Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Thi hành án dân sự triển khai nhiệm vụ năm 2013.

04/03/2013
Chiều 25/02/2013, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Thi hành án dân sự tổ chức họp triển khai nhiệm vụ năm 2013. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Thi hành án dân sự chủ trì hội nghị.

Tại buổi họp, đồng chí Trần Minh Phượng – Phó Trưởng ban đã báo cáo kết quả triển khai công tác của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của ngành năm 2012. Về cơ bản, qua một năm hoạt động, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Thi hành án dân sự đã kịp thời xây dựng Quy chế hoạt động của Ban; chỉ đạo kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các Cục Thi hành án dân sự; tham mưu, triển khai và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác năm 2012.

Về nhiệm vụ công tác năm 2013, các đại biểu đã thảo luận để thống nhất về nhiều nội dung quan trọng như: hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Thi hành án dân sự năm 2013; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Ban; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động của các Cục Thi hành án dân sự về hoạt động bình đẳng giới và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng chí Hoàng Kim Thủy - Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Thi hành án dân sự cũng nhấn mạnh: năm 2013, để công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới được thực hiện có hiệu quả và thiết thực hơn, cần sự phối hợp và triển khai đồng bộ của các đơn vị; việc tổ chức các hoạt động phong trào cho phụ nữ không nên chỉ tập trung vào các dịp 8/3, 20/10 mà có thể triển khai lồng ghép với các sự kiện của ngành. Đặc biệt, đồng chí đề nghị Ban Vì sự tiến bộ của ngành Thi hành án dân sự tổ chức phát động quyên góp ủng hộ một số nữ cán bộ công chức trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với công tác kiểm tra hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại một số địa phương, các đại biểu đều thống nhất cao việc kết hợp với các đợt kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng kiểm tra và tiết kiệm chi phí.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong quá trình hoạt động và đề nghị tiếp tục cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra; giao Tổ thư ký của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ kịp thời hoàn chỉnh Kế hoạch hành động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Thi hành án dân sự, tham mưu cho các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ có hiệu quả và chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng công tác và hoạt động phong trào của phụ nữ trong toàn ngành./.

Đỗ Thị Thanh