Tổng cục Thi hành án dân sự công bố biểu trưng (logo) Thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 06/6/2016, Bộ trưởng Lê Thành Long đã phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) Thi hành án dân sự.

Chính thức thực hiện chế định Thừa phát lại từ 1/1/2016

Ngày 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chế định Thừa phát lại. Theo đó, chấm dứt việc thí điểm và cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước kể từ ngày 1/1/2016.

Công tác văn phòng THADS cần làm tốt nhiệm vụ giúp lãnh đạo chỉ huy, tổ chức công việc cơ quan

Trong hai ngày 23, 24/10/2015, tại tỉnh Tuyên Quang, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác văn phòng đối với Chánh Văn phòng các Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã đến dự và phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Hữu Lượng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi.

Chỉ đạo kiểm tra số liệu báo cáo thống kê thi hành án năm 2015 và đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, trên cơ sở báo cáo của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổng hợp số liệu thống kê thi hành án dân sự 12 tháng năm 2015.

Những điểm mới trong bảng tiêu chí chấm điểm và xếp hạng thi đua đối với cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2015

Ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1682/QĐ-BTP về Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2015. Nhằm thống nhất thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2015, Tổng cục hướng dẫn và giới thiệu một số điểm mới được sửa đổi như sau:

Văn phòng, công chức làm công tác văn phòng trong Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự cần tích cực tham mưu, triển khai Quy chế họp

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tổ chức các cuộc Họp, hội nghị (gọi chung là Họp) trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Tư pháp nhằm giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc Họp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành chung của cơ quan Bộ Tư pháp ngày 09/4/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức họp trong hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp (kèm theo Quyết định số 693/QĐ-BTP).

Thông cáo báo chí về Hội nghị quán triệt, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2015

THADS là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, duy trì ổn định, trật tự kỷ cương xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế đất nước. Ngày 25-11-2014, Quốc hội Khóa XIII tại kỳ họp thứ 8 đã thông qua  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS (có hiệu lực từ ngày 1-7-2015). Đây là văn bản Luật quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cơ quan THADS thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của mình trong hoạt động tư pháp nói chung và quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án nói riêng. Ngày 15 tháng 01 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 55/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành, địa phương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, kết hợp với sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2015.