Đến hết năm 2015 hoàn thành xây dựng trụ sở các cơ quan THADS

30/03/2011
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW, giai đoạn 2011-2015", với tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2011-2015 là 2.990.465 triệu đồng.


Mục tiêu của Đề án là phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ cơ bản xây dựng xong trụ sở cho Tổng cục THADS, Cục THADS cấp tỉnh và Chi cục THADS cấp huyện trong quy hoạch tòa án theo khu vực; 100% các Cục THADS cấp tỉnh và 70% các Chi cục THADS cấp huyện hoàn thành việc xây dựng kho vật chứng...

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2012 sẽ ưu tiên tập trung vốn để thanh toán cho các dự án đã và đang thực hiện đầu tư đối với khối các cơ quan THADS. Sau khi có quy hoạch Tòa án theo khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, sẽ tập trung đầu tư mới hoặc cải tạo mở rộng các trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan THADS nằm trong quy hoạch.

Đồng thời, cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp được thành lập từ năm 2010 trở về trước và hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đầu tư và khởi công xây dựng các cơ sở đào tạo thành lập trong giai đoạn 2011-2014 để đảm bảo nhu cầu đào tạo theo nhiệm vụ đặt ra./.

H.G