Phó Tổng cục Trưởng Nguyễn Văn Lực tham dự buổi Công bố Quyết định tiếp tục triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

18/08/2023Chiều ngày 17/8/2023, Tòa án nhân dân tối cao và Tổng cục Thi hành án dân (THADS) sự phối hợp tổ chức buổi họp trực tuyến công bố Quyết định tiếp tục triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu của Tòa án nhân dân tối cao có Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND tối cao; Đồng chí Nguyễn Văn Lực – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS – Bộ Tư pháp đồng chủ trì cuộc họp và Lãnh đạo các đơn vị tham dự gồm: Về phía Tòa án có Lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Lãnh đạo Tòa án cấp huyện tại Hà Nội, về phía Tổng cục THADS có Lãnh đạo Vụ Nghiệp vụ 3, Lãnh đạo Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin và một số đồng chí thuộc các đơn vị của Tổng cục THADS. Tại điểm cầu địa phương có các đồng chí là Lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Lãnh đạo các Cục THADS, Chi cục THADS thuộc đơn vị được chọn triển khai thí điểm cùng tham dự.
Triển khai thực hiện Quyết định số 422/QĐTTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong đó có dịch vụ tư pháp công thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án, trong thời gian từ năm 2021-2022, Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và các đơn vị có liên quan hoàn thiện việc xây dựng dịch vụ tư pháp công thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và thực hiện việc triển khai thí điểm lần 1 tại 05 quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội. Sau thí điểm lần 1, Tổng cục THADS đã phối hợp với các cơ quan đánh giá hiệu quả và có một số biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Từ ngày 21/8/2023 đến hết tháng 10/2023, dịch vụ tư pháp công thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia sẽ được triển khai thí điểm tại 35 đơn vị Tòa án nhân dân và 35 đơn vị Chi cục Thi hành án quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Gia Lai.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Lực có ý kiến và đề nghị trong thời gian tới, để tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao, Tổng cục THADS đề nghị Tòa án nhân dân tối cao (Vụ Tổng hợp) tiếp tục phối hợp với Tổng cục THADS và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các Chi cục THADS nơi thí điểm sử dụng dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai sau khi kết thúc thí điểm để báo cáo Lãnh đạo hai ngành. Về phía Tổng cục THADS sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với Vụ Tổng hợp- Tòa án nhân dân tối cao thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đã đề ra. Đề nghị Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cục THADS tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Gia Lai và các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố được chọn triển khai thí điểm nghiêm túc thực hiện theo các yêu cầu tại Quyết định 802/QĐ-TCTHADS và Công văn số 2944/TCTHADS-NV3, cụ thể như sau:
1. Đối với các đồng chí Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Chỉ đạo các Chi cục THADS trực thuộc được lựa chọn triển khai thí điểm thực hiện nghiêm túc việc thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thí điểm tại các Chi cục thí điểm; phối hợp với Vụ Nghiệp vụ 3 Tổng cục THADS hướng dẫn, hỗ trợ xử lý khó khăn, vướng mắc, tình huống phát sinh trong quá trình triển khai.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia về Tổng cục THADS (Vụ Nghiệp vụ 3) trong thời hạn 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc triển khai thí điểm.
2. Đối với Chi cục trưởng các Chi cục THADS được chọn thí điểm theo danh sách chịu trách nhiệm:
- Lãnh đạo, kế toán, công chức được phân công thu tạm ứng án phí, lệ phí tham gia thí điểm thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Tổng cục THADS liên quan đến việc thí điểm: (i) Tham gia các cuộc họp triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm; (ii) Thu tiền tạm ứng án phí trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục THADS; (iii) Kịp thời rà soát, phát hiện và tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn quá trình triển khai, từ đó nghiên cứu, đề xuất giải pháp hướng xử lý, hoàn thiện quy trình thực hiện thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, báo cáo Cục THADS để tổng hợp, đề xuất Tổng cục THADS; (iv) đề nghị công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ này thao tác thành thạo trên phần mềm, trong thời gian triển khai tận tình hỗ trợ, giúp đỡ người dân và các tổ chức nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên cổng dịch vụ công quốc gia để việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.
- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về các lợi ích, tiện ích khi sử dụng dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia;
- Phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tổng kết, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện thí điểm gửi về Cục THADS trong thời hạn 03 ngày sau khi kết thúc thí điểm.
3. Đối với Vụ Nghiệp vụ 3 Tổng cục THADS chịu trách nhiệm:
- Giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS; tham mưu Lãnh đạo Tổng cục phối hợp với Vụ Tổng hợp - Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan có liên quan tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các Chi cục THADS nơi thí điểm sử dụng dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
 - Làm đầu mối phối hợp với Vụ Tổng hợp - Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến và tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thí điểm để báo cáo Lãnh đạo hai ngành.

Tại cuộc họp, đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao mong muốn Cục kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và chỉ đạo các các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Toà án nhân dân tối cao trong việc bảo đảm dịch vụ công hoạt động hiệu quả, ổn định, thông suốt.
Với sự quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ của hai cơ quan, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng bày tỏ tin tưởng việc thí điểm dịch vụ công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia sẽ thành công, đánh dấu một bước tiến mới của nền tư pháp Quốc gia..
Việc đưa vào sử dụng dịch vụ tư pháp công thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia sẽ giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp tiền tạm ứng án phí nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển, chờ đợi so với phương thức nộp tiền tạm ứng án phí truyền thống.


Các tin khác