Tọa đàm Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2009/NĐ-CP

27/02/2013
Sáng ngày 26/02, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Dự án JICA (Nhật Bản) tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự. Tham dự có đại diện của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Học viện Tư pháp, các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và một số Cục Thi hành án dân sự. Ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, ông Takeshi Nishioka, Cố vấn trưởng Dự án JICA đồng chủ trì Tọa đàm.

Giới thiệu về dự thảo, ông Lê Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp Vụ I cho biết, ngày 14/11/2008, Quốc hội nước ta thông qua Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết thi hành Luật này, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009. Đến nay, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền trên 40 văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  gồm: Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư, Thông tư liên tịch và văn bản quy phạm trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự điều chỉnh cơ bản đầy đủ các lĩnh vực của công tác thi hành án dân sự, từ tổ chức bộ máy, trình tự, thủ tục thi hành án, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác thi hành án dân sự, kiểm sát, giám sát hoạt động thi hành án dân sự... tạo được hành lang pháp lý cơ bản bảo đảm cho công tác thi hành án dân sự hoạt động hiệu quả hơn.

 

 

Tuy nhiên, từ thực tiễn thi hành án dân sự và kết quả sơ kết hai năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 04/BC-BTP ngày 09/01/2012 sơ kết hai năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Tư pháp tại báo cáo này, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 874/VPCP-PL ngày 15/02/2012 về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định nhằm tạo cơ sở pháp lý để thi hành hiệu quả hơn Luật Thi hành án dân sự, góp phần tạo chuyển biến thực sự, đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong công tác thi hành án dân sự.

 

 

Nhằm tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, bất cập mang tính bức xúc mà các cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức khác và đương sự, cá nhân liên quan đến công tác thi hành án dân sự khó thực hiện hoặc thực hiện dễ sai sót, Dự thảo này đã được Ban soạn thảo và Tổ biên tập nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung sửa đổi, bổ sung tuân thủ nguyên tắc không trái, không vượt quá phạm vi điều chỉnh của Luật Thi hành án dân sự, do đó những vấn đề nào Luật Thi hành án dân sự chưa quy định hoặc đã quy định nhưng chưa phù hợp với thực tế thì Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2009/NĐ-CP không điều chỉnh.

Buổi Tọa đàm đã được nghe các báo cáo tham luận của Cục Thi hành án dân sự Hải Phòng, Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, các ý kiến đóng góp của đại diện Học viện Tư pháp, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng... Qua đó, các đại biểu đã chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong quá trình xác minh điều kiện thi hành án; trả lại tiền cho đương sự; giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng; biện pháp bảo đảm thi hành án; cưỡng chế thi hành án dân sự...

 

 

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Nguyễn Thanh Thủy - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu để chỉ đạo việc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp,̀ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2009/NĐ-CP.

Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê