Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi cưỡng chế buộc thực hiện công việc phải làm theo Quyết định của Tòa án

09/11/2023

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi cưỡng chế buộc thực hiện công việc phải làm theo Quyết định của Tòa án
Ngày 03/11/2023, tại thửa đất số 226, tờ bản đồ số 14, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, ban ngành của thành phố và chính quyền địa phương xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi tổ chức cưỡng chế buộc ông Đào Văn Thanh; địa chỉ: thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện công việc phải làm theo Quyết định của Tòa án. Việc cưỡng chế do chấp hành viên Nguyễn Thành Luân chủ trì thực hiện.
(CHV triển khai Quyết định Cưỡng chế)

Trước khi việc cưỡng chế diễn ra, Chấp hành viên Nguyễn Thành Luân được phân công tổ chức thi hành Bản án số 34 ngày 05/7/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Quyết đinh thi hành án số 44 ngày 03/10/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi, về khoản: Buộc ông Đào Văn Thanh; địa chỉ: thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi phải tháo dỡ tường rào lưới B40 và các trụ bê tông (11 trụ) xung quanh thửa đất số 226, tờ bản đồ số 14, diện tích 380,4m2 xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi (theo bản đồ đo vẽ năm 2016), diện tích đo đạc thực tế là 385,8m2 tại xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi có tứ cận phía Đông giáp với đường bê tông phía Tây giáp với đất của ông Đào Dương Văn, phía Nam giáp với đường bê tông, phía Bắc giáp với đất của bà Lê Thị Cách.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, chấp hành viên đã thông báo hợp lệ quyết định thi hành án cho người phải thi hành án (ông Đào Văn Thanh) theo quy định pháp luật; phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan động viên, thuyết phục ông Đào Văn Thanh tự nguyện thi hành án và tạo điều kiện cho các bên đương sự thỏa thuận thi hành án, nhưng hết thời gian tự nguyện thi hành án, ông Đào Văn Thanh không tự nguyện thi hành án, các bên đương sự không thỏa thuận việc thi hành án. Xét thấy ông Đào Văn Thanh có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án, Chấp hành viên đã ban hành Quyết định số 101 ngày 15/5/2023 về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc đối với ông Đào Văn Thanh, để ấn định thời hạn buộc ông Đào Văn Thanh thực hiện công việc phải làm theo Quyết định của Tòa án.
(Lực lượng cưỡng chế đang tiến hành cưỡng chế.

Khi hết thời hạn ấn định, chấp hành viên phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương xã Tịnh Châu xác minh thì xác định ông Đào Văn Thanh không thực hiện quyết định cưỡng chế. Vì vậy, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi đã đề xuất Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Văn Thanh. Sau đó, chấp hành viên thông báo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Văn Thanh để ông thực hiện quyết định xử phạt, đồng thời ấn định trong thời hạn 05 ngày làm việc để ông thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Tuy nhiên, hết thời hạn ấn định, ông Đào Văn Thanh vẫn không thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Vì vậy, để đảm bảo việc thi hành án, chấp hành viên đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế “Buộc ông Đào Văn Thanh phải tháo dỡ tường rào lưới B40 và các trụ bê tông (11 trụ) xung quanh thửa đất số 226, tờ bản đồ số 14, diện tích 380,4m2 xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi (theo bản đồ đo vẽ năm 2016), diện tích đo đạc thực tế là 385,8m2 tại xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi có tứ cận phía Đông giáp với đường bê tông phía Tây giáp với đất của ông Đào Dương Văn, phía Nam giáp với đường bê tông, phía Bắc giáp với đất của bà Lê Thị Cách”.

Nhờ xây dựng kế hoạch cưỡng chế đã dự kiến các tình huống phát sinh đúng với thực tế diễn biến cuộc cưỡng chế và sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các cơ quan, ban ngành của thành phố và chính quyền địa phương xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, nên việc cưỡng chế diễn ra an toàn, hiệu quả, được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ./.

                                                                                                                                      Phạm Chí Công

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: