Tổng cục Thi hành án dân sự: Nâng tầm công tác tổ chức, cán bộ

07/12/2010
Hôm qua (06/12/2010), tại Vĩnh Phúc, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức cán bộ cho các Cục trưởng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của 63 Cục Thi hành án dân sự trong cả nước.

Qua gần 02 năm triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự 2008, ngành thi hành án dân sự đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ trên tất cả các lĩnh vực, vị thế được nâng cao, kết quả thi hành án dân sự đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, bộ máy tổ chức cán bộ được kiện toàn và củng cố. Tuy nhiên, công tác tổ chức, cán bộ vẫn tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành Thi hành dân sự trong những năm tới đây, trong đó có việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của Cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự trong phạm vi cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành đề nghị các học viên tập trung lĩnh hội, tăng cường thảo luận, cùng nhau trao đổi, làm rõ những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau, nhận thức khác nhau mặc dù những chuyên đề được chuyển tải trong Hội nghị đã được chọn lọc và chuẩn bị kỹ nhưng cũng chưa thể đáp ứng được yêu cầu của các học viên về công tác cán bộ. Học viên cùng các báo cáo viên cần tăng cường đối thoại để giải đáp kịp thời các vướng mắc liên quan, tổng hợp những đề xuất kiến nghị về lãnh đạo Bộ Tư pháp theo quy định.

Trong hơn 02 ngày diễn ra Hội nghị, các học viên sẽ được tập huấn, thảo luận về 9 chuyên đề như: Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh; Vai trò của công tác quy hoạch cán bộ công chức thi hành án dân sự các địa phương và những lưu ý; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cho thôi chức vụ lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự và một số lưu ý trong quá trình thực hiện; Một số nội dung về quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cơ quan THADS; Quy định mới của pháp luật về kỷ luật cán bộ, công chức…

                                                                                        Khoa Lâm