Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án khóa IX đợt 1 tại Hà Nội

Lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án khóa IX đợt 1 tại Hà Nội khai giảng ngày 08/4/2010. Sau 6 tháng học tập và rèn luyện, ngày 08/10/2010, các học viên của lớp đã vui mừng dự lễ bế giảng lớp học. Đến dự Lễ bế giảng có đại diện lãnh đạo các vụ, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Phía Học viện Tư pháp có Ban Giám đốc vùng các cán bộ, giảng viên Học viện Tư pháp cùng toàn thể học viên của khóa học.

Quy định mới về phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo ngành thi hành án dân sự

Tiếp tục kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này và nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý ngành, phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng.  Ngày 11/10 /2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 17/2010/TT-BTP quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự (Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2010).

Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án cho cán bộ, công chức nước bạn Lào

Học viện Tư pháp đã tổ chức thành công lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng cho cán bộ, công chức của nước bạn Lào vào tháng 11/2009. Tiếp tục thực hiện kế hoạch hợp tác năm 2010 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào, ngày 6/10/2010, Học viện Tư pháp trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án ngắn hạn cho các cán bộ, công chức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Hướng dẫn cụ thể về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

Ngày 22/09/2010, Liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 144/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. Cụ thể:

Thừa Thiên Huế: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Hôm qua (15/9), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Bộ Tư pháp long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp: Lập kế hoạch tuyên truyền về Thừa phát lại

Hôm qua (14/9), tại TP.HCM, trong khuôn khổ của Chương trình đối tác Tư pháp – JPP 2010 – 2015, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị quán triệt, thống nhất nội dung, kế hoạch tuyên truyền về Thừa phát lại (TPL) trong thời gian thực hiện thí điểm TPL tại TP.HCM.

Công văn v/v triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngày 18/6/2009 Quốc hội đã thông qua Luật Bồi thường Nhà nước (có hiệu lực từ 01/01/2010). Để thực hiện Luật này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1565/CT-TTg ngày 06/10/2009; Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 24/02/2010 “Về việc triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong Ngành Tư pháp”.

Công văn v/v thực hiện thống kê, lập Kế hoạch Biên chế năm 2011

Ngày 26 tháng 7 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2010/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số Điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý công chức.

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong thi hành án dân sự

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình cũng như cho các cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết từng vụ việc yêu cầu bồi thường cụ thể, Bộ Tư pháp đang chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS).