Điểm tin báo chí về THADS tháng 1 năm 2020

17/07/2020


 
01/01/2020
Pháp luật VN
Đột phá trong thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tu-phap/dot-pha-trong-thi-hanh-an-dan-su-487932.html
 
01/01/2020
Kiểm sát
Kỳ 1: Văn bản “lạ” của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án huyện Thường Tín
https://kiemsat.vn/ky-1-van-ban-la-cua-chap-hanh-vien-chi-cuc-thi-hanh-an-huyen-thuong-tin-56375.html
 
04/01/2020
Vietnamnet
Dân tố thi hành án khuất tất, gia đình phải ra nghĩa trang thuê trọ
https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/dan-to-thi-hanh-an-khuat-tat-gia-dinh-phai-ra-nghia-trang-thue-tro-606253.html
 
06/01/2020
Pháp luật VN
Hạn chế tình trạng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để trì hoãn thi hành án
https://baophapluat.vn/tu-phap/han-che-tinh-trang-loi-dung-khieu-nai-to-cao-de-tri-hoan-thi-hanh-an-488552.html
 
06/01/2020
Dân trí
Kê biên 13 sổ đỏ dự án 140 triệu USD: Phức tạp nên phải làm thận trọng!
 https://dantri.com.vn/xa-hoi/ke-bien-13-so-do-du-an-140-trieu-usd-phuc-tap-nen-phai-lam-than-trong-20200106144957951.htm
 
07/01/2020
Giao thông
Doanh nghiệp kêu cứu vì bị thi hành án quá “nhiệt tình”
 https://www.baogiaothong.vn/doanh-nghiep-keu-cuu-vi-bi-thi-hanh-an-qua-nhiet-tinh-d447997.html
 
09/01/2020
Pháp luật VN
Tăng cường kiểm tra, giám sát trong thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tu-phap/tang-cuong-kiem-tra-giam-sat-trong-thi-hanh-an-dan-su-489301.html 
 
09/01/2020
Tài nguyên và Môi trường
Cho phép chuyển nhượng mảnh đất đã bị kê biên để thi hành án?
 https://baotainguyenmoitruong.vn/cho-phep-chuyen-nhuong-manh-dat-da-bi-ke-bien-de-thi-hanh-an-297761.html
 
11/01/2020
Công lý
Thạch Thất, Hà Nội: Chấp hành viên vi phạm về trình tự tố tụng khi thi hành án
 http://congly.vn/ban-doc/thach-that-ha-noi-chap-hanh-vien-vi-pham-ve-trinh-tu-to-tung-khi-thi-hanh-an-328004.html
 
13/01/2020
Pháp luật VN
Đổi mới công tác kiểm tra trong thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tu-phap/doi-moi-cong-tac-kiem-tra-trong-thi-hanh-an-dan-su-489723.html
 
15/01/2020
Đầu tư tài chính
Dự án đã giải chấp vẫn bị cưỡng chế thi hành án: Chủ dự án Cố Viên Lầu kêu cứu
 https://vietnamfinance.vn/du-an-da-giai-chap-van-bi-cuong-che-thi-hanh-an-chu-du-an-co-vien-lau-keu-cuu-20180504224233629.htm
 
16/01/2020
Hòa nhập
Cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) có ra văn bản trái pháp luật?
 https://hoanhap.vn/chi-tiet/cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-bac-tu-liem-ha-noi-co-ra-van-ban-trai-phap-luat1579138593.html
 
18/01/2020
Sài gòn giải phóng
Đề nghị giải quyết vụ thi hành án nhiều khuất tất ở Đồng Nai
 https://www.sggp.org.vn/de-nghi-giai-quyet-vu-thi-hanh-an-nhieu-khuat-tat-o-dong-nai-641146.html
 
20/01/2020
Ngày mới
Vụ tranh chấp liên quan đến Công ty Hồng Phát: Văn bản “giấu đầu, lòi đuôi” của người “thừa lệnh Bộ trưởng, kí thay Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp” (!)
 https://ngaymoionline.com.vn/vu-tranh-chap-lien-quan-den-cong-ty-hong-phat-van-ban-giau-dau-loi-duoi-cua-nguoi-thua-lenh-bo-truong-ki-thay-chanh-van-phong-bo-tu-phap--14918.html
 
21/01/2020
Zing
Xử lý cán bộ vì sai phạm trong vụ đấu giá biệt thự của bầu Kiên
https://news.zing.vn/xu-ly-can-bo-vi-sai-pham-trong-vu-dau-gia-biet-thu-cua-bau-kien-post1038529.html
 
21/01/2020
Pháp luật VN
Ngành Thi hành án dân sự chung tay xây dựng nông thôn mới
https://baophapluat.vn/tu-phap/nganh-thi-hanh-an-dan-su-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-490715.html
 
21/01/2020
Dân trí
Đang làm rõ tố cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai
 https://dantri.com.vn/xa-hoi/dang-lam-ro-to-cao-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-dong-nai-20200122101958985.htm
 
21/01/2020
VTC news
Kê biên 13 sổ đỏ tại dự án trường đua ngựa 140 triệu USD: Bộ Tư pháp thông tin
 https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/ke-bien-13-so-do-tai-du-an-truong-dua-ngua-140-trieu-usd-bo-tu-phap-thong-tin-ar523354.html
 
21/01/2020
Pháp luật VN
Tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng tới đây sẽ tốt hơn
https://baophapluat.vn/tu-phap/ty-le-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-toi-day-se-tot-hon-490815.html
 
22/01/2020
Đời sống PL
TP. HCM: Cần làm rõ thông tin đất đang thi hành án vẫn ngang nhiên bán qua tay nhiều người
 https://www.doisongphapluat.com/xa-hoi/tp-hcm-can-lam-ro-thong-tin-dat-dang-thi-hanh-an-van-ngang-nhien-ban-qua-tay-nhieu-nguoi-a309201.html
 
28/01/2020
Điện tử Đảng cộng sản
Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự
http://dangcongsan.vn/phap-luat/day-manh-phong-chong-tieu-cuc-tham-nhung-trong-thi-hanh-an-dan-su-547337.html
 
28/01/2020
Hà Nội mới
Giao 3 cơ quan xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/956636/giao-3-co-quan-xu-ly-don-thu-khieu-nai-to-cao-gui-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu
 
29/01/2020
Pháp luật VN
Năm 2020, Thi hành án dân sự tiếp tục hướng về cơ sở
https://baophapluat.vn/tu-phap/nam-2020-thi-hanh-an-dan-su-tiep-tuc-huong-ve-co-so-491302.html
 
31/01/2020
Đồng Nai
Cần bảo vệ quyền lợi của người mua tài sản bán đấu giá
http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202001/can-bao-ve-quyen-loi-cua-nguoi-mua-tai-san-ban-dau-gia-2985836/