Triển khai thư điện tử cho các cơ quan THADS địa phương đợt 3

Triển khai hệ thống thư điện tử cho các Cơ quan thi hành án dân sự là một nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tư pháp giai đoạn 2008-2010. Cục Công nghệ thông tin đã được Lãnh đạo Bộ giao triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo tổ chức đợt thi hành án cao điểm năm 2009

Lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2009) và chào mừng ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2009, nhằm huy động sức mạnh của hệ thống chính trị vào việc tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay của Toà án và các quyết định khác theo quy định của pháp luật; phát huy sức mạnh, tính chủ động, sáng tạo của toàn thể Chấp hành viên, cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tổ chức thi hành án.

Lấy ý kiến về “Đề án thí điểm chế định thừa phát lại tại TP.HCM”

Ngày 9/4/2009, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về việc triển khai thực hiện “Đề án Thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại (TPL) tại TP.HCM”. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính bước đầu sẽ tổ chức thực hiện 5 văn phòng TPL ở TP.HCM.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính: Nhanh chóng chuẩn bị cho việc lấy ý kiến góp ý của bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Nghị định về thủ tục thi hành án dân sự

Sáng ngày 30/3/2009, Thường trực Tổ Biên tập Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự đã báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính về kết quả chuẩn bị dự thảo Nghị định này.   

Tổ Biên tập Nghị định về thủ tục thi hành án dân sự: Họp toàn thể nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng

Nhằm thảo luận, thống nhất một số nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, chuẩn bị cho buổi làm việc của Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Trưởng Ban soạn thảo Nghị định với Tổ Biên tập vào chiều 20/3/2009, Tổ Biên tập đã họp phiên toàn thể lần thứ hai vào ngày 19/3/2009 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự, Tổ trưởng Tổ Biên tập.

Bộ Tư pháp và JICA Nhật Bản tổ chức Toạ đàm về các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thi hành án dân sự

Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác giữa Tổ chức hợp tác quốc tế của Nhật Bản (JICA) và Bộ Tư pháp Việt Nam, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã diễn ra cuộc Toạ đàm lấy ý kiến của một số cơ quan thi hành án dân sự địa phương đối với những nội dung của Luật thi hành án dân sự cần quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Cục Thi hành án dân sự thực hiện 18 nhiệm vụ

Cục Thi hành án dân sự là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trong phạm vi cả nước; thực hiện quản lý chuyên ngành về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật

Công văn về việc rà soát, báo cáo án tuyên chưa rõ, khó thi hành

Tại Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp toàn quốc năm 2008, Cục Thi hành án dân sự nhận được phản ánh của nhiều địa phương về việc án tuyên chưa rõ, khó thi hành gây khó khăn cho công tác thi hành án. Sau khi rà soát, tổng hợp số liệu đến ngày 31/8/2008 cho thấy trong cả nước có 1.017 bản án, quyết định tuyên chưa rõ, 1.455 bản án tuyên khó thi hành (có phụ lục kèm theo). 

Rà soát khoản thu cho ngân sách Nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng

Thực hiện Quyết định số 2425/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật thi hành án dân sự, Quyết định số 16/QĐ-THA ngày 06/01/2009 của Cục Thi hành án dân sự về thực hiện Quyết định số 2425/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 nêu trên.

Chính phủ phê duyệt Đề án Thừa phát lại

Ngày 19/02/2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 224/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại tại TP. Hồ Chí Minh”. Thời gian bắt đầu thực hiện từ nay đến năm 2012. Ngay trong Quý I và II/2009 cơ quan chức năng sẽ phải hoàn chỉnh thể chế và tuyên truyền về thừa phát lại, làm thủ tục tuyển chọn và bổ nhiệm thừa phát lại.