Thông Báo: Kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Luyện tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2012

08/02/2012
Thực hiện Kế hoạch số 3960/TCTHADS-VP về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2011 và triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2012 đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, ngày 21/12/2011, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2012 (kết hợp với tổng kết công tác năm 2011 và triển khai một số nội dung của Luật Tố tụng hành chính về thi hành bản án hành chính).

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính, Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ; đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương (Văn phòng Chính phủ, Vụ 10 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao...); đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Thanh tra Bộ, Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Bổ trợ tư pháp, Cục Công nghệ thông tin...); Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục và Thẩm tra viên chính, Chuyên viên chính; đại diện Cục Thi hành án dân sự - Bộ Quốc phòng, Thi hành án quân khu và tương đương; cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại Tp.Hồ Chí Minh; Cục trưởng và Chánh văn phòng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện một số Văn phòng Thừa phát lại tại Tp.Hồ Chí Minh và một số báo, đài (Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, VTV2 – Đài truyền hình Việt Nam...).

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị, trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng đã nhấn mạnh sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với công tác thi hành án dân sự; ghi nhận và biểu dương những kết quả, sự chuyển biến tích cực mà toàn ngành Thi hành án dân sự đã đạt được trong những năm vừa qua. Đồng thời, Bộ trưởng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đưa ra những yêu cầu, định hướng cho công tác thi hành án dân sự trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục và cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Luyện đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và sẽ đưa vào Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2012 của ngành Thi hành án dân sự.

Trên cơ sở các nội dung đã triển khai tại Hội nghị và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Luyện đã kết luận một số vấn đề trọng tâm.

KL.HN Tong Ket 2012.doc

Trích KLHNTK: Quỳnh Anh