Điểm tin báo chí về THADS tháng 5 năm 2020

17/07/2020


03/05/2020
Kiểm sát
Bổ sung đối tượng có trách nhiệm chỉ đạo việc yêu cầu thi hành án
https://kiemsat.vn/bo-sung-doi-tuong-co-trach-nhiem-chi-dao-viec-yeu-cau-thi-hanh-an-57219.html
 
04/05/2020
Người lao động
Cục phó thi hành án bị tố “lừa đảo” không được tái bổ nhiệm
 https://nld.com.vn/thoi-su/cuc-pho-thi-hanh-an-bi-to-lua-dao-khong-duoc-tai-bo-nhiem-20200504175639437.htm
 
06/05/2020
Pháp luật VN
Đảng bộ Cục THADS Nghệ An tổ chức Đại hội III, nhiệm kỳ 2020-2025
https://baophapluat.vn/tu-phap/dang-bo-cuc-thads-nghe-an-to-chuc-dai-hoi-iii-nhiem-ky-20202025-514700.html
 
06/05/2020
Nghệ An
Đại hội Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
https://baonghean.vn/dai-hoi-dang-bo-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-nhiem-ky-2020-2025-266948.html
 
06/05/2020
Pháp luật VN
Hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
https://baophapluat.vn/tu-phap/hieu-qua-thuc-hien-quy-che-phoi-hop-lien-nganh-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tren-dia-ban-tinh-vinh-phuc-514586.html
 
06/05/2020
Tạp chí Thời đại
Thái Nguyên, Nam Định, Hải Phòng bổ nhiệm nhân sự mới
https://thoidai.com.vn/thai-nguyen-nam-dinh-hai-phong-bo-nhiem-nhan-su-moi-107710.html
 
07/05/2020
Lao động
10 năm chưa thi hành án, nguyên đơn từ chủ nợ đã thành con nợ 
https://laodong.vn/ban-doc/10-nam-chua-thi-hanh-an-nguyen-don-tu-chu-no-da-thanh-con-no-803441.ldo
 
07/05/2020
Pháp luật VN
Lạng Sơn: Tổng kết cuộc thi viết về những yếu kém trong Hệ thống Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/tu-phap/lang-son-tong-ket-cuoc-thi-viet-ve-nhung-yeu-kem-trong-he-thong-thi-hanh-an-dan-su-514991.html
 
07/05/2020
Pháp luật và xã hội
Bán đấu giá tài sản 44 Liễu Giai: “Đánh đố” nhà đầu tư?
 https://phapluatxahoi.vn/ban-dau-gia-tai-san-44-lieu-giai-danh-do-nha-dau-tu-192028.html
 
08/05/2020
Dân trí
Chi cục trưởng Chi cục THADS "hành dân”: UBND tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc!
 https://dantri.com.vn/ban-doc/chi-cuc-truong-chi-cuc-thads-hanh-dan-ubnd-tinh-ha-tinh-vao-cuoc-20200508001912822.htm
 
08/05/2020
VTV
Nguyên Chi Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang lĩnh án 13 năm tù
 https://vtv.vn/vtv9/nguyen-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-tinh-hau-giang-linh-an-13-nam-tu-20200508191950734.htm
 
09/05/2020
Công an thành phố Đà Nẵng
Quảng Nam phải thi hành án dân sự hơn 6.600 việc/hơn 1.500 tỷ đồng
http://cadn.com.vn/news/75_224539_quang-nam-phai-thi-hanh-an-dan-su-hon-6600-viec-hon-1500-ty-dong.aspx
 
11/05/2020
Pháp luật VN
Công chức giữ vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ 3 năm phải chuyển đổi
https://baophapluat.vn/tu-phap/cong-chuc-giu-vi-tri-lien-quan-den-cong-tac-to-chuc-can-bo-3-nam-phai-chuyen-doi-515587.html
 
11/05/2020
Pháp luật VN
Ngành Tư pháp lấy ý kiến Nhân dân về 17 trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước
https://baophapluat.vn/tu-phap/nganh-tu-phap-lay-y-kien-nhan-dan-ve-17-truong-hop-de-nghi-khen-thuong-cap-nha-nuoc-515845.html
 
11/05/2020
Pháp luật tp. HCM
Khốn đốn vì mua tài sản bán đấu giá
https://plo.vn/ban-doc/khon-don-vi-mua-tai-san-ban-dau-gia-911636.html
 
12/05/2020
Pháp luật VN
Đại hội Chi bộ Cục thi hành án dân sự Vĩnh Phúc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
https://baophapluat.vn/tu-phap/dai-hoi-chi-bo-cuc-thi-hanh-an-dan-su-vinh-phuc-lan-thu-iv-nhiem-ky-20202025-515998.html
 
13/05/2020
Thông tấn xã VN
Chấp hành nghiêm pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
https://baotintuc.vn/phap-luat/chap-hanh-nghiem-phap-luat-ve-to-tung-hanh-chinh-va-thi-hanh-an-hanh-chinh-20200513175316124.htm
 
14/05/2020
Dân trí
Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh "đau đầu" vì cấp dưới bất tuân chỉ đạo, lạm quyền
https://dantri.com.vn/ban-doc/cuc-thads-tinh-ha-tinh-dau-dau-vi-cap-duoi-bat-tuan-chi-dao-lam-quyen-20200514062053976.htm
 
14/05/2020
Bảo vệ pháp luật
Thông tin mới nhất về vụ Chi cục trưởng thi hành án TP Thanh Hóa bị đầu độc 
https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-tp-thanh-hoa-bi-dau-doc-88248.html
 
15/05/2020
Môi trường và đô thị
TP.HCM: Người dân thắng kiện khốn khổ vì 3 năm không đòi được đất?
https://m.moitruongvadothi.vn/doi-song-xa-hoi/tphcm-nguoi-dan-thang-kien-khon-kho-vi-3-nam-khong-doi-duoc-dat-a70227.html
15/05/2020
An Giang
Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Phú
https://baoangiang.com.vn/dai-hoi-chi-bo-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-chau-phu-a272622.html
 
15/05/2020
Pháp luật VN
Chi bộ Cục THADS TT- Huế tổ chức Đại hội III nhiệm kỳ 2020-2025
https://baophapluat.vn/tu-phap/chi-bo-cuc-thads-tt-hue-to-chuc-dai-hoi-iii-nhiem-ky-20202025-516891.html
 
15/05/2020
Cổng TTĐTCP
Triển khai Nghị quyết về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật
http://baochinhphu.vn/phap-luat/trien-khai-nghi-quyet-ve-phong-chong-toi-pham-va-vi-pham-phap-luat/395688.vgp
 
16/05/2020
Pháp luật VN
Tăng cường phòng, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm
https://baophapluat.vn/trong-nuoc/tang-cuong-phong-chong-oan-sai-va-chong-bo-lot-toi-pham-517010.html
 
18/05/2020
Pháp luật VN
Tích cực tham mưu giải quyết các vụ thi hành án phức tạp
https://baophapluat.vn/tu-phap/tich-cuc-tham-muu-giai-quyet-cac-vu-thi-hanh-an-phuc-tap-517317.html
 
18/05/2020
Dân trí
Chi cục trưởng thi hành án "hành dân": Bản án bất ngờ được “kích hoạt”!
https://dantri.com.vn/ban-doc/chi-cuc-truong-thi-hanh-an-hanh-dan-ban-an-bat-ngo-duoc-kich-hoat-20200518085044511.htm
 
20/05/2020
VTV
Thi hành án kiểu “tiền hậu bất nhất”, dự án hơn nghìn tỷ "ngã ngựa"
https://vtv.vn/trong-nuoc/thi-hanh-an-kieu-tien-hau-bat-nhat-du-an-hon-nghin-ty-nga-ngua-20200520184204079.htm
 
