Chỉ đạo rà soát rà soát, đối chiếu lại toàn bộ án tuyên không rõ, khó thi hành

Ngày 18/8/2016, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã ký Công văn số 2776 /BTP-TCTHADS yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện và chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc thực hiện rà soát lại rà soát, đối chiếu lại toàn bộ số liệu đã báo cáo về các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; nâng cao chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tăng cường đoàn kết của Chấp hành viên; xây dựng hình ảnh Chấp hành viên trong sự nghiệp đổi mới và cải cách Tư pháp; thực hiện Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất theo Quyết định số 383/QĐ-BTP ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp như sau:
 

Triệu tập Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016

Thực hiện Quyết định 499/QĐ-BTP ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016, sau khi trao đổi với Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo nội dung, thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Hội nghị như sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự công bố biểu trưng (logo) Thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 06/6/2016, Bộ trưởng Lê Thành Long đã phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) Thi hành án dân sự.

Chính thức thực hiện chế định Thừa phát lại từ 1/1/2016

Ngày 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chế định Thừa phát lại. Theo đó, chấm dứt việc thí điểm và cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước kể từ ngày 1/1/2016.

Công tác văn phòng THADS cần làm tốt nhiệm vụ giúp lãnh đạo chỉ huy, tổ chức công việc cơ quan

Trong hai ngày 23, 24/10/2015, tại tỉnh Tuyên Quang, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác văn phòng đối với Chánh Văn phòng các Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã đến dự và phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Hữu Lượng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi.

Chỉ đạo kiểm tra số liệu báo cáo thống kê thi hành án năm 2015 và đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, trên cơ sở báo cáo của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổng hợp số liệu thống kê thi hành án dân sự 12 tháng năm 2015.

Những điểm mới trong bảng tiêu chí chấm điểm và xếp hạng thi đua đối với cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2015

Ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1682/QĐ-BTP về Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2015. Nhằm thống nhất thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2015, Tổng cục hướng dẫn và giới thiệu một số điểm mới được sửa đổi như sau: