Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng

15/05/2023

Sáng ngày 15/5/2023, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Giang, Vụ trưởng vụ Nghiệp Vụ 2 - Tổng Cục Thi hành án dân sự. Về phía Cục THADS có đồng chí Trần Phước Thu, Cục trưởng cùng toàn thể Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Ngũ Hành Sơn đang tổ chức thi hành án hình sự về kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Thay mặt Cục THADS thành phố Đà Nẵng, Cục trưởng báo cáo với Thứ trưởng và đoàn công tác kết quả công tác 07 tháng đầu năm 2023, cụ thể tính đến ngày 30/4/2023 tổng số việc phải thi hành là 11.097 việc, tương ứng với số tiền phải thi hành là 15.956.181.220.000 đồng; đã thi hành xong 3.564 việc; đạt tỷ lệ 44,4% (tăng 6,75% so với cùng kỳ năm 2022), với số tiền giải quyết xong là 1.419.849.934.000 đồng, đạt tỷ lệ 13,1% (tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2022). Đối với các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế phải thi hành là 91 việc, tương ứng với số tiền 9.590.755.908.000 đồng; đã thi hành xong: 15 việc, giải quyết xong 469.515.359.000 đồng; chuyển kỳ sau: 76 việc tương ứng với số tiền 9.121.240.549.000 đồng.
Bên cạnh đó, hiện nay Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đang tổ chức thi hành 06 việc thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương theo dõi, chỉ đạo, có giá trị rất lớn, nhiều vướng mắc, rất khó thi hành, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi hành án của đơn vị. (Cụ thể tổng số tiền phải thu hồi cho Nhà nước là 9.564.813.157.000đồng). Nhận thức rõ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023, ngay từ đầu năm Lãnh đạo Cục THADS thành phố đã chỉ đạo các đơn vị THADS toàn thành phố xây dựng kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, bám sát chỉ đạo, tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ,tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

       Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng ghi nhận nỗ lực và kết quả đạt được của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng 7 tháng năm 2023 cao hơn cùng kỳ năm 2022. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn về con người, cơ sở vật chất và đặc biệt là những khó khăn, phức tạp trong quá trình tổ chức thi hành án kinh tế, tham nhũng. Nhưng Thứ trưởng cũng yêu cầu Lãnh đạo Cục Đà Nẵng phải quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý điều hành, tổ chức thi hành án. Thứ trưởng nhấn mạnh phải thường xuyên rà soát xử lý việc thi hành án chuyển kỳ sau, không để việc thi hành án chuyển kỳ sau trở thành án tồn. Cục THADS thành phố Đà Nẵng phải thẳng thắn nhìn nhận kết quả thi hành án còn thấp so với chỉ tiêu được giao, nhất là kết quả thu hồi tiền tài sản cho Nhà nước. Thứ trưởng lưu ý đơn vị phải phát huy nội lực, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp với liên ngành địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và kịp thời kiện toàn công tác tổ chức các bộ, tạo sức mạnh tập thể đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.
                                                                                             Mai Phương - CVP Cục THADS TP Đà Nẵng