21/05/2020
Tuổi trẻ
Khởi tố vụ chi cục trưởng thi hành án dân sự và chủ tiệm vàng tử vong sau khi uống rượu
https://tuoitre.vn/khoi-to-vu-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-va-chu-tiem-vang-tu-vong-sau-khi-uong-ruou-20200421104115842.htm
 
19/05/2020
Thời báo kinh tế
Sẽ có hướng dẫn mới về kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-05-19/se-co-huong-dan-moi-ve-ke-toan-nghiep-vu-thi-hanh-an-dan-su-86973.aspx
 
20/05/2020
Pháp luật VN
Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh đối thoại giữa Chấp hành viên với ngân hàng
https://baophapluat.vn/tu-phap/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-ho-chi-minh-doi-thoai-giua-chap-hanh-vien-voi-ngan-hang-518091.html
 
18/05/2020
Pháp luật VN
Phú Yên: Hội nghị điển hình tiên tiến công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020
https://baophapluat.vn/tu-phap/phu-yen-hoi-nghi-dien-hinh-tien-tien-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-giai-doan-20152020-517580.html
 
19/05/2020
Pháp luật VN
Đảng bộ Cục THADS TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác
https://baophapluat.vn/tu-phap/dang-bo-cuc-thads-tp-ho-chi-minh-nhieu-hoat-dong-ky-niem-ngay-sinh-nhat-bac-517876.html
 
19/05/2020
Hà Nội mới
Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ III
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/967773/dang-bo-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-ha-noi-to-chuc-dai-hoi-lan-thu-iii
 
22/05/2020
Pháp luật VN
Long An: Cục Thi hành án Dân sự lập thành tích hướng tới kỉ niệm 74 năm ngày Truyền thống
https://baophapluat.vn/tu-phap/long-an-cuc-thi-hanh-an-dan-su-lap-thanh-tich-huong-toi-ki-niem-74-nam-ngay-truyen-thong-518687.html
 
22/05/2020
Đời sống và pháp luật
Cục trưởng cục Thi hành án dân sự ở Hậu Giang lộ clip “nóng” đã nghỉ việc
https://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-o-hau-giang-lo-clip-nong-da-nghi-viec-a324346.html
 
22/05/2020
Tuổi trẻ
Biện pháp khẩn cấp thi hành khi... hết khẩn cấp
https://tuoitre.vn/bien-phap-khan-cap-thi-hanh-khi-het-khan-cap-20200519102055813.htm
22/05/2020
Dân trí
Chi cục trưởng Thi hành án "hành dân": Tiết lộ khó tin từ cấp dưới!
https://dantri.com.vn/ban-doc/chi-cuc-truong-thi-hanh-an-hanh-dan-tiet-lo-kho-tin-tu-cap-duoi-20200521154117120.htm
 
25/05/2020
Pháp luật Tp. HCM
Bắt nữ chấp hành viên chiếm đoạt tiền
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-nu-chap-hanh-vien-chiem-doat-tien-914703.html
25/05/2020
Pháp luật VN
“Mạnh tay” trong ngăn chặn tẩu tán tài sản của người phải thi hành án
https://baophapluat.vn/tu-phap/manh-tay-trong-ngan-chan-tau-tan-tai-san-cua-nguoi-phai-thi-hanh-an-518971.html
 
26/05/2020
Công lý & xã hội
Thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp): Người dân kêu cứu vì hơn 4 năm vẫn chưa được thi hành án\
https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/thi-xa-hong-ngu-dong-thap-nguoi-dan-keu-cuu-vi-hon-4-nam-van-chua-duoc-thi-hanh-an-45633.html
26/05/2020
Bảo vệ pháp luật
Quy định chi tiết về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/chinh-sach-moi/quy-dinh-chi-tiet-ve-thi-hanh-an-doi-voi-phap-nhan-thuong-mai-88918.html
 
