Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Ngày 19/10/2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Thắng Lợi đã có buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS và 12 Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thành phố tỉnh Đồng Tháp về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023

Thi hành án kinh tế, tham nhũng thu được số tiền cao nhất từ trước đến nay

Mặc dù số việc, tiền thụ lý ngày càng tăng cao, biên chế bị cắt giảm, nhiều vụ rất phức tạp, song năm 2023, thi hành án kinh tế, tham nhũng đã thu được hơn 20.405 tỷ đồng, cao nhất từ năm 2013 đến nay.

Năm 2023: Thu hồi tài sản án kinh tế, tham nhũng tăng hơn 4.415 tỷ đồng

Năm 2023, mặc dù số thụ lý mới về việc và giá trị tăng cao nhưng với nỗ lực, quyết tâm của toàn Hệ thống THADS, đến nay các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt và vượt chỉ tiêu được Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp giao; trong đó, đáng chú ý kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng tăng trên 4.415 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.