Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

30/12/2022
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều ngày 27/12/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS, có đồng chí Mai Lương Khôi - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Giang – Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2 Tổng cục THADS. Về phía địa phương, có đồng chí Võ Đức Trong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh; thành viên Ban chỉ đạo THADs tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố; cùng với Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán các cơ quan THADS trong tỉnh.
 
Năm 2022, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh còn thiếu nhiều biên chế. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan liên quan cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ công chức, người lao động, các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể: kết quả thi hành xong về việc là 12.624 việc, đạt tỉ lệ 74,82% (tăng 11,63% và tăng 588 việc so với năm 2021), thi hành xong về tiền trên 981 tỷ đồng, tăng hơn 533 tỷ đồng và tăng 119% so với cùng kỳ, vượt 10,76% so với chỉ tiêu được giao; kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng tăng 13,3% về việc và 3,84% về tiền so với năm 2021; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 100% (vượt 3% chỉ tiêu). Công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ… tiếp tục được Lãnh đạo Cục quan tâm, thực hiện nghiêm túc.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS tại tỉnh Tây Ninh còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục: kết quả về việc chưa đạt chỉ tiêu được giao năm 2022 (còn thiếu 6,68%); nhiều trường hợp án phải chuyển kỳ sau do chưa giải quyết xong; còn phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo trong công tác THADS, còn tình trạng đơn thư gửi đến nhiều cấp, còn thiếu một số chức danh lãnh đạo, quản lý phòng, Chi cục. Từ thực tế đó, Cục Thi hành án dân sự đã xây dựng Kế hoạch công tác THADS năm 2023, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu để thực hiện trong năm 2023, tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế.
 
Hội nghị cũng được nghe các ý kiến tham luận, tập trung vào giải pháp khắc phục những vi phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân; giải pháp đảm bảo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 ...
 
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Đức Trong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh ghi nhận và đánh giá cao đối với những kết quả công tác THADS năm 2022 của toàn tỉnh. Đồng thời yêu cầu Cục THADS trong năm 2023 đánh giá đúng những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và có giải pháp khắc phục. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ủy ban nhân dân đối với công tác THADS, sự phối hợp của các ngành, Ban chỉ đạo THADS. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị cho công chức. Quan tâm thực hiện tốt các kết luận kiểm sát, giám sát và có giải pháp khắc phục. Nghiên cứu có biện pháp quản lý Chấp hành viên trong quá trình tác nghiệp; xây dựng kế hoạch thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện còn tồn đọng.  Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về THADS trong nhân dân. Thực hiện củng cố tổ chức bộ máy, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan THADS thực hiện nhiệm vụ.
 
Ghi nhận những kết quả đã đạt được đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh, đồng chí Mai Lương Khôi - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS rất quan tâm và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo về THADS trên địa bàn. Yêu cầu Cục THADS tỉnh Tây Ninh nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu của Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh đối với công tác THADS; rút kinh nghiệm sâu sắc đối với hạn chế của năm 2022, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, cần quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ như: sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò của Thủ trưởng cơ quan THADS; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác đào tạo bồi dưỡng. Tăng cường công tác phối hợp và chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác THADS, nhất là các vụ việc lớn, án kinh tế tham nhũng, án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công có hiệu quả, tiết kiệm, không để xảy ra sai sót. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đồng chí Thứ trưởng mong muốn và đề nghị Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan phối hợp trong xử lý các vụ việc khó khăn, phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động THADS trên địa bàn.
 
 

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Cục Thi hành án dân sự đã phát động phong trào thi đua năm 2023 và mong muốn cán bộ, công chức tích cực, phấn đấu trong công việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Xuân Biên - Cục trưởng, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các cơ quan liên quan, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức và người lao động đối với kết quả công tác THADS năm 2022 đã đạt được. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, sâu sát với công việc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cấp dưới; đối với Chấp hành viên phải có kế hoạch xử lý công việc một cách toàn diện, đúng quy trình. Tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các giải pháp và kế hoạch đề ra, trong đó tập trung 03 giải pháp đột phá: giải quyết án tồn trên 03 năm đạt 80%, án trên 01 năm đạt 50%, rà soát xử lý án chưa có điều kiện đúng quy trình và quan tâm rà soát, xử lý dứt điểm các tang vật tồn, tiền tồn. Quan tâm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại gay gắt, nhiều lần, vượt cấp. Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật đầy đủ các phần mềm nghiệp vụ.


Các tin khác