Bàn giao công tác Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự

12/06/2020
Chiều ngày 12/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã bàn giao công tác Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho đồng chí Nguyễn Quang Thái - tân Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Tham dự lễ bàn giao có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ (Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ), các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Tổng cục.

Tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Tổng cục Thi hành án dân sự phục vụ công tác bàn giao. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục được quy định tại Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 21 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn. Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Thi hành án dân sự có 08 đơn vị cấp Vụ và tương đương trực thuộc tại trung ương, 63 Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, 704 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện (giảm 06 Chi cục cấp huyện sau khi đã sắp xếp lại theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội). Toàn Hệ thống đã thực hiện được 8.935/9.088 biên chế, số lượng theo Hợp đồng 68 là 2.617 người. Tại Tổng cục hiện có 03 Phó Tổng cục trưởng và 26 Lãnh đạo cấp Vụ. Tại các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương có 61/63 Cục trưởng, 01 Quyền Cục trưởng, 01 Phó Cục trưởng phụ trách; 142 Phó Cục trưởng; tại cấp huyện có 675 Chi cục trưởng, 03 đơn vị giao Quyền Chi cục trưởng và 26 đơn vị do Phó Chi cục trưởng phụ trách, 1.003 Phó Chi cục trưởng. Toàn quốc có 4.126 Chấp hành viên, 794 Thẩm tra viên và 1.622 Thư ký thi hành án.
Báo cáo cũng thể hiện rõ các mặt công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự như công tác xây dựng văn bản, đề án; kết quả công tác thi hành án dân sự, công tác theo dõi thi hành án hành chính, công tác bồi thường nhà nước và bảo đảm tài chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự; công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tình hình giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và công tác kiểm tra; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, trang thiết bị, phương tiện làm việc; công tác ứng dụng công nghệ thông tin và vận hành Cổng Thông tin điện tử Thi hành án dân sự; công tác văn phòng, đảng, đoàn thể; công tác phòng, chống tham nhũng…và những nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái bày tỏ niềm vui và cảm ơn trước sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng như xác định trọng trách khi đảm nhận vị trí quan trọng trong lĩnh vực Thi hành án dân sự -  lĩnh vực có nhiều khó khăn, phức tạp. Đồng chí cũng tin rằng với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, trực tiếp là Thứ trưởng Mai Lương Khôi, cùng sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của tập thể Tổng cục, công tác Thi hành án dân sự sẽ có những bước phát triển mới. Đồng chí cũng hứa tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và mong Lãnh đạo Bộ, đồng chí Thứ trưởng phụ trách công tác Thi hành án dân sự tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao, các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành.

Khẳng định đồng chí Nguyễn Quang Thái là người có kinh nghiệm và bề dày về công tác thi hành án dân sự, Thứ trưởng Mai Lương Khôi tin tưởng đồng chí Nguyễn Quang Thái sẽ nắm bắt nhanh, sát công tác thi hành án và có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt. Nhân dịp này, Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng cục rà soát lại các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ đến hạn, còn hạn để có chỉ đạo kịp thời; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Hệ thống; tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung xử lý những vụ việc tồn đọng; kịp thời khắc phục các vi phạm và phòng ngừa các vi phạm trong Hệ thống, xây dựng Hệ thống Thi hành án dân sự thực sự trong sạch, vững mạnh; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế để thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thứ trưởng cũng mong đồng chí Nguyễn Quang Thái tiếp tục có đổi mới, sáng tạo trong tổ chức, điều hành công việc, cùng với các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao.

Tại buổi lễ, đồng chí Thứ trưởng Mai Lương Khôi và  đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái đã ký kết biên bản bàn giao công tác./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ bàn giao: