Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Văn phòng Tổng cục thông báo về Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại Tuyên Quang, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp 28/8/1945- 28/8/2010) và đón nhận Huân chương Sao vàng như sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự: Tổ chức tọa đàm "Góp ý hoàn thiện Dự thảo Thông tư ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự"

Hôm nay (20/8), Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã tổ chức tọa đàm "Góp ý hoàn thiện Dự thảo Thông tư ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự". Buổi tọa đàm có sự tham gia của đại diện Tổng cục Thống kê; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ: Cục Kiểm tra VBQPPL, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin; đại diện của 9 Cục Thi hành án tại địa phương và các thành viên Ban biên soạn Dự thảo.

Hội thảo thực trạng tổ chức và hoạt động thi hành án

Sáng ngày 7/7, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội thảo “Thực trạng tổ chức và hoạt động thi hành án”. Tham gia Hội thảo có lãnh đạo Viện Khoa học pháp lý, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên và một số ban, ngành có liên quan.

Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự và hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch sửa đổi Chế độ thống kê thi hành án dân sự đã được Lãnh Bộ Tư pháp phê duyệt, Tổng cục Thi hành án dân sự xin gửi tới các đồng chí Dự thảo Thông tư ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự và hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự, yêu cầu các đồng chí chỉ đạo cán bộ làm công tác thống kê, Chấp hành viên, nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản. Kết quả đóng góp gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự chậm nhất vào ngày 01/7/2010.

Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự

Ngày 17 tháng 6  năm 2010, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1675/QĐ-TCTHA ban hành Quy trình “Hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ngày 08/6/2010, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã ký ban hành Quyết định số 114/QĐ-BTP về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo với các nội dung chính sau đây:

Tổng cục THADS ban hành công văn chỉ đạo một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ

Thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi chung là Nghị định số 74/2009/NĐ-CP), Bộ Tư pháp đã kiện toàn và bổ nhiệm lãnh đạo đối với Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

Ngày 01/6/2010, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 1420/QĐ-GQKNTC về việc ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Quy chế gồm có 4 chương, 25 điều, theo đó:

Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2015

Ngày 5/6/2010, Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2015 đã được tổ chức thành công. Đến dự Đại hội có đồng chí Đinh Trung Tụng - Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng bộ Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Đức Chính - Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Trần Văn Quảng - Ủy viên Ban cán sự, Uy viên thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Nguyễn Nhung Út - Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ Tư pháp và đại diện một số đảng bộ, chi bộ.

Lấy ý kiến vào Dự thảo Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2010, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tiến hành xây dựng dự thảo Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự (đăng tải trên trang Lấy ý kiến dự thảo văn bản pháp luật).