Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng và báo cáo thống kê năm 2020 (lớp thứ 2: khu vực phía Bắc)

26/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 2265/KH-TCTHADS ngày 10/7/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, báo cáo thống kê theo Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp, trong hai ngày 26, 27/10/2020 tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, báo cáo thống kê cho 27 Cục THADS và các Chi cục trực thuộc khu vực miền Bắc và Bắc miền Trung (trước đó, Tổng cục THADS đã tổ chức lớp bồi dưỡng thứ nhất tại thành phố Vũng Tàu cho khu vực Tây Nguyên, miền Nam).
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS tham dự, phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp bồi dưỡng. Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 400 đại biểu là Lãnh đạo Cục phụ trách công tác văn phòng, Chánh Văn phòng Cục và công chức làm công tác văn phòng, công nghệ thông tin, văn thư lưu trữ của Cục và các Chi cục thuộc 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 


Công tác văn phòng, báo cáo thống kê là công tác quan trọng không thể thiếu trong hoạt động của tất cả cơ quan, tổ chức. Hành chính văn phòng và báo cáo thống kê là bộ phận giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo cơ quan, là nơi tổng hợp, xử lý, phân tích thông tin phục vụ việc ra các quyết định quản lý điều hành của lãnh đạo. Số liệu thống kê là một trong những căn cứ thực tế giúp cho việc phân tích tình hình được chính xác, khoa học, trên cơ sở đó, vạch ra được đường lối, phương hướng, chính sách đúng đắn về xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện các đường lối, phương hướng, chính sách đó. Bên cạnh đó, với xu thế bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ thông tin là một trong những nền tảng hết sức quan trọng của phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
 


Các lớp bồi dưỡng được tổ chức lần này nhằm cập nhật, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác văn phòng; phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Tổng cục THADS về công tác văn phòng và bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức và kỹ năng phân tích báo cáo thống kê theo quy định của Thông tư số 06/2019/TT-BTP về chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi thi hành án hành chính gắn với một số lưu ý trong triển khai, sử dụng, khai thác một số phần mềm trong Hệ thống THADS.
 
Phát biểu khai mạc chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị các đồng chí học viên tham gia lớp bồi dưỡng phải ý thức sâu sắc tầm quan trọng, yêu cầu của việc tập huấn, bồi dưỡng lần này; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế lớp bồi dưỡng, tham dự đầy đủ các buổi học, tích cực nghiên cứu tài liệu, trao đổi, lĩnh hội đầy đủ các nội dung đã được phổ biến, hướng dẫn. Lãnh đạo đơn vị cử cán bộ tham gia tập huấn có trách nhiệm quản lý, theo dõi và cử cán bộ đầu mối phối hợp với Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng trong công tác quản lý học viên của đơn vị mình; cử cán bộ đầu mối tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của cán bộ thuộc đơn vị mình gửi về Ban Tổ chức sau lớp bồi dưỡng. Sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng, các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu tài liệu để phục vụ công tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu.
Phó Tổng Cục trưởng cũng đề nghị các đồng chí thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc quản lý lớp học trên tinh thần đề cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý lớp học, kiểm soát điểm danh, chặt chẽ học viên tham gia. Tổ thư ký có trách nhiệm ghi chép các phản ánh, đề xuất của các học viên, báo cáo viên để báo cáo Ban Tổ chức. Đề nghị các đồng chí báo cáo viên bám sát nội dung chương trình, kế hoạch tập huấn, truyền đạt, hướng dẫn đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; kịp thời trao đổi, liên hệ Ban Tổ chức để phối hợp trong quản lý lớp học và điều chỉnh những nội dung cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của lớp bồi dưỡng.
 


Theo chương trình, các đồng chí báo cáo viên (đồng chí Phan Huy Hiếu - Chánh Văn phòng Tổng cục, đồng chí Hoàng Thế Anh - Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, đồng chí Vương Toàn Thắng - Phó Chánh Văn phòng Tổng cục, đồng chí Vũ Quang Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, đồng chí Trần Đức Vinh - Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam) trình bày các chuyên đề: Một số vấn đề cần lưu ý trong xây dựng kế hoạch, chương trình, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên trong công tác THADS; kỹ năng trao đổi, phát ngôn khi làm việc với các cơ quan truyền thông, báo chí. Kinh nghiệm trong công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí xử lý khủng hoảng truyền thông; áp dụng các quy định của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư trong việc tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản điện tử tại các cơ quan THADS; quản lý và sử dụng tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự; công tác thu thập và chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan THADS: những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện; kỹ năng phân tích báo cáo, thống kê theo quy định của Thông tư số 06/TT-BTP ngày 21/11/2019 quy định về Chế độ báo cáo thống kê THADS: Những điểm mới và các vấn đề cần lưu ý; một số lưu ý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong triển khai một số phần mềm ứng dụng trong THADS…Lớp bồi dưỡng cũng dành nhiều thời gian để các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến từng chuyên đề.
 

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng và thống kê, báo cáo năm 2020 (lớp thứ 1: khu vực phía Nam)