Bàn giao Trang Thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

30/09/2013
Ngày 27/9/2013, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê thi hành án dân sự đã bàn giao Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Trang Thông tin điện tử) cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.


Trang Thông tin điện tử được xây dựng dựa trên công nghệ mã nguồn mở, tích hợp các tính năng như phân quyền, quản trị, biên tập tin tức, sự kiện, đăng thông báo, và tích hợp các tiện ích như video, hình ảnh, đồng thời liên kết tới một số địa chỉ như Cổng Thông tin điện tử của Bộ, Trang Thông tin Thi hành án dân sự, Trang Thông tin của một số Cục Thi hành án dân sự, liên kết tới cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.... Hiện Trang thông tin đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, sẽ tiếp tục triển khai hoàn thiện, nâng cấp và phát triển đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới. Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê thi hành án dân sự đã xây dựng và tiến hành bàn giao toàn bộ mã nguồn, hướng dẫn quản trị, phân quyền, biên tập và đăng tải tin bài. Đồng thời, hướng dẫn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh trong việc đăng ký tên miền, thuê hosting để sớm đưa vào vận hành, sử dụng (Cục đã đăng ký tên miền của Trang Thông tin điện tử là: cucthadstphcm.gov.vn, và đang làm các thủ tục thuê hosting).

Việc đưa vào sử dụng Trang Thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh là một trong các nội dung nhằm đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về hoạt động thi hành án dân sự tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đưa vào vận hành, sử dụng Trang Thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê thi hành án dân sự sẽ tiếp tục nghiên cứu để thiết kế, xây dựng để sử dụng tại một số Cục Thi hành án dân sự có đủ điều kiện.

Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê