Sửa đổi Nghị định 58/CP về thủ tục thi hành án dân sự:

09/07/2013
Bảo đảm quyền lợi tốt hơn cho người dân Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/CP về thủ tục thi hành án dân sự sẽ quy định rõ hơn quyền của người được thi hành án, trách nhiệm của người nắm giữ thông tin, giảm tỷ lệ phải thi hành…giúp không những cơ quan Thi hành án mà doanh nghiệp, người dân thuận lợi hơn trong việc thi hành án.


Chiều qua 4/7, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính, Ban soạn thảo, Tổ biên tập sửa đổi Nghị định 58/CP đã họp cho ý kiến vào dự thảo nói trên.

Thuận lợi hơn trong việc xác minh điều kiện thi hành án.

Tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thanh Thủy nhấn mạnh: dự thảo quy định rõ hơn về quyền của người được thi hành án có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh điều kiện thi hành án và rõ hơn trách nhiệm của người yêu cầu cung cấp thông tin trong việc chứng minh mình là người được thi hành án hoặc người được người được thi hành án ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án. Đồng thời, quy định trường hợp người được thi hành án thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng hoặc thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thì đơn yêu cầu thi hành án không bắt buộc phải xuất trình các tài liệu hoặc biên bản làm việc để chứng minh việc người đó hoặc người đại diện theo ủy quyền đã xác minh điều kiện thi hành án. Quy định như vậy tạo điều kiện cho những đối tượng “đặc biệt” này được thi hành án thuận lợi nhất và thể hiện sự hỗ trợ lớn của Nhà nước với người yếu thế.

Đặc biệt, dự thảo quy định rõ hơn đối tượng và thời hạn mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức tín dụng, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin khi người được thi hành án hoặc người đại diện theo ủy quyền của người được thi hành án có yêu cầu trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng hay do trở ngại khách quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người được thi hành án trong việc xác minh điều kiện thi hành án.

Tuy nhiên, tại cuộc họp Ban soạn thảo, đại diện Ngân hàng cho rằng họ chỉ cung cấp thông tin cho chấp hành viên mà không phải là cho người được thi hành án. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính đồng tình với ý kiến này và chỉ rõ: tổ chức tín dụng, công chứng chỉ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật ngân hàng hay công chứng, mà không phải cung cấp thông tin cho người được thi hành án hay người đại diện theo ủy quyền. Ngay như thừa phát lại có địa vị pháp lý ngang như chấp hành viên mà thực hiện công việc này còn khó.“Quy định như dự thảo là không ổn”. Thứ trưởng nói.

Bảo đảm quyền lợi cho người mua được tài sản đấu giá.

Đây là quy định mới được bổ sung nhằm bảo đảm quyền lợi của người mua được tài sản đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án. Theo đó,quy định cụ thể theo hướng cưỡng chế giao cho người trúng đấu giá mặc dù bản án, quyết định được thi hành bị đình chỉ thi hành án, kháng nghị, sửa đổi hoặc huỷ thì cơ quan Thi hành án dân sự tiếp tục hoàn thiện thủ tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp trình tự, thủ tục bán đấu giá vi phạm quy định của pháp luật do có lỗi của người mua được tài sản bán đấu giá hoặc người phải thi hành án, người được thi hành án và người mua được tài sản bán đấu giá có thoả thuận khác. Việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thực hiện theo quy định về cưỡng chế thi hành án dân sự buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản.

Quy định nói trên nhằm khắc phục tình trạng khá phổ biến hiện nay là nhiều vụ sau khi đã bán đấu giá thành, người mua đã nộp tiền đầy đủ nhưng không nhận được tài sản do bản án bị kháng nghị hay sửa đổi, hủy...gây thiệt thòi cho người mua đấu giá cũng như ảnh hưởng đến sự nghiêm minh của pháp luật.

Thu Hằng (nội chính)

Dự thảo Nghị định sửa đổi theo hướng hạ mức “một phần” của khoản đã thi hành từ 1/20 xuống 1/50 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn thi hành án dân sự có nhiều trường hợp người phải thi hành án không có tiền, tài sản để thi hành án, cơ quan Thi hành án dân sự phải xác minh nhiều lần làm tốn kém kinh phí nhưng vẫn không giải quyết được việc thi hành án và cũng là góp phần làm giảm án dân sự tồn đọng.