27/05/2020
Vietnamnet
Bộ Tư pháp sẽ báo cáo Thủ tướng việc 3 hộ dân đòi đất Thủ Thiêm
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/bo-tu-phap-se-bao-cao-thu-tuong-viec-3-ho-dan-doi-dat-thu-thiem-643953.html
 
28/05/2020
Dân trí
Chi cục trưởng Thi hành án dân sự tham ô tiền tỷ
https://dantri.com.vn/phap-luat/chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-tham-o-tien-ty-20200528063152849.htm
 
25/05/2020
Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyện khó tin ở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giuộc - Long An:
Suýt mất căn nhà 5 tỷ vì... Covid-19
http://congan.com.vn/doi-song/suyt-mat-can-nha-5-ty-vi-covid-19_93240.html
 
27/05/2020
Dân trí
Tổng cục THADS tiếp tục chỉ đạo nóng vụ thi hành án "hành dân"
https://dantri.com.vn/ban-doc/tong-cuc-thads-tiep-tuc-chi-dao-nong-vu-thi-hanh-an-hanh-dan-20200526124234092.htm
 
28/05/2020
Công luận
Tp. HCM: Doanh nghiệp kêu cứu vì liên tục bị cơ quan chức năng làm khó
https://congluan.vn/tphcm-doanh-nghiep-keu-cuu-vi-lien-tuc-bi-co-quan-chuc-nang-lam-kho-post80803.html
 
28/05/2020
Thời báo tài chính
Hoàn thiện chính sách nghiệp vụ kế toán thi hành án dân sự
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-05-29/hoan-thien-chinh-sach-nghiep-vu-ke-toan-thi-hanh-an-dan-su-87412.aspx
 
28/05/2020
Pháp luật VN
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II
https://baophapluat.vn/tu-phap/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-tien-giang-to-chuc-hoi-nghi-dien-hinh-tien-tien-lan-thu-ii-519968.html
 
29/05/2020
Pháp luật VN
Thi đua - khen thưởng phải thực chất, công khai, công bằng
https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=4422
 
29/05/2020
Pháp luật VN
Thu hồi tiền trong các vụ tham nhũng chuyển biến tích cực
https://baophapluat.vn/tu-phap/thu-hoi-tien-trong-cac-vu-tham-nhung-chuyen-bien-tich-cuc-520276.html
 
29/05/2020
Pháp luật VN
Thu hồi tiền trong các vụ tham nhũng chuyển biến tích cực
https://baophapluat.vn/tu-phap/nhieu-tap-the-ca-nhan-co-quan-thi-hanh-an-dan-su-tp-ho-chi-minh-duoc-khen-thuong-520249.html
 
30/05/2020
Tạp chí Công thương
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của Luật Thi hành án dân sự Việt Nam
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/mot-so-kien-nghi-nham-hoan-thien-cac-quy-dinh-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su-viet-nam-71942.htm
 
30/05/2020
Pháp luật VN
Hương Khê – Hà Tĩnh: Chưa cưỡng chế thi hành án là có cơ sở pháp lý
https://baophapluat.vn/tu-phap/huong-khe-ha-tinh-chua-cuong-che-thi-hanh-an-la-co-co-so-phap-ly-520512.html
31/05/2020
Công lý và xã hội
Tiền Giang: Bỗng dưng nhận Quyết định thi hành án từ “trên trời” rơi xuống
https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/tien-giang-bong-dung-nhan-quyet-dinh-thi-hanh-an-tu-tren-troi-roi-xuong-46007.html
29/05/2020
Thanh niên
Bán đấu giá nhà đất cho dân mà không giao sổ đỏ
https://thanhnien.vn/doi-song/ban-dau-gia-nha-dat-cho-dan-ma-khong-giao-so-do-1230728.html