Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực làm việc trực tuyến đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2023 đối với Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Tiền Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn

21/08/2023Chiều ngày 18/8/2023, đồng chí Nguyễn Văn Lực – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc trực tuyến với các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn về kết quả thi hành án 10 tháng năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp 02 tháng cuối năm. Tham dự buổi làm việc tại điểm cầu Tổng cục Thi hành án dân sự có đồng chí Hoàng Thế Anh - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1; đồng chí Nguyễn Như Chiến – Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2; đồng chí Nguyễn Văn Việt – Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng chí Hoàng Liên Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; cùng công chức phụ trách địa bàn của Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Nghiệp vụ 3.  
Tại điểm cầu Cục THADS các tỉnh Tiền Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, có các đồng chí Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ, Chi cục trưởng các Chi cục trực thuộc và Chấp hành viên thuộc Cục Thi hành án dân sự.
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Cục THADS các tỉnh Tiền Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn báo cáo kết quả công tác THADS, THAHC 10 tháng cụ thể như sau:
1. Công tác THADS, theo dõi THAHC Cục THADS tỉnh Tiền Giang
- Kết quả THADS 10 tháng năm 2023, cụ thể:
Về việc, trong số 16.029 việc có điều kiện thi hành, thi hành xong 11.033 việc đạt tỉ lệ 68,83% (tăng 3,16%) so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 46/63, còn thiếu 13,77% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 82,60%. Số việc chuyển kỳ sau là 12.202 việc tăng 6,48% so với cùng kỳ năm 2022;
Về tiền, trong số có điều kiện thi hành, thi hành xong đạt tỉ lệ 29,59% (giảm 4,09%) so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 42/63, còn thiếu 16,01% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 45,60%. Số tiền chuyển kỳ sau tăng 32,08% so với cùng kỳ năm 2022.
Nguyên nhân theo báo cáo của Cục THADS tỉnh Tiền Giang do lượng việc, lượng tiền 10 tháng đầu năm tăng cao so với năm 2022
- Công tác tổ chức THA đối với vụ việc có điều kiện thi hành trên 01 năm nhưng chưa thi hành xong: theo báo cáo của Cục, còn 2.369 việc thi hành án (chiếm 47,41% số việc có điều kiện thi hành chưa thi hành xong chuyển kỳ sau) với số tiền phải thi hành là 999 tỷ 169 triệu 060.923 đồng.
- Công tác theo dõi THAHC thuận lợi, đạt được kết quả nhất định: Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, có tổng số 14 bản án, quyết định về vụ án hành chính, trong đó: 03 bản án năm trước chuyển sang; 11 bản án thụ lý mới. Kết quả: thi hành xong 08 bản án, đang tiếp tục thi hành 06 bản án; 03 bản án đã có quyết định buộc THA, 06 bản án cơ quan THADS đã tổ chức làm việc với người phải thi hành án.
Hiện tỉnh có 01 bản án trong danh sách theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 về tăng cường chấp hành pháp luật TTHC và THAHC: Bản án số 66/2016/HC-PT ngày 10/6/2016 của TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh UBND tỉnh Tiền Giang đã có Công văn gửi TANDCC tại TP. Hồ Chí Minh đề nghị giải thích Bản án và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến thực hiện Bản án. Khi nhận được văn bản phúc đáp sẽ tổ chức thi hành theo quy định. Ngày 23/3/2023 Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1034/BTP-TCTHADS đề nghị UBND tỉnh báo cáo kết quả THAHC nêu trên trước ngày 30/9/2023.
2. Công tác THADS, theo dõi THAHC Cục THADS tỉnh Thái Nguyên
- Kết quả THADS 10 tháng năm 2023, cụ thể:
Về việc, trong số 7.451 việc có điều kiện thi hành, thi hành xong 5.803 việc đạt tỉ lệ 77,88% (tăng 2,47%) so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 11/63, còn thiếu 5,42% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 83,30%. Số việc chuyển kỳ sau 4.031 việc, tăng 225 việc (tăng 5,91%) so với cùng kỳ năm 2022.
Về tiền, trong số có điều kiện thi hành, thi hành xong 159 tỷ 642 triệu 960 nghìn đồng (xếp thứ 47/63), giảm 6 tỷ 048 triệu 718 nghìn đồng (giảm 3,65%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 20,39% (giảm 5,58%) so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 57/63, còn thiếu 26,61% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 47,00%. Số tiền chuyển kỳ sau 1.596 tỷ 448 triệu 448 nghìn đồng, tăng 684 tỷ 137 triệu 958 nghìn đồng (tăng 74,99%) so với cùng kỳ năm 2022.
- Công tác tổ chức THA đối với vụ việc có điều kiện thi hành trên 01 năm nhưng chưa thi hành xong: theo báo cáo của Cục, còn 341 việc thi hành án (chiếm 20,69% số việc có điều kiện thi hành chưa thi hành xong chuyển kỳ sau) với số tiền phải thi hành là 216 tỷ 100 triệu 431.148 đồng.
- Việc giao tài sản đấu giá thành: chưa giao tài sản 3 việc, tương ứng 26 tỷ 528 triệu 656 nghìn đồng, chiếm 30% về việc, 80,99% về tiền, đề nghị Cục đánh giá nguyên nhân chưa giao được tài sản và biện pháp khắc phục.
- Công tác theo dõi THAHC thuận lợi, đạt được kết quả nhất định trong công  tác phối hợp: Trên địa bàn tỉnh hiện không có bản án, quyết định hành chính có nội dung theo dõi. Là địa bàn không có vụ việc phát sinh bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính.
3. Công tác THADS, theo dõi THAHC Cục THADS tỉnh Lạng Sơn
- Kết quả THADS 10 tháng năm 2023, cụ thể:
Về việc, trong số 4.310 việc có điều kiện thi hành, thi hành xong 3.065 việc đạt tỉ lệ 71,11% (tăng 1,89%) so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 37/63, còn thiếu 12,89% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 84,00%. Số việc chuyển kỳ sau 2.192 việc, tăng 216 việc (tăng 10,93%) so với cùng kỳ năm 2022.
Về tiền, trong số có điều kiện thi hành, thi hành xong đạt tỉ lệ 34,85% (tăng 1,26%) so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 31/63, còn thiếu 12,15% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 47,00%. Số tiền chuyển kỳ sau tăng 189,43% so với cùng kỳ năm 2022.
- Công tác tổ chức THA đối với vụ việc có điều kiện thi hành trên 01 năm nhưng chưa thi hành xong đạt kết quả thấp: theo báo cáo của Cục, còn 393 việc thi hành án (chiếm 31,56% số việc có điều kiện thi hành chưa thi hành xong chuyển kỳ sau) với số tiền phải thi hành là 174 tỷ 664 triệu 024 nghìn đồng.
- Việc giao tài sản đấu giá thành: chưa giao tài sản 03 việc, nguyên nhân chưa giao được tài sản trong đó có 01 việc đanh tạm dừng để giải quyết khiếu nại và 02 việc đương sự đang khiếu nại, tố cáo.
- Công tác theo dõi THAHC thuận lợi, đạt được kết quả nhất định: Trên địa bàn tỉnh không có bản án hành chính có nội dung theo dõi. Cục cũng không có vụ việc phát sinh bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính. Tuy nhiên hiện nay có 01 vụ việc thi hành án có nguy cơ phát sinh bồi thường Nhà nước. 

