Tổng cục Thi hành án dân sự đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS và dự sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm tại Cục THADS Thành phố Cần Thơ

05/04/2023

Ngày 04/4/2023, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tham dự Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2023; đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS năm 2023 tại thành phố Cần Thơ. Đoàn công tác do đồng chí Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa làm trường đoàn, cùng tham dự có đồng chí Văn Thị Tâm Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng chí Đào Thị Khánh – Thẩm tra viên chính Vụ Nghiệp vụ 2. Về phía cơ quan THADS địa phương có đồng chí Nguyễn Viết Xuân – Cục trưởng, các Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc.
Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đã yêu cầu Cục THADS thành phố Cần Thơ, các Chi cục THADS trực thuộc có kết quả THADS  6 tháng đầu năm thấp; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đặc biệt phân tích, làm rõ các nguyên nhân chủ quan dẫn đến kết quả chưa đạt yêu cầu; đồng thời, yêu cầu đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2023 trong thời gian tới.
Qua nghe báo cáo, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đã ghi nhận kết quả đạt được về công tác THADS 6 tháng đầu năm 2023 của thành phố Cần Thơ (về việc đạt 52,40%; về tiền đạt 25,64%) và một số Chi cục THADS tại Cần Thơ đã đạt được kết quả cao (như Chi cục THADS quận Ninh Kiều, Chi cục THADS quận Ô Môn…). Kết quả đạt được 6 tháng đầu năm đáng khích lệ, tuy nhiên, vẫn chưa đạt chỉ tiêu về việc và về tiền so với chỉ tiêu được giao, một số Chi cục THADS đạt kết quả thấp, còn xảy ra sai phạm về thu - chi tiền thi hành án…
 

Để Cục THADS thành phố Cần Thơ hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao năm 2023, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Cục THADS Thành phố và các Chi cục THADS trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:
(i) Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, khẩn trương hơn trong việc triển khai công việc, phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Chủ động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, khoa học, nắm bắt tình hình, tiến độ công tác của đơn vị, kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn đơn vị để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; bám sát từng lĩnh vực, địa bàn, vụ việc phụ trách, thường xuyên trực tiếp kiểm tra, giám sát chặt chẽ Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là các khâu, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như kê biên, thẩm định giá và bán đấu giá tài sản thi hành án; công tác quản lý kho vật chứng, công tác tài chính kế toán,…
(ii) Đề ra giải pháp đột phá để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; kiểm ra, đôn đốc chỉ đạo giải quyết án tín dụng, ngân hàng; rà soát toàn bộ những án có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong, án có giá trị lớn để xác định rõ nguyên nhân, từ đó có kế hoạch, giải pháp cụ thể để thi hành hiệu quả, nâng cao chỉ tiêu thi hành án. Tập trung rà soát các vụ việc có khoản trả lại tiền mà đương sự không đến nhận (đã gửi tiết kiệm) đủ thời hạn 5 năm, lập danh sách thực hiện sung công theo quy định; lập hồ sơ đủ điều kiện xét miễn, giảm đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét miễn, giảm theo quy định.
(iii) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ lãnh đạo Cục, lãnh đạo Chi cục, nhất là đội ngũ Chấp hành viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, đơn vị còn nhiều khó khăn, hạn chế, yếu kém.
Thực hiện tốt công tác đánh giá công chức, kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp không đáp ứng yêu cầu.
(iv) Quán triệt, thực hiện quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các sai phạm. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm trong hoạt động THADS. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chính trị tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan THADS, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan THADS.
 
Thay mặt Cục THADS thành phố Cần Thơ và các Chi cục THADS trực thuộc, đồng chí Nguyễn Viết Xuân - Cục trưởng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, trong thời gian tới Lãnh đạo Cục THADS thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt công tác thi hành án, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao.
                                                  
Đào Thị Khánh – Vụ Nghiệp vụ 2


Các tin khác