Tổ chức tập huấn thực hiện việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

18/08/2023


Chiều ngày 18/8/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) phối hợp với Toà án nhân dân tối cao tổ chức tập huấn thực hiện việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia bằng hình thức trực tuyến hướng dẫn sử dụng cho 35 đơn vị Toà án nhân dân và Chi cục THADS thuộc thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Gia Lai, Quảng Ngãi. 
Lớp tập huấn với sự tham gia của Công chức thuộc bộ phận hành chính tư pháp của Toà án nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm; Lãnh đạo, công chức thực hiện nhiệm vụ thu tạm ứng án phí, lệ phí Toà án trên Cổng Dịch vụ công Quốc Gia, Kế toán nghiệp vụ Chi cục THADS quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Ngô Hoài Thương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Toà án nhân dân tối cao phát biểu việc đưa vào sử dụng dịch vụ tư pháp công thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia sẽ giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp tiền tạm ứng án phí nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển, chờ đợi so với phương thức nộp tiền tạm ứng án phí truyền thống. Đề nghị các cơ quan thực hiện nhiệm vụ triển khai thí điểm chủ động nắm bắt đầy đủ cách thức sử dụng, chủ động tiếp cận các thao tác phần mềm; trong thực tiễn khi sử dụng, triển khai phần mềm các cơ quan Toà án nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự gặp khó khăn, vướng mắc các công chức thực hiện chủ động liên hệ với đầu mối của Toà án nhân dân tối cao và Tổng cục Thi hành án dân sự để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Kết thúc khai mạc, Báo cáo viên giới thiệu tổng quan về dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí Toà án trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cụ thể:
Dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí Toà án trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia được hình thành trên cơ sở kết nối liên thông dữ liệu giữa 03 hệ thống phần mềm: (1) Cổng dịch vụ công Quốc gia của Chính phủ; (2) Phần mềm quản lý nghiệp vụ của Toà án; (3) Phần mềm quản lý án phí của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp.
Dịch vụ tư pháp công trực tuyến này gồm 03 nhóm tính năng chính: (1) Nhóm tính năng dành cho công dân; (2) Nhóm tính năng dành cho các cơ quan Thi hành án dân sự; (3) Nhóm tính năng dành cho Toà án nhân dân.
Báo cáo viên đã triển khai thực hiện thao tác trực tiếp trên các phần mềm quản lý, đóng vai trò là cơ quan Toà án nhân dân, người dân/tổ chức nộp tiền trên Cổng Dịch vụ công và cơ quan Thi hành án dân sự để hướng dẫn các cơ quan tham gia buổi tập huấn. Đồng thời các cơ quan Toà án nhân dân và cơ quan Thi hành án dân sự cùng thực hành và thực hiện việc thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc tại buổi tập huấn.
Phạm Ngọc Anh - Vụ NV3


Các tin khác