Công văn yêu cầu báo cáo tình hình quyết toán các dự án hoàn thành và xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Thực hiện Công văn số 921/TTg-KTTH ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm; Công văn số 7730/BTC-ĐT ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành, Bộ Tư pháp yêu cầu:

Yêu cầu báo cáo việc giám sát, kiểm sát về thi hành án dân sự

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả thực hiện việc giám sát, kiểm sát về thi hành án dân sự năm 2008 của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các cơ quan thi hành án dân sự để phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2008 tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá 12, ngày 07 tháng 10 năm 2008 Cục Thi hành án dân sự có Công văn số 1310 /THA-HCTHTV gửi Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công văn gửi Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tiếp nhận, sử dụng hộp thư điện tử

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, từng bước sử dụng văn bản điện tử để thay thế văn bản giấy trong trao đổi thông tin, Lãnh đạo Bộ đã giao cho Trung tâm Tin học và Cục Thi hành án dân sự từng bước triển khai cung cấp hộp thư điện tử cho các cán bộ và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Trao đổi kinh nghiệm về THADS

Để có thêm những kinh nghiệm của nước ngoài vào dự thảo Luật THADS, trong 2 ngày (24-24/9), Nhà Pháp luật Việt – Pháp phối hợp với Cục THADS (Bộ Tư pháp) tổ chức hội thảo “Dự thảo Luật THADS”. Tại hội thảo, ông Nicolas Monachon Duchene – Phó Chánh án Toà án Phúc thẩm Rennes (Pháp), từng là Thẩm phán phụ trách THADS – đã tham gia trao đổi kinh nghiệm từ thực tế THADS của Pháp và đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật THADS của Việt Nam.

Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án triển khai thực hiện các quy định về thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ công chức thi hành án dân sự, ngày 18/7/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1327/QĐ-BTP phê duyệt Đề án triển khai thực hiện các quy định về thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự, với các nội dung cụ thể sau:

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân dân sự

Thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân dân sự”, ngày 07 tháng 8 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra Quyết định số 1414/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị này. Nội dung Kế hoạch nêu trên xác định những công việc và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện Chỉ thị, với những nội dung cơ bản sau đây:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: THADS TP.Hà Nội cần phấn đấu thành lá cờ đầu

Sáng 2/8, Lễ công bố quyết định thành lập THADS TP.Hà Nội đã diễn ra trang trọng tại trụ sở làm việc của THADS TP.Hà Nội mới (số 142 Trần Phú (TP.Hà Đông). Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng cùng lãnh đạo Cục THADS; đại diện các đơn vị thuộc Bộ; các Sở Tư pháp TP.Hà Nội, Vĩnh Phúc; các Trưởng THADS TP.Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc và 29 quận, huyện thuộc TP.Hà Nội (mới) đã tham dự.

THADS tỉnh Quảng Bình: Chọn nghiệp vụ làm khâu đột phá

“Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình sẽ lấy khâu nghiệp vụ làm công tác đột phá trong năm nay” – ông Phạm Văn Lãnh, Trưởng Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Bình báo cáo với Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cùng đoàn công tác của Bộ Tư pháp. Tham dự buổi làm việc còn có ông Trần Công Thuật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và đại diện Viện KSND, Sở Tư pháp và các Trưởng, Phó THADS cấp huyện.

Mức phí mới cho người có đơn yêu cầu thi hành án

Người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án sẽ phải nộp 2,5% trên số tiền hoặc giá trị tài sản thực nhận nhưng tối đa không vượt quá 100 triệu đồng. Đó là một trong những nội dung sửa đổi căn bản của Thông tư số 68/2008/TTLT-BTC-BTP vừa được Liên bộ Tài chính và Tư pháp ban hành ngày 21/7 vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Công tác thi hành án dân sự giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định của Toà án và các cơ quan có thẩm quyền khác, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.