Giải quyết khiếu nại về thi hành án dấn sự

Giải quyết các khiếu nại luôn là một trong những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước quan tâm. Tại điểm e, khoản 2 Chỉ thị số 10/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/3/2002 về việc “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 2/1/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” đã nêu rõ “Các khiếu nại, tố cáo về thi hành án phải được giải quyết kịp thời, dứt điểm tại nơi phát sinh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự”.

Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 14/01/2004, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước ta thông qua Pháp lệnh Thi hành án dân sự (gọi tắt là Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004). Pháp lệnh này có 8 chương, với 70 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004 và thay thế Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 21/4/1993. Sau khi Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 có hiệu lực thi hành, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có những văn bản quan trọng sau đây:

Thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

Ngày 25/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định 73/2007/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

Cục Thi hành án dân sự kết thúc kiểm tra công tác thi hành án tại tỉnh Cà Mau

Ngày 03/5/2007, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 577/QĐ-THA và Kế hoạch 578/KHKT-THA về việc kiểm tra định kỳ hoạt động thi hành án tại Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau. Đây là quyết định đầu tiên của Cục liên quan đến việc triển khai công tác kiểm tra hoạt động của các cơ quan thi hành án địa phương theo kế hoạch công tác năm 2007 đã đề ra.

Hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thi hành Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự, ngày 29 tháng 3 năm 2007 Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm những nội dung như sau:

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Luyện làm việc tại các tỉnh Miền Trung

Trong thời gian từ ngày 19/04 đến ngày 25/04/2007, Đoàn công tác của Cục thi hành án dân sự do đồng chí Cục trưởng Nguyễn Văn Luyện dẫn đầu đã làm việc tại Thi hành án dân sự ba tỉnh Miền Trung: Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Tiêu chuẩn ngạch thẩm tra viên thi hành án dân sự

Ngày 17/1/2007, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 01/2007/QĐ-BNV ban hành "Tiêu chuẩn ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự" với những tiêu chuẩn sau đây:

Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2011

Ngày 28/4/2011, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2011 tại 4 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, đại diện Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và đại diện Cục Thi hành án dân sự các địa phương. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án khóa X tại Hà Nội

Thực hiện công tác đào tạo năm 2011 theo chỉ tiêu đã được lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, Hội đồng tuyển sinh Học viện Tư pháp đã tổ chức xét tuyển và quyết định mở lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án khoá X tại Hà Nội. Lễ khai giảng lớp học được tổ chức trang trọng ngày 15/4/2011. Đến dự Lễ khai giảng có đại tá Nguyễn Xuân Đoài – Phó Cục trưởng Cục thi hành án Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Đỗ Kiên - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp, ông Đỗ Đức Hồng Hà – Phó trưởng ban thư ký Văn phòng Bộ Tư pháp cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án Bộ Tư pháp. Phía Học viện Tư pháp, các cán bộ, giảng viên của Học viện cũng đến dự Lễ khai giảng cùng toàn thể học viên của lớp học.

Đến hết năm 2015 hoàn thành xây dựng trụ sở các cơ quan THADS

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW, giai đoạn 2011-2015", với tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2011-2015 là 2.990.465 triệu đồng.