 2011.

Hội nghị về công tác phối hợp trong thi hành án

Được sự nhất trí của lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự thống nhất của Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), ngày 23/8/2011, Tổng cục thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị bàn về công tác phối hợp trong thi hành án giữa Tổng cục Thi hành án dân sự với Tổng cục Thi hành án hình sự, Bộ Công an.

Hoàn thành đợt 1 Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính và Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, với sự phối hợp chặt chẽ của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng và các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự đã hoàn thành đợt 1 kế hoạch năm 2011 về tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự và các vấn đề có liên quan.

Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ “Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự” (Khu vực phía Nam)

Tiếp theo lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự và các vấn đề liên quan"  cho các cơ quan thi hành án dân sự các tỉnh phía Bắc tại thành phố Hải Phòng trong 03 ngày, từ ngày 15/8/2011 đến ngày 17/8/2011, Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp tục triệu tập các đại biểu của các cơ quan thi hành án dân sự các tỉnh phía Nam. Việc mở lớp nằm trong khuôn khổ Kế hoạch công tác năm 2011 của Tổng cục Thi hành án dân sự, nhằm thực hiện Quyết định số 482/QĐ-BTP ngày 09/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2011, Quyết định số 1262/QĐ-BTP ngày 25/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch kèm theo về việc mở lớp"Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự và các vấn đề liên quan".

Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ “Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự”

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011 của Tổng cục Thi hành án dân sự, thực hiện Quyết định số 482/QĐ-BTP ngày 09/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2011, Quyết định số 1262/QĐ-BTP ngày 25/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch kèm theo về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự và các vấn đề liên quan, Tổng cục thi hành án dân sự đã tiến hành triệu tập các đại biểu của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.

Công văn v/v triệu tập lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký thi hành án dân sự

Triển khai Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011, thực hiện Quyết định số 1294/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,  nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn nghiệp vụ thư ký thi hành án dân sự theo Thông tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ Nội vụ, Tổng Cục thi hành án dân sự phối hợp với Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký thi hành án dân sự năm 2011 như sau:

Đoàn kiểm tra Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo – Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc tại tỉnh Tây Ninh

Trong 02 ngày 14, 15/7/2011 thực hiện Kế hoạch số 2365/THA-GQKNTC của Tổng cục Thi hành án dân sự Đoàn Công tác của Tổng Cục do đ/c Lê Thị Kim Dung – Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Trưởng đoàn, đã trực tiếp kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và tình hình thực hiện quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tiếp đoàn có đ/c Nguyễn Văn Hóa – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh, các đ/c Phó cục trưởng và các thẩm tra viên, chuyên viên của phòng Kiểm tra và giải quyết đơn thư thuộc Cục.