Kiểm tra Chuyên đề công tác Văn phòng, Báo cáo thống kê và phân loại án tại Cục THADS tỉnh Bình Phước

22/05/2023


Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TCTHADS ngày 19/4/2023 của Tổng cục THADS và Kế hoạch số 1187/TCTHADS-ĐKTr ngày 19/4/2023 về việc kiểm tra chuyên đề công tác văn phòng, báo cáo thống kê và phân loại án tại Cục THADS tỉnh Bình Phước, sáng ngày 22/5/2023, Đoàn kiểm tra do đồng chí Phan Huy Hiếu - Chánh Văn phòng Tổng cục THADS làm Trưởng đoàn đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra theo Kế hoạch tại Cục THADS tỉnh Bình Phước. Về phía Cục THADS tỉnh Bình Phước, có đồng chí Trần Văn Hòa - Phó Cục trưởng phụ trách, đồng chí Phạm Anh Ngọc - Phó Cục trưởng, các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, các Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức khác cùng tham dự.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Cục THADS tỉnh Bình Phước trình bày báo cáo về công tác văn phòng, báo cáo thống kê và phân loại án của Cục từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/3/2023. Trên cơ sở báo cáo của Cục, các thành viên Đoàn kiểm tra đã cùng trao đổi, có ý kiến làm rõ thêm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục trong kỳ kiểm tra. Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tại Cục THADS tỉnh Bình Phước từ ngày 22/5/2023 đến hết ngày 26/5/2023. Trong thời gian kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ nghiên cứu các loại báo cáo, sổ sách, hồ sơ thi hành án; trao đổi, thảo luận với Lãnh đạo đơn vị, Chấp hành viên và công chức khác; tiến hành xác minh hoặc làm việc với các cơ quan hữu quan để làm rõ các nội dung kiểm tra. Cuối đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ công bố Kết luận kiểm tra sơ bộ để đơn vị được kiểm tra tiếp nhận, giải trình trước khi ban hành Kết luận chính thức./.
VP Tổng cục THADS


Các tin khác