Tọa đàm góp ý xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn thi hành án đối với một số khoản thu cho ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành

06/03/2013
Để giải quyết tình trạng việc thi hành án dân sự tồn đọng, trong đó có một số khoản thu cho ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành. Ngày 01/3/2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính, Tọa đàm góp ý xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn thi hành án đối với một số khoản thu cho ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành đã được thực hiện thành công tốt đẹp.

Tham dự Tọa đàm có Đại diện của Vụ Tư pháp Văn phòng Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, Đại biểu Quốc hội của tỉnh Bến Tre, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh một số cơ quan thuộc Bộ Tư pháp, một số Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương. Sau phần khai mạc của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính, thay mặt Tổ biên tập, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thanh Thủy đã giới thiệu sự cần thiết, quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết và một số nội dung cơ bản của Nghị quyết và gợi ý thảo luận.

Tiếp đó, với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn thi hành án đối với một số khoản thu cho ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành. Theo đó các đại biểu đều thống nhất cao việc phải có một Nghị quyết của Quốc hội để xử lý một số khoản thu cho ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành còn tồn đọng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004, Luật Thi hành án dân sự 2008 và Nghị quyết số 24/2008/QH12 về thi hành Luật Thi hành án dân sự. Bên cạnh đó các ý kiến phát biểu cũng cơ bản nhất trí với các nội dung của Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Báo cáo đánh giá tác động do Bộ Tư pháp chuẩn bị.

Tuy nhiên, bên cạnh đó các Đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến nhằm làm rõ hơn về sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết; nêu một số vấn đề để Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ giải trình khi dự thảo Nghị quyết được trình Quốc hội.

 

 

 

 

 

 

Phát biểu bế mạc Tọa đàm Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các vị đại biểu tham dự Tọa đàm, giao Tổng cục Thi hành án dân sự, Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến đóng góp, tổng hợp, nghiên cứu báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét, tiếp thu và chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định./.

Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê