Năm 2024 tập trung kiểm tra sâu vào những lĩnh vực dễ sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong THADS

Một trong những yêu cầu quan trọng trong Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-TCTHADS ngày 18/01/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS là tập trung kiểm tra sâu vào những lĩnh vực dễ sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong THADS.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi: Phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự năm 2024

Sáng 10/1, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.