Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc, đôn đốc, chỉ đạo án TDNH, án bán đấu giá tại tỉnh Đắk Lắk

03/04/2023

Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Quyết định số 161/QĐ-TCTHADS ngày 27/02/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Tổ công tác chỉ đạo, xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, sáng ngày 03/4/2023 Đoàn Công tác đã công bố Quyết định số 239/QĐ-TCTHADS ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc thành lập Đoàn Công tác làm việc đôn đốc, chỉ đạo án tín dụng ngân hàng và án bán đấu giá tài sản tại Cục THADS tỉnh Đắk Lắk. Đoàn Công tác do đồng chí Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổ phó Tổ xử lý nợ xấu làm Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 làm Phó Trưởng đoàn, tham gia Đoàn còn có một số Thẩm tra viên chính, Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS làm thành viên. 
Tại buổi công bố Quyết định và triển khai chương trình làm việc, Đoàn Công tác đã nghe Cục THADS tỉnh Đắk Lắk báo cáo về công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng; án bán đấu giá thành chưa giao được tài sản và án bán đấu giá nhiều lần chưa thành trên địa bàn, theo đó: Án tín dụng, ngân hàng 06 tháng đầu năm 2023: Toàn tỉnh Đắk Lắk phải thi hành án là 1.053 việc (tương đương với số tiền là 2.086 tỷ 308 triệu 339 nghìn đồng), trong đó, số có điều kiện là 734 việc (chiếm 69,70% tổng số việc phải thi hành), tương đương với số tiền là 1.503 tỷ 292 triệu 841 nghìn đồng (chiếm 72,05% tổng số việc phải thi hành). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 64 việc (đạt 8,7%), thu được số tiền là 247 tỷ 785 triệu 732 nghìn đồng (đạt 16,5%). Đồng thời, Cục cũng báo cáo một số khó khăn vướng mắc liên quan đến tình hình thực tế công tác THADS trên địa bàn, tài sản bảo đảm, công tác phối hợp của các tổ chức tín dụng…vv.
Đồng chí Trưởng đoàn đánh giá tốt về công tác chuẩn bị, chế độ báo cáo phục vụ cho công tác kiểm tra của đoàn; nhấn mạnh đối với  án tín dụng, ngân hàng tại tỉnh Đắk Lắk số việc thi hành án nhiều, giá trị thi hành lớn. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành địa phương và các tổ chức tín dụng sớm tìm giải pháp để nhanh chóng giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 của THADS cả nước nói chung và THADS tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
Để việc kiểm tra, đôn đốc đạt hiệu quả cao, đồng chí Trưởng đoàn công tác yêu cầu các thành viên Đoàn phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với cá nhân, đơn vị được kiểm tra, nhất là các đồng chí Lãnh đạo, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ, đánh giá khách quan, chính xác tình hình các vụ việc, khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có). Trên cơ sở đó, Đoàn công tác tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Tổng cục để có biện pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành; đồng thời đưa ra được giải pháp giải quyết các vụ việc có khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần giúp các cơ quan THADS tỉnh Đắk Lắk hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, trong đó có chỉ tiêu về thu hồi nợ xấu trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng chí Trưởng đoàn cũng nhấn mạnh việc kiểm tra bên cạnh việc đánh giá tình hình, tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp, cần chú ý đến việc chỉ ra các thiếu sót, vi phạm, thậm chí là sai phạm; đối với những sai phạm có tính chất nghiêm trọng, Đoàn kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục để có biện pháp xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị để xảy ra vi phạm đó.
Theo kế hoạch, Đoàn công tác sẽ làm việc tại tỉnh Đắk Lắk 03 ngày làm việc (từ ngày 03/4 đến hết ngày 05/4/2023).
 Đậu Thị Hiền - Vụ NV1


Các tin khác