Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-BTP ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, ngày 05/5/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Kỳ thi tuyển dụng công chức theo Kế hoạch.
Theo Quyết định số 325a/QĐ-TCTHADS ngày 21/4/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức TCTHADS năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng thi tuyển gồm có 05 thành viên, do đồng chí Nguyễn Thắng Lợi Phó Tổng cục trưởng làm Chủ tịch. Kỳ thi lần này có sự tham gia của 07 thí sinh là những sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học trong và ngoài nước, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng theo diện thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
Phát biểu tại Lễ Khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi Chủ tich Hội đồng thi nhiệt liệt chúc mừng các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự, bên cạnh đó, đã động viên các thí sinh dự tuyển bình tĩnh, tự tin, phát huy trí tuệ, trả lời đầy đủ, sáng tạo các câu hỏi.

Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh tính chất quan trọng của kỳ tuyển dụng được tổ chức lần này là nhằm thu hút nhân tài, tạo nguồn cán bộ lâu dài từ những sinh viên đã tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ về công tác tại Tổng cục Thi hành án dân sự. Đồng chí tin tưởng rằng với các thí sinh dự tuyển ngày hôm nay khi trúng tuyển, được tuyển dụng sẽ phát huy tối đa trí tuệ, năng lực, sở trưởng của mình để cùng đóng góp xây dựng hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự ngày càng vững mạnh.
Lê Trí - Vụ TCCB