Bàn giao công tác Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự

15/11/2019
Ngày 13/11/2019, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức bàn giao công tác Tổ chức cán bộ. Tham dự lễ bàn giao có đồng chí Mai Lương Khôi, Tổng Cục trưởng; đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng, kiêm nhiệm nhiệm vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Q. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Phan Huy Hiếu, Chánh Văn phòng Tổng cục cùng toàn thể Lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức cán bộ.

Ngày 23/4/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 988/QĐ-BTP về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự kể từ ngày 01/5/2019. Để ổn định công tác tổ chức, Tổng Cục trưởng đã giao Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa kiêm nhiệm nhiệm vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho đến khi có nhân sự bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Để kịp thời kiện toàn, ổn định công tác tổ chức, Tổng cục đã tích cực tham mưu kiện toàn chức danh Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục. Ngày 04/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2718/QĐ-BTP điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự, giao Quyền Vụ trưởng kể từ ngày 05/11/2019.
Tại buổi bàn giao, đồng chí Phạm Thành Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự đã trình bày dự thảo báo cáo và biên bản bàn giao công tác.
Phát biểu tại lễ bàn giao, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục đã luôn quan tâm và chia sẻ với công tác Vụ Tổ chức cán bộ; cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ trong thời gian qua đã điều hành công việc của đơn vị, đảm bảo duy trì sự ổn định, đoàn kết. Qua thời gian ngắn tiếp nhận công tác mới, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Q. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhận thấy công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Tổng cục với khối lượng công việc lớn và phức tạp. Đồng chí mong muốn các công chức của Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục phát huy sự đoàn kết, dân chủ, phối hợp, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong công tác.
Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Q. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự; chia sẻ về kinh nghiệm làm việc với cương vị là người đứng đầu Vụ Tổ chức cán bộ; chia sẻ vai trò và trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ ở vị trí mới; đồng thời cũng đề nghị tập thể Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, các công chức của Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, ủng hộ đồng chí Q. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi đánh giá cao tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ, đề nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ với cương vị mới cần tiếp nối, kế thừa những điểm mạnh của Vụ Tổ chức cán bộ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa trong những năm qua, quan tâm, triển khai đồng bộ các mảng việc trong công tác tổ chức cán bộ.
Sau phần phát biểu của các đồng chí tham dự và chỉ đạo của Tổng Cục trưởng, đồng chí Trần Thị Phương Hoa và đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ đã ký biên bản bàn giao công tác Tổ chức cán bộ.
Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục THADS


Các tin khác