Tổng cục THADS tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác phân loại án, chế độ báo cáo thống kê và công tác văn phòng tại Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

24/04/2023

Thực hiện Quyết định số 1460/QĐ-TCTHADS ngày 29/12/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự (THADS); Quyết định số 178/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2023 về kiểm tra chuyên đề công tác phân loại án, công tác văn phòng và báo cáo thống kê; Kế hoạch số 847/TCTHADS-ĐKTr ngày 22/3/2023 của Đoàn kiểm tra Tổng cục THADS về kiểm tra chuyên đề công tác phân loại án, công tác văn phòng và báo cáo thống kê tại Cục THADS tỉnh Lạng Sơn. Sáng ngày 24/4/2023, Đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS đã công bố Quyết định kiểm tra tại Cục THADS tỉnh Lạng Sơn theo Kế hoạch. Đoàn Kiểm tra do đồng chí Phan Huy Hiếu, Chánh Văn phòng Tổng cục THADS làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn còn có một số Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên Tổng cục THADS làm thành viên. Về phía Cục THADS tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Quyền Cục trưởng Cục THADS, đồng chí Lê Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục THADS, Trưởng các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục cùng các Chấp hành viên, Thẩm tra viên của Cục THADS.
Tại buổi công bố Quyết định và triển khai chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe Cục THADS tỉnh Lạng Sơn báo cáo về kết quả công tác phân loại án, công tác văn phòng và báo cáo thống kê của Cục THADS tỉnh từ ngày 01/10/2021 đến 31/3/2023, theo đó, mặc dù số việc và tiền thụ lý năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023 tăng cao, nhất là về tiền, trong khi đó phải thực hiện chủ trương giảm biên chế nên gặp không ít khó khăn trong việc chỉ đạo, điều hành cũng như tổ chức thi hành án nhưng kết quả thi hành án xong tăng cao nhất là về tiền (năm 2022 tăng 73,29% so với năm 2021; 06 tháng đầu năm 2023 tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2022). Việc thực hiện chế độ báo cáo, cơ bản bảo đảm tương đối chính xác, đầy đủ, kịp thời, nội dung báo cáo phản ứng trung thực, khách quan về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo yêu cầu của Lãnh đão Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS, theo yêu cầu của người có thẩm quyền, yêu cầu của các đơn vị thuộc Tổng cục THADS; việc tác nghiệp của các Chấp hành viên về cơ bản đã thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục luật định….

Đánh giá về các tài liệu, báo cáo phục vụ cho công tác kiểm tra, Đồng chí Trưởng đoàn đã ghi nhận sự chuẩn bị đầy đủ, có trách nhiệm của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn và yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với cá nhân, đơn vị được kiểm tra, nhất là các đồng chí Lãnh đạo, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ, đánh giá khách quan, chính xác tình hình các vụ việc, khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có). Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Tổng cục để có biện pháp chỉ đạo giải quyết, hướng dẫn kịp thời những khó khăn, vướng mắc; đồng thời đưa ra được giải pháp giải quyết các vụ việc có khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần giúp các cơ quan THADS tỉnh Lạng Sơn hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, nói chung trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Trưởng đoàn kiểm tra cũng nhấn mạnh việc kiểm tra bên cạnh để đánh giá tình hình, tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp, cần chú ý đến việc chỉ ra các thiếu sót, vi phạm, thậm chí là sai phạm; đối với những sai phạm có tính chất nghiêm trọng, Đoàn kiểm tra kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục để có biện pháp xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị để xảy ra vi phạm.
 VĂN PHÒNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