Sau khi nghe báo cáo của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Tiền Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, các ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự buổi làm việc tại các điểm cầu về kết quả đạt được trong 10 tháng năm 2023, các khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến kết quả chưa đạt được so với chỉ tiêu được giao; phương hướng giải pháp khắc phục trong thời gian tới, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực kết luận:
          Lãnh đạo Tổng cục ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan THADS các tỉnh Tiền Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Ngoài các kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đề nghị Cục THADS các tỉnh Tiền Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tập trung chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2023; Triển khai thực hiện đầy đủ, linh hoạt các giải pháp đã được chỉ đạo theo Quyết định 1395/QĐ-TCTHADS ngày 14/12/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. đặc biệt là các đợn vị có tỷ lệ thi hành xong về việc, tiền đạt tỷ lệ thấp, trong đó chú trọng một số chỉ tiêu cơ bản như: xác minh điều kiện thi hành án; phân loại chính xác; ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật; hoàn thành các chỉ tiêu về việc và tiền; không có công chức vi phạm phải xử lý kỷ luật.
- Tiếp tục thực hiện quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến công chức và người lao động trong cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.
- Chủ động tham mưu, duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo THADS hai cấp cấp theo quy chế, phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo THADS; tăng cường, nâng cao chất lượng phối hợp giữa cơ quan THADS hai cấp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhất là công tác phối hợp với các cơ quan khối nội chính trong hoạt động thi hành án.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra; thực hiện tốt cơ chế hậu kiểm tra; gắn kiểm tra nội bộ với thanh tra, giám sát, kiểm sát nhằm hạn chế tối đa các vi phạm trong THADS, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn áp dụng pháp luật THADS.
- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị trực thuộc giải quyết đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để phát sinh vụ việc mới, khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức kế cận nhằm bổ sung vào nguồn quy hoạch chức danh Lãnh đạo Chi cục THADS, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tránh để xảy ra trường hợp công chức đề nghị bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại thiếu điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
Ghi nhận kiến nghị của Cục THADS các tỉnh Tiền Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn tại buổi làm việc, đề nghị tổng hợp các kiến nghị và gửi về Tổng cục THADS để Lãnh đạo Tổng cục xem xét, giải quyết.
Giao Vụ Nghiệp vụ 3 phối hợp với Cục THADS các tỉnh Tiền Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn xây dựng thông báo kết luận của Phó Tổng cục trưởng tại buổi làm việc. 
Phạm Ngọc Anh - Vụ NV3


Các tin